Okruh Sicílií s výlety na Egadské a Liparské ostrovy

Neapol - Trapani - Egadské ostrovy - Favignana - Saline di Trapani - Érice - Segesta - Agrigento (Údolí chrámů) - Noto - Syrakusy - Etna - Taormina - Liparské ostrovy – Tyndaris – Cefalu - Palermo - Monreale

Sicílie je skanzenem středomořského umění a architektury, jehož vývoj lze sledovat od perel klasického řeckého stavitelství v Segestě, Selinute až po středověkou Taorminu. Bohatství renesančního umění spatříme v Palermu, památky klasického Řecka se vzrušující romantikou antických mýtů v Údolí chrámů v Agrigentu či Syrakusách. Po celou dobu nás budou obklopovat přírodní krásy a rozmanitost zdejší krajiny, vč. zadumané Etny a sopečného žáru Liparských ostrovů.

Ubytování: hotel ***

Ubytování je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno ubytovat 3.osobu na přistýlce bez slevy.

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní a svozová místa v ČR zdarma Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady

Typ zájezdu:
Délka: 10 dní
Doprava: autokarem
Ubytování: hotel ***
Stravování: snídaně
Cena od: 17 990 Kč

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.
(TourOperátor: IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o.)

Cena obsahuje

 • 6 ubytování
 • 6 snídaní
 • 2 ubytování na trajektu 4lůžkové kajuty
 • trajekt Neapol/Palermo a zpět
 • dopravu autokarem dle programu
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje

 • vstupy, pobytové taxy, místní dopravu, fakultativní služby a výlety cca 120 EUR

Příplatky

 • cestovní pojištění a proti stornu max. plnění 12500 Kč (příplatek: 380 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max. plnění 25000 Kč (příplatek: 770 Kč)
 • 6 večeří (příplatek: 2400 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 3600 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Odpoledne příjezd do Neapole v oblasti Kampanie. Večerní nalodění na trajekt do Palerma, nocleh v kajutách.
3. den: Vylodění v Palermu a přejezd do historického centra Trapani. Trapani – centrum města, které před lety proslavil filmový komisař Corrado Catani, jenž tady v televizním seriálu Chobotnice zahájil svůj boj se sicilskou mafií. Uvidíme především barokní památky ze španělské éry dějin ostrova. Možnost fakultativního výletu na Egadské ostrovy, vyhlášené křišťálově čistou vodou - ostrov Favignana díky svému tvaru nazýván také La Farfalla (Motýlí ostrov), je proslulý krásou svého pobřeží, nádherné bílé pláže s tufovými útesy, dominanta Monte Santa Caterina. Vláčkem přejedeme na druhý konec ostrova na jednu z vyhlášených pláží s bílým pískem a navštívíme Muzeum lovu tuňáků. V případě nepříznivého počasí náhradní program ostrov Mózia a Marsala. Návrat do Trapani, průjezd přes Saline di Trapani, bílá krajina mělkých nádrží (saline), třpytící se hromady soli.
4. den: Snídaně. Západní Sicílie – po stopách tajemného národa Elymů, starobylá a drsná, slunečná a temná. Městečko Erice, založené na legendární hoře Eryx a navzdory puritánskému vzhledu, je známé z historie jako nechvalně proslulé centrum Venušina kultu. Na vrcholku Monte Barbaro navštívíme Segestu, prohlídka známého chrámu z 5. stol. př. n. l., vystavěného na okraji hlubokého kaňonu uprostřed divokých hor patří k nejpůsobivějším starověkým památkám na světě. Odpoledne turistický magnet Sicílie – chrámový komplex v Údolí chrámů u Agrigenta (UNESCO): Agora – obchodní centrum antického Akragasu, chrám Kastora a Poluxe, se základy 112 m dlouhého chrámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám aj. Po prohlídce bývalého nejbohatšího města Velkého Řecka odjedeme na ubytování.
5. den: Snídaně. Odjezd přes Hyblajské vrchy do oblasti jihovýchodní Sicílie. Půvabné Noto, nejkompletněji dochované barokní město na Sicílii. Necháme se omámit teplým leskem zlata, růžovými odstíny místního vápence, spletencem strmých schodišť, barokních paláců a katedrál (San Nicol?) i svůdných karyatid v Palazzo Villadorata. Syrakusy, město s významnými památkami a bohatou minulostí, ostrovní stará část Ortygia, duchovní srdce celého města - ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, antická čtvrť Neapoli, archeologický areál s řeckým divadlem, barokní katedrála.
6. den: Snídaně. Odjezd ze Syrakus k přírodní raritě Sicílie - nejvyšší činné sopce Evropy Etně. Zájemci vyjedou fakultativně lanovkou a terénním busem až do výšky 3000 m - obří lávová pole, výhledy na Catanii. Z vrcholu sopky prý házeli Kyklopové kusy skal po prchajícím Odysseovi a vytvořili tak malebnou Rivieru dei Ciclopi. Odpoledne půvabné sicilské město Taormina, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, starověké řecké divadlo - Teatro Greco s vyhlášenou akustikou.
7. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno. Možnost fakultativního výletu do vulkanického souostroví Liparských ostrovů - ostrov Vulcano, jenž je dle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru. Ostrov Lipari, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, písečné pláže s průzračným mořem.
8. den: Snídaně. Cesta podél severního pobřeží Sicílie – prohlídka antického Tyndaris a poutní mariánské baziliky na 180 m vysokém útesu nad Tyrhénským mořem. Odpoledne prohlídka malebného historického města Cefalú , které se lepí na skálu v podobě mytické příšery – normanská katedrála, arabská prádelna, pláž.
9. den: Snídaně. Prohlídka hl. města Sicílie Palerma . Město pod horou Pelegrino, je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene Královský palác, kostel Jana Poustevníka, jenž v dobách Maurů býval islámskou modlitebnou, náměstí Quattro Canti, vyznačující střed města a symbolizující 4 roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova aj. Návštěva Monreale na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála, chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Večerní nalodění na trajekt, nocleh v kajutách.
10. den: Ráno kolem 7.00 hod. vylodění v Neapoli. Prohlídka historického centra města – barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. V odpoledních hodinách odjezd z Neapole.

Podobné zájezdy

TOPlist