Egypt a tajemství faraonů s plavbou po Nilu a pobytem u moře

Káhira - Alexandrie - Sakkara - pyramidy v Gíze - Luxor - Karnak - Údolí králů - chrám královny Hatšepsovet - plavba po Nilu - chrám v Édfu - Kom Ombo - Asuán - Asuánská přehrada - ostrov Philae - Abú Simbel - Hurghada

Zájezd je zaměřen na poznávání země dávné historie i krásné přírody starověkého Egypta. Pyramidy, Sfinga, velbloudi nebo pláže v Hurghádě, navštívíme Údolí králů, Luxor, Karnak, současnou Káhiru, Asuánskou přehradu, kam se poplavíme luxusní lodí po Nilu, budeme mít možnost prohlídky monumentálních chrámů v Abú Simbelu a nebude chybět pobyt v letovisku Hurghada u Rudého moře.

Ubytování: hotel ****

Ubytování je zajištěno 1x v lůžkovém vlaku do Luxoru, 3x v hotelu**** v Káhiře, 3x v hotelu**** v Hurghadě s all inclusive, 3x na luxusní lodi***** s plavbou po Nilu.

Stravování: plná penze

Doprava: letecky

Praha nebo Vídeň bez možnosti výběru

Typ zájezdu:
Délka: 11 dní
Doprava: letecky
Ubytování: hotel ****
Stravování: plná penze
Cena od: 34 990 Kč

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.
(TourOperátor: IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o.)

Cena obsahuje

 • 10 ubytování
 • 10 snídaní
 • 10 obědů
 • 10 večeří
 • 3 All Inclusive při ubytování v Hurghadě
 • leteckou přepravu Praha nebo Vídeň/ Káhira /Praha nebo Vídeň
 • letištní taxy a poplatky, transfer do/z hotelu
 • dopravu autokarem dle programu
 • služby českého průvodce
 • služby místního průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje

 • spropitné, pobytové taxy, fakultativní výlety a vstupy
 • turistické vízum platí se na místě na letišti cca 25 USD

Příplatky

 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 12500 Kč (příplatek: 380 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 25000 Kč (příplatek: 770 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 30000 Kč (příplatek: 870 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 40000 Kč (příplatek: 1070 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 4390 Kč)
 • představení Světlo a zvuk v Káhiře (příplatek: 1100 Kč)
 • výlet do Abú Simbelu (příplatek: 2290 Kč)
 • ostrov Giftun (příplatek: 1100 Kč)
 • výlet do pouště za beduíny (příplatek: 1590 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně do Káhiry, transfer do hotelu, ubytování.
2. den: Snídaně. Dopoledne návštěva Sakkary, nekropole bývalého staroegyptského hlavního města Mennoferu. Společně uvidíme známou Džoserovu stupňovitou pyramidu, nejstarší pyramidu na světě, sestoupíme do pyramidy faraóna Tetiho, kde najdeme tajemné texty pyramid a navštívíme i hrobku jeho nejvyššího vezíra, Mererukovu mastabu. Ze Sakkary budeme mít výhled na pyramidová pole v Dahšúru a Abusíru,   kde provádí archeologický výzkum Český egyptologický ústav. Po obědě pokračujeme k návštěvě pyramidového komplexu v Gíze, jediný ze sedmi starověkých divů světa, který se nám dochoval až do současnosti, možnost fakult. návštěvy nitra samotné Cheopsovy pyramidy. Dále uvidíme známou Sfingu (obří lev s lidskou hlavou), která byla vytesána z vápencové hory a dodnes hlídá pyramidové pole za ní. Návštěva papyrusové manufaktury, postup výroby papyru. Večeře, ubytování.
3. den: Snídaně. Průjezd oblastí Nilské delty. Návštěva Alexandrie, Alexandr Veliký, Caesar, Kleopatra, slavná knihovna nebo jeden ze sedmi divů starověkého světa –  maják na ostrově Faros, vytvořily ze starověké Alexandrie legendární, mýty opředené město. Návštěva rozlehlého podzemního města – katakomb Kom al-Shukafa, které jsou důmyslným a unikátním římským pohřebištěm, oběd, Serapeum, zastávka u moderní Alexandrijské knihovny, která je největší a nejmodernější knihovnou arabského světa. Od knihovny se naskýtá krásný výhled na pevnost Kajt-Bej, která byla v 15. století vystavěna na základech jednoho z divů světa – majáku na ostrově Faros. Návštěva zahrad paláce Montazah, královské rezidence, vystavěné v 19. století po vzoru florentských paláců, ale zároveň i v maurském stylu. Návrat do Káhiry, večeře a nocleh. V případě zájmu možná návštěva představení Světlo a zvuk u pyramid.
4. den: Snídaně. Egyptská metropole Káhira, citadela s Alabastrovou mešitou Mohamada Alího na plošině nad městem, z pevnosti se otevírá nádherný výhled na celou Káhiru, ale i na pyramidy v Gíze.  Po obědě průjezd kolem Káhirské věže a návštěva Egyptského archeologického muzea, jedné z nejpůsobivějších archeologických sbírek na světě, na vlastní oči spatříme Tutanchamonovu pohřební výbavu z ryzího zlata a nahlédneme do tváře nejvýznamnějších faraónů ve sbírce královských mumií. Oběd, návštěva nejstaršího a největšího orientálním bazaru na světě Khan-el Khalili, úzké uličky, obchůdky, pravá orientální atmosféra. Zastávka u slavné mešity Al Azhar a procházka koptskou Káhirou s návštěvou unikátních kostelů, vč. slavného „visícího“ kostela, kostela sv. Barbory, Babylon el-Darag aj. Večeře a noční přejezd vlakem do Asuánu.
5. den: Snídaně ve vlaku, dopolední příjezd do Asuánu, nejjižnější egyptské město, brána „černé Afriky“, město, které za koloniálních dob, sloužilo jako útočiště před zimou pro evropskou smetánku. Ubytování na luxusní 5* lodi s plnou penzí, oběd. Odpoledne přejedeme přes velkou Asuánskou přehradu, z jejíž hráze je krásný výhled na obrovskou vodní plochu Násirova jezera, které v délce 500 km zasahuje až do Súdánu. Přeplujeme na ostrov Philae s krásně zachovalým chrámem bohyně Isis, prohlídka starověkých žulových lomů s nedokončeným obeliskem a na závěr parfumerie, možnost zakoupení parfémů, které používala i sama Nefertari. Večer si zpříjemníme i romantickou projížďkou po Nilu na tradiční lodi felúka. Večeře a nocleh na lodi.
6. den: Snídaně. V brzkých ranních hodinách fakultativní návštěva chrámů v Abú Simbel. Cestou k chrámům překročíme obratník Raka, projedeme Núbijskou pouští a přijedeme ke břehům Násirova jezera. Monumentální skalní chrámy nechal vybudovat mocný faraon Ramesse II. pro sebe a svou krásnou manželku Nefertari, kolosální sochy faraonů, reliéfy, které se pojí se známou bitvou u Kadeše proti Chetitům. Atmosféra tohoto pustého místa na břehu jezera, hluboko v Núbijské poušti, je skutečně nezaměnitelná. Návrat na loď, oběd, plavba po Nilu a odpolední návštěva chrámu v Kom Ombo, který byl zasvěcen krokodýlímu bohu Sobkovi, nalezneme zde krásně dochovaný nilometr, který měřil výšku hladiny Nilu a podle kterého se určovala výše daní ve starověkém Egyptě, uvidíme i slavné reliéfy zobrazující egyptský kalendář nebo chirurgické nástroje.
7. den: Snídaně na lodi, prohlídka egyptského chrámu v Edfú, chrám zasvěcený Hórovi, jednomu z nejdůležitějších bohů staroegyptského panteonu, chrám byl objeven v 19. století a téměř celý se dochoval ve své původní podobě, oběd, panoramatická plavba Horním Egyptem po Nilu, večeře na lodi.
8. den: Snídaně. Ráno příjezd do Luxoru, prohlídka chrámů v Karnaku, největší chrámový komplex na světě, obrovské muzeum pod širým nebem, plné chrámových budov kolem posvátného jezera. Chrámový komplex byl centrem hl. města Nové říše, Vesetu. Oběd, na západní břeh Nilu navštívíme Údolí králů, malované hrobky významných faraónů Nové říše, které byly vytesány ve skalách, zastávka v dílně na zpracování vzácného alabastru a návštěva unikátního zádušního chrámu královny Hatšepsovet v Deir el Bahrí, zastávka u Memnonových kolosů, obrovských soch, které kdysi bývaly součástí rozlehlého chrámového komplexu faraona Amenhotepa III., otce slavného Achnatona, na závěr návštěva chrámu v Luxoru, tehdejšího druhého nejdůležitějšího chrámu ve Vesetu, který byl spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí sfing. Transfer egyptským venkovem k Rudému moři na ubytování do Hurghady, večeře.
9. den: Snídaně, individuální volno, pobyt u moře. Fakultativně celodenní návštěva pouště a beduínů, v jeepech a na čtyřkolkách, beduínská show, výlet zahrnuje oběd a projížďku na velbloudech. Návrat na ubytování.
10. den: Snídaně, individuální volno, pobyt u moře. Fakultativně celodenní šnorchlování na korálových útesech, výlet zahrnuje oběd a návštěvu písečného ostrova Giftun. Návrat na ubytování.
11. den: Snídaně, individuální volno, pobyt u moře, oběd formou balíčku, transfer do Káhiry na letiště a odlet. Přílet v podvečerních hodinách.

TOPlist