Benátky ostrovy Burano Murano a zámek Miramare

Vydejte se s námi do Benátek bez nočního přejezdu. Benátky a ostrovy na laguně, věčná inspirace, jeden z pilířů evropské kultury. Město, které má zkrátka každému co nabídnout. Toulejte se s námi jedinečnými uličkami, poznejte chrámy, mistrovská díla od Tiziana nebo G. Belliniho, ostrovy benátské laguny s tradicemi, rialtské trhy. Cestou navštívíme romantický zámek Miramare, na břehu Terstského zálivu. Uprostřed krásných zahrad nás čeká zámek plný kontrastů, vypovídající dramatický a tragicky zakončený osud svého majitele.

Ubytování: hotel

Ubytování je zajištěno v hotelu u moře s bazénem ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní a svozová místa v ČR zdarma Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové

Typ zájezdu:
Délka: 3 dny
Doprava: autokarem
Ubytování: hotel
Stravování: snídaně
Cena od: 4 990 Kč

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena obsahuje

 • 2 ubytování
 • 2 snídaně
 • dopravu luxusním autokarem
 • pobytovou taxu
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje

 • cesty lodí po kanálech – celodenní plavenka cca 15 EUR, plavba na ostrovy cca 20 EUR
 • vstupy, pobytovou taxu, místní dopravu, fakultativní služby cca 80 EUR

Příplatky

 • cestovní pojištění a proti stornu max. plnění 12500 (příplatek: 180 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 800 Kč)
 • 2 večeře (příplatek: 600 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v časných ranních hodinách, do Rakouska a Itálie. Odpoledne prohlídka zámku Miramare na břehu Terstského zálivu. Romantická novogotická stavba na skalisku na břehu moře je obklopena rozsáhlým parkem v italském stylu. Zámek vybudoval Maxmilián, mladší bratr císaře Františka Josefa I. Interiéry zámku i zdejší muzeum vypovídají jeho pohnutý osud až do jeho naplnění na mexickém popravišti. Večer se ubytujeme v hotelu v přímořském letovisku Lido di Jesolo nebo Cavallino.
2. den: Po snídani plavba po laguně do Benátek (UNESCO), prohlídka historického města, náměstí sv. Marka s velkolepou bazilikou, triumf gotické architektury Dóžecí palác, Kampanila, věhlasný most Rialto, italské trhy, Campo San Polo, největší benátské suchozemské náměstí. Santa Maria Gloriosa dei Frari s mistrovskými kousky od Tiziana a G. Belliniho, fakultativně projížďka po Canal Grande vaporettem nebo gondolou. Večer návrat na ubytování.
3. den: Snídaně. Návštěva ostrovů benátské laguny, ostrov Burano známý ručními krajkami a fantastickou atmosférou malých pestrobarevných domků na břehu nespočtu kanálů, ostrov Murano, skupina ostrůvků propojených mezi sebou mosty, z praktických důvodů odvěké centrum sklářů, sklářské dílny, ukázka foukání skla, ostrov Torcello, rodiště Benátek, milované Hemingwayem, ozdobené kampanilou, slovutnou bazilikou a starobylým Atillovým trůnem. V odpoledních hodinách odjezd, návrat do ČR v nočních hodinách.

Podobné zájezdy

TOPlist