Od La Rochelle až k Bordeaux

La Rochelle - ostrov Aix – ostrov Ile de Ré - Saint Martin de Ré, La Flotte – La Rochelle – Rochefort – Talmont Sur Gironde – Blaye – Saint-Emillion – Dune du Pilat – Bordeaux

Zájezd za poznáváním a vínem, kde nás čeká La Rochelle, romantický přístav Tří Mušketýrů, hrdé město a bývalá bašta hugenotů, kterou dobýval kardinál Richelieu víc jak rok, plavba kolem pevnosti Boyard, ostrov Ré plný květin s Vaubanovou pevností Unesco. Ostrov Aix, kde byl internován Napoleon, shlédneme největší repliku historické lodi, kterou se plavil La Fayette na pomoc Washingtonovi. Projedeme se vinicemi, uvidíme soutok dvou velkých řek u Bordeaux, kde nás čekají vinné ochutnávky, romantické výhledy a seznámíme se s historií „největšího Brňana 17. století“, narozeného v La Rochelle.

Ubytování: hotel

Ubytování je zajištěno v hotelech ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno ubytovat 3.osobu na přistýlce bez slevy.

Stravování: snídaně

Doprava: letecky

Praha

Typ zájezdu:
Délka: 8 dní
Doprava: letecky
Ubytování: hotel
Stravování: snídaně
Cena od: 29 990 Kč

Termíny a ceny

Termín Délka Poznámka Dospělí
17.07.20 pá 8 dní 29 990 Kč rezervovat
(TourOperátor: IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o.)

Cena obsahuje

 • 7 ubytování
 • 7 snídaní
 • leteckou přepravu Praha/Paříž. Bordeaux/Praha
 • letištní taxy a poplatky
 • vlak TGV z Paříže do La Rochelle
 • jízdenku z hotelu na letiště v Bordeaux
 • lodní lístky na ostrov Aix
 • místní dopravu na ostrově Ré
 • dopravu autokarem 5. a 6.den
 • pobytovou taxu
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje

 • vstupy, místní dopravu, fakultativní služby a výlety cca 80 EUR

Příplatky

 • cestovní pojištění a proti stornu (max. plnění 12500 Kč) (příplatek: 300 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu (max. plnění 25000 Kč) (příplatek: 690 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu (max. plnění 30000 Kč) (příplatek: 790 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 6900 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Paříže a přejezd vlakem TGV Paris do La Rochelle, ubytování. Dle časových možností společná procházka podvečerním přístavem.
2. den: Snídaně. Individuální volno a koupání na ostrově Aix. Na putování po Akvitánii a naladění se na prázdninový režim nejdříve nabereme síly na nedalekém ostrově. Společná plavba na ostrov Aix, jejíž cesta vede kolem známé pevnosti Boyard. Čeká nás celodenní odpočinek s vyhlášenou oázou klidu na rozsáhlých plážích, bez aut, bez bankomatů. 3 km dlouhý ostrov ve tvaru "croissantu" lze obejít i pěšky cca za 3-4 hodiny. Návštěva Napoleonského muzea, připomínající pobyt císaře Napoleona před jeho deportací na sv. Helenu. Předměty a obrazy pocházejí z doby, kdy byl ještě mladým konzulem či naopak nemocí sužovaným císařem na ostrově. Uvidíme např. jeho posmrtnou masku nebo si můžeme zakoupit jeho oblíbený parfém, na jehož výrobě se na Sv. Heleně sám podílel. Na ostrově se nachází i jedna z Vaubanových pevností, Muzeum a butik s perletí a africké muzeum, ale zejména rozsáhlé pláže na koupání. Navečer návrat lodí do La Rochelle.
3. den: Po snídaní se busem přepravíme po 3 km dlouhém mostě na Ostrov Ile de Ré, ostrov květin, rybářů, bílých domků a zelených okenic. Symbolem ostrova jsou oslíci. Kosmetické produkty z oslího mléka, z jehož blahodárných účinků se těšila např. již princezna Kleopatra, se dají v místních obchůdcích zakoupit.  Ostrov má 12 obcí, z nichž tři nesou označení "nejkrásnější vesnice Francie"/ les plus beaux villages de France". Navštívíme Saint Martin de Ré, historické hl. město ostrova s pevností UNESCO od slavného stavitele Ludvíka XIV. Vaubana, jehož stavby se nacházejí po celé Francii. Centrum obce tvoří malebný přístav se spoustou obchůdků, míst k posezení a křivolaké pestré uličky, které si nás svým šarmem podmaní. Z místního kostela St. Martin de Ré se naskýtá krásná vyhlídka na celý ostrov. Odpoledne se přesuneme do další malebné obce na ostrově La Flotte s kostelem sv. Kateřiny. Středověký trh, uličky vyzdobené květinami, přístav a nedaleká pláž s téměř středomořskou promenádou nabídnou příjemné zakončení dne. Společný návrat na hotel do La Rochelle.
4. den: Snídaně. Prohlídka hl. města departmánu Charente-Maritime La Rochelle, starobylý přístav s věžemi St. Nicolas a tzv. De La Chaine, které přežily velké obléhání a bourání hradeb po dobytí kardinálem Richelieu 1628. Historické jádro se středověkými domy, renesančními arkádami, paláce z 18. století či původní dláždění ulic si vysloužilo přezdívku „muzeum pod širým nebem“. Dopoledne prohlídka centra města se zachovalou bránou, tzv. Grosse Horloge, renesanční radnicí, kostelem Sv. Saveur a přes místní tržnici dojdeme až ke katolické katedrále sv. Ludvíka, která byla dříve protestanským chrámem. Zastavíme se na kávu ve vyhlášené stylové kavárně Café de la Paix, oblíbené místo George Simenona a dalších hvězd. Neopomeneme projít kolem rodného domu Raduit de Souches a společně navštívíme Protestantské muzeum, kde je hrdinnému obránci Brna věnována od r. 2018 menší vitrína. V odpoledních hodinách individuální program k návštěvě dalších místních muzeí např. Akvária, Mořského muzea, Muzea Nového světa, Muzea automatů aj. v případě přílivu návštěva městské pláže.
5. den: Snídaně. Zastávka u spojovacího mostu Passerelle, jenž ponese jméno po Raduit de Souches, a jehož inaugurace je plánována na podzim 2019. Poté definitivně opustíme La Rochelle a budeme směrovat na jih. První zastávkou bude přístav Rochefort při ústí řeky Charente, kde kotví největší dřevěná replika plachetnice ve Francii v původní velikosti zvaná Hermiéna, která na  konci 18. stol.  vyplula s markýzem La Faeyettem  pomoci Georgi Washingtonovi v boji proti Angličanům za nezávislost. Poté sjedeme k Atlantickému pobřeží do jedné z nejkrásnějších vesnic Francie Talmont sur Gironde, do rybářské vesničky na skalnatém výběžku s výhledem na ústí řeky Gironde. Místu dominuje románský kostel sv. Radegondy (11. stol.), ležící na Svatojakubské cestě. Slézová růže, malebné domečky s galeriemi umění, romantické výhledy na oceán a malebná zákoutí na posezení. Genius loci místa je nepopiratelný. Směrem na jih budou přibývat zelenající se vinice a zámecké vinárny  tzv. chateaux, kde se vyrábí víno. Třetí zastávkou bude obec Blaye s velmi rozsáhlou a monumentální Vaubanovou pevností (UNESCO), která tvoří s dalšími dvěma pevnostmi tzv. Vaubanův triptych, ve Francii zcela jedinečný. U  soutoku řek Garonne a Dordogne nás čeká ochutnávka vína v Chateaux Tayac, s krásnou balustrádovou terasou a jedinečným výhledem těsně nad soutokem obou řek a s možností nákupu. Ve večerních hodinách dojezd na ubytování v Bordeaux.
6. den: Snídaně. Cesta do jedné z hlavních oblastí pěstování a výroby červeného vína v regionu Bordeaux, do vinařského městečka Saint-Emillion (UNESCO) přeplněného historickými památkami a výhledy na okolní vinice. Začneme výhledem na horní i dolní město z 68 m vysoké zvonice monolitického kostela vytesaného do vápencového útesu mnichy již ve 12. stol. Zážitek z prohlídky obrovských podzemních prostor kostela, jenž je oprávněně na seznamu UNESCO, je ojedinělý a stojí rozhodně za návštěvu. Možnost projížďky městečkem koňskou drožkou či vláčkem. Odpoledne se přesuneme k největší duně v Evropě u obce Dune du Pilat (cca 111 m) v Biskajském zálivu. Nezapomenutelné dobrodružství osvěžené koupáním v oceánu pod dunou zakončíme výhledem z velké panoramatické terasy nedalekého luxusního hotelu, kde si budeme připadat jako ve Středomoří. Ve večerních hodinách návrat na hotel v Bordeaux.
7. den: Snídaně. Návštěva hl. města největšího regionu Francie Bordeaux (UNESCO), město se širokými bulváry, historickými branami a nažloutlými domy. Prohlídka dominanty města katedrály St. André, sídlo arcibiskupství s přiléhající 66 m vysokou zvonicí, palác Rohan, nyní radnice, a dříve císařský palác Napoleona Bonaparte, Muzeum výtvarného umění s obrazy známých mistrů, pomník girondínů. Tramvají přejedeme k muzeu vína Cité du Vin, jehož neobvyklá zlatavá budova je viditelná už z dálky a evokuje vinný list či točící se víno ve sklenici. Kolem kostela St. Pierre, kde to žije, si vychutnáme atmosféru nejstarší části města a v přilehlé čtvrti St. Michel s bazilikou sv. Michala, záhadnou kryptou a jednou z nejvyšších věží Francie (114 m), se pokocháme výhledem na celé město. Nenecháme si ujít ani  tzv. vodní zrcadlo, kde si můžeme osvěžit nohy či si vychutnávat atmosféru u nábřeží. S Bordeaux se rozloučíme fakult. vyhlídkovou plavbou po řece Garonně.
8. den: Snídaně, dle letového řádu odjezd na letiště a odlet z Bordeaux do Prahy.

Podobné zájezdy

TOPlist