Sicílie ostrov boha slunce

Neapol - Palermo - Monreale – Segesta - Údolí chrámů u Agrigenta - Etna - Taormina - Liparské ostrovy: ostrov Vulcano a Lipary - Syrakusy - Noto - Cefalu

Vydejte se s námi na Sicílii, do hotelu pod Etnou v blízkosti pláže Jónského moře, kde panuje příjemné klima. Homér psal o Sicílii jako o ostrově boha slunce Helia, Archimédes zde přišel na svůj zákon, zakladatel antického dramatu Aischelos psal pro divadlo v Syrakusách, Řekové tu budovali jedinečné chrámy. Do světa antických mýtů se dostaneme prostřednictvím příběhů Odyssey nebo lokálních starověkých bájí. Každý den nabízí největší ostrov Středomoří atraktivní a jedinečný program, od arabské mediny a exotické vegetace v Palermu, přes byzantské mozaiky v Monreale, starověké řecké chrámy v Segestě a Agrigentu, barokní skvosty v Syrakusách nebo Notu, vulkanickou činnost na Etně či Liparských ostrovech až po atmosféru sicilských měst Taorminy a Cefalú.

Ubytování: hotel

Ubytování je zajištěno v oblasti Palerma ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím a u Taorminy v hotelu*** u Jónského moře s výhledy na Etnu, v letovisku Fondachello di Mascali. Hotelový komplex je umístěný okolo bazénu v krásné subtropické zahradě s lehátky a slunečníky. 2lůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím a klimatizací, fénem, SAT/TV, chladničkou, balkonem nebo terasou. Písečno-oblázková pláž je vzdálena cca 400 m od hotelu.

Stravování: snídaně

Snídaně, večeře za příplatek servírované v hotelové restauraci výběr z menu o třech chodech

Doprava: autokarem

Nástupní a svozová místa v ČR zdarma Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady

Typ zájezdu:
Délka: 11 dní
Doprava: autokarem
Ubytování: hotel
Stravování: snídaně
Cena od: 15 890 Kč

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena obsahuje

 • 6 ubytování
 • 6 snídaní
 • 2 ubytování na trajektu 4lůžkové kajuty
 • trajekt Neapol Palermo a zpět
 • dopravu luxusním autokarem
 • pobytovou taxu
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje

 • vstupy, místní dopravu, fakultativní služby a výlety cca 120 EUR

Příplatky

 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 12500 Kč (příplatek: 350 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 25000 Kč (příplatek: 660 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 3590 Kč)
 • fakultativní výlet 8.den (min. 20 osob) (příplatek: 550 Kč)
 • 6 večeří (příplatek: 1800 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách.
2. den: Po příjezdu do Neapole, dle časových možností, krátká procházka městem se známou čtvrtí Santa Lucia s hradem Castell del Ovo ke královskému paláci Palazzo Reale a hradem Castel Nuovo. Nalodění na trajekt, noční plavba Tyrhénským mořem do Palerma, nocleh v kajutách.
3. den: Snídaně. Prohlídka Palerma , návštěva města pod horou Pelegrino je sondou do odvrácené orientální tváře Sicílie . Zatímco na východním pobřeží ostrova žijí potomci starověkých Řeků, tady na západě koluje v žilách obyvatel semitská krev Féničanů a Arabů. Normanské panovníky nám připomene královský palác se slavnou kaplí Capella Palatina nebo kostel San Giovanni degli Eremiti. Náměstí Quattro Canti – vyznačující střed města a symbolizující čtyři roční období, kašna Pretoria, brána Porta Nuova, katedrála nebo řada kostelů nás přivedou do doby rozkvětu v éře renesance a baroka. Atmosféra tržišť a bujná vegetace v městských parcích nás nasměrují k blízké Africe. Návštěva Monreale, jež se rozprostírá na úpatí předhůří Zlaté mušle – Monrealská katedrála – chrám Panny Marie je jedním z umělecky nejhodnotnějších svatostánků na světě, zdobená apsida, proslulé mozaiky s výjevy ze stránek Starého a Nového zákona. Návrat na ubytování.
4. den: Snídaně. Cesta západní Sicílii, dopoledne prohlídka Segesty, antického města tajemných Elymerů, starověké památky zasazené do přírody. Přejezd na jižní pobřeží ostrova a prohlídka chrámového komplexu v Údolí chrámů u Agrigenta, Akropole antického Akragasu, částečně rekonstruovaný kruhový chrám Kastora a Poluxe, základy 112 m dlouhého chámu Dia olympského, Herkulova svatyně, Héřin chrám, chrám Svornosti – jedna z nejzachovalejších starověkých řeckých svatyní. Po prohlídce jednoho z nejbohatších měst antického Velkého Řecka přejezd zvlněnou krajinou centrální Sicílie kolem středu ostrova - impozantní Enny, na ubytování do hotelu u Jónského moře pod sopkou Etnou, v oblasti Taorminy.
5. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno.
6. den: Snídaně. Navštívíme exkluzivní přírodní raritu Sicílie, nejvyšší činnou sopku Evropy Etnu. Autobusem se dostaneme do výšky téměř 2000 m. Zájemci vyjedou lanovkou a terénním busem až pod nejvyšší vrcholky, které se zvedají 3330 m nad moře – procházka ke kráterům, výhledy do kaldery a na pobřežní linii Jónského moře, obří lávová pole. Ochutnávka medu z úpatí Etny, místní pálenky a aztécké sicilské čokolády. Odpoledne nejkrásnější sicilské letovisko Taormina, aragonské domy v čele s palácem Corvaia, antická cisterna Naumachie, městský park Lady Florence se subtropickou zahradou, vyhlídka Belvedere, možnost návštěvy starověkého řeckého divadla - Teatro Greco, které doslova visí mezi mořem a siluetou Etny. Návrat na ubytování.
7. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno. Pro zájemce fakultativní výlet na Liparské ostrovy, ostrov Vulcano, jenž je podle tradice považován za sídlo boha kováře a vládce sopek Hefaista, římského Vulkána, Porto Levante, vyhlášené sirné jezírko, vulkanické pláže, možnost výstupu na hranu Velkého kráteru, který kouří sirné páry a nabízí výhledy po celém souostroví. Ostrov Lipari, největší ostrov celého souostroví, stejnojmenné městečko s katedrálou sv. Bartoloměje, vyhlídková plavba bárkou podél skalních útvarů, Jeskyně andělů a Jeskyně zamilovaných, exotická příroda, písečné pláže s průzračným mořem. Ochutnávka kapary a dezertního vína malvasia.
8. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno. Pro zájemce historický magnet Sicílie - celodenní fakultativní výlet busem na jih ostrova. Syrakusy, město z učebnic dějepisu s významnými památkami a bohatou minulostí, po stopách fyzika Archiméda: ostrovní stará část města Ortygia, ruiny chrámu Apollóna a Artemis, Arethusin pramen, který oživuje báji o krásné vodní víle, Porto Grande – jeden z nejlepších chráněných přístavů celého Středomoří, výrobna papyrových obrázků, barokní katedrála a paláce, antická čtvrť Neapolis - archeologický areál s řeckým divadlem, Dionýsovým uchem a největším obětním oltářem na světě. Odpoledne se dostaneme do zeměpisné šířky afrického Tunisu a prohlédneme si historické barokní město Noto s ucelenou architekturou z 18. stol. s tradiční sicilskou atmosférou a všudypřítomnými mandlemi.
9. den: Snídaně. Odjezd podél severosicilského pobřeží směrem na západ, kde budeme sledovat siluetu všech sedmi Liparských ostrovů. Cestou navštívíme Cefal?, malebné město rozkládající se pod mohutně čnícím skalním masívem La Rocca. Prohlídka středověkých uliček, historických památek vč. normanské katedrály, koupání v Tyrhénském moři na místní vyhlášené pláži. Večer přejezd do Palerma a vyplutí ze Sicílie. Nocleh v kajutách.
10. den: Ráno kolem 7.00 hod vylodění v Neapoli. Prohlídka historického centra města – barokní kostely a sloupy, úzké uličky, čtvrť betlémů, katedrála, kostel svaté Kláry – mauzoleum anjuovských a bourbonských králů. Kolem poledne odjezd z Neapole zpět do ČR.
11. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.

Podobné zájezdy

TOPlist