Palermo - Monreale – Segesta - Údolí chrámů u Agrigenta - Etna - Taormina - Liparské ostrovy: ostrov Vulcano a Lipary - Syrakusy - Noto

Vydejte se s námi na Sicílii, do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře, kde panuje příjemné klima. Homér psal o Sicílii jako o ostrově boha slunce Helia, Archimédes zde přišel na svůj zákon, zakladatel antického dramatu Aischelos psal pro divadlo v Syrakusách, Řekové tu budovali jedinečné chrámy. Do světa antických mýtů se dostaneme prostřednictvím příběhů Odyssey nebo lokálních starověkých bájí. Každý den nabízí největší ostrov Středomoří atraktivní a jedinečný program, od arabské mediny a exotické vegetace v Palermu, přes byzantské mozaiky v Monreale, starověké řecké chrámy v Segestě a Agrigentu, barokní skvosty v Syrakusách nebo Notu, vulkanickou činnost na Etně či Liparských ostrovech až po atmosféru sicilských měst

Ubytování: hotel

Ubytování je zajištěno v oblasti Palerma ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím a u Taorminy v hotelu*** u Jónského moře s výhledy na Etnu, v letovisku Fondachello di Mascali. Hotelový komplex je umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slunečníky. 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím a klimatizací, fénem, SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou. Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m od hotelu.

Stravování: snídaně

Snídaně, večeře za příplatek servírované v hotelové restauraci výběr z menu o třech chodech

Doprava: letecky

Typ zájezdu:
Délka: 8 dní
Doprava: letecky
Ubytování: hotel
Stravování: snídaně
Cena od: 21 990 Kč

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena obsahuje

 • 7 ubytování
 • 7 snídaní
 • leteckou přepravu Praha/Sicílie/Praha
 • letištní taxy a poplatky
 • transfer do/z hotelu
 • dopravu autokarem během programu
 • pobytovou taxu
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje

 • vstupy, místní dopravu, fakultativní služby a výlety cca 120 EUR

Příplatky

 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 12500 Kč (příplatek: 350 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 25000 Kč (příplatek: 660 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 4290 Kč)
 • fakultativní výlet 7.den (min. 20 osob) (příplatek: 550 Kč)
 • 7 večeří (příplatek: 2100 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy, přílet na Sicílii a transfer k ubytování v Palermu či okolí.
2. den: Snídaně. Prohlídka Palerma , návštěva města pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie. Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene královský palác se slavnou kaplí Capella Palatina nebo kostel San Giovanni degli Eremiti. Náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova, katedrála nebo řada kostelů nás přivedou do doby rozkvětu v éře renesance a baroka. Atmosféra tržišť a bujná vegetace v městských parcích nás nasměrují k blízké Africe. Návštěva Monreale, jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Návrat na ubytování.
3. den: Snídaně. Cesta západní Sicílii, dopoledne prohlídka Segesty, antického města tajemných Elymerů, starověké památky zasazené do přírody. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v Údolí chrámů u Agrigenta, Akropole antického Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora a Poluxe, základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám, chrám Svornosti – jedna z nejzachovalejších starověkých řeckých svatyní. Po prohlídce jednoho z nejbohatších měst antického Velkého Řecka přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Enny, na ubytování do hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy.
4. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno.
5. den: Snídaně. Navštívíme exkluzivní přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy Etnu. Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2000 m. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3330 m nad moře – procházka ke kráterům, výhledy do kaldery a na pobřežní linii Jónského moře, obří lávová pole. Ochutnávka medu z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké sicilské čokolády. Odpoledne nejkrásnější sicilské letovisko Taormina, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vyhlídka Belvedere, možnost návštěvy starověkého řeckého divadla - Teatro Greco, které doslova visí mezi mořem a siluetou Etny. Návrat na ubytování.
6. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno. Pro zájemce fakultativní výlet na Liparské ostrovy, ostrov Vulcano, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru, který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov Lipari, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a dezertního vína malvasia.
7. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno. Pro zájemce historický magnet Sicílie - celodenní fakultativní výlet busem na jih ostrova. Syrakusy, město z učebnic dějepisu s významnými památkami a bohatou minulostí, po stopách fyzika Archiméda: ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, Porto Grande – jeden z nejlepších chráněných přístavů celého Středomoří, výrobna papyrových obrázků, barokní katedrála a paláce, antická čtvrť Neapolis - archeologický areál s řeckým divadlem, Dionýsovým uchem a největším obětním oltářem na světě. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a prohlédneme si historické barokní město Noto s ucelenou architekturou z 18. stol. s tradiční sicilskou atmosférou a všudypřítomnými mandlemi.
8. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy.

TOPlist