To nejlepší z Toskánska s pobytem u moře

San Gimignano - Voltera - Vila Garzoni - Lucca – Pisa - Siena – Florencie
fakultativně: ostrov Elba Portoferraio - Poggio - Marciana - Monte Capanne - Procchio – Grosseto - Monte Argentario

Toskánsko, jedinečná krajina plná historie, umění, kultury, architektury a krásné krajiny, která sahá od vysokých a ostrých vrcholků Apuánských Alp, přes svahy Chianti – rodiště slavného vína, až po pobřežní pláže, moře a ostrovy. Vykoupeme se a ubytováni budeme na pobřeží Tyrhénského moře. Formou výletů pak poznáme ty největší poklady Toskánska – Florencii, Pisu, Sienu, Luccu, městečka na kopcích i ostrov Elba.

Ubytování: hotel ***

Ubytování je zajištěno v srdci Etruského pobřeží v Marina di Cecina v hotelu *** pár kroků od moře a nádherného borovicového lesa ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, klimatizací. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy.

Stravování: snídaně

Snídaně formou bufetu, večeře za příplatek je 3chodová servírovaná.

Doprava: autokarem

Nástupní a svozová místa v ČR zdarma: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady

Typ zájezdu:
Délka: 10 dní
Doprava: autokarem
Ubytování: hotel ***
Stravování: snídaně
Cena od: 15 690 Kč

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena obsahuje

 • 7 ubytování
 • 7 snídaní
 • dopravu luxusním autokarem
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje

 • vstupy, místní dopravu, pobytovou taxu, fakultativní výlety a služby cca 70 EUR

Příplatky

 • cestovní pojištění a proti stornu (max. plnění 12500 Kč) (příplatek: 350 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu (max. plnění 25000 Kč) (příplatek: 740 Kč)
 • 7 večeří (příplatek: 1790 Kč)
 • fakultativní výlet na ostrov Elba 4.den (nutná rezervace v CK,minimum 25 osob) (příplatek: 790 Kč)
 • fakultativní výlet na Pittigliao, Sovana, Saturnie 6.den (nutná rezervace v CK,minimum 25 osob) (příplatek: 690 Kč)
 • fakultativní výlet na jih Toskánska 7.den (nutná rezervace v CK,minimum 25 osob) (příplatek: 590 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 3990 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do Toskánska . Navštívíme město rodových věží San Gimignano, středověké opevněné městečko vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými poklady. Krátce prohlídka i středověké Voltery, větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Po prohlídce odjezd do přímořského letoviska na ubytování.
3. den: Návštěva zahrad Vily Garzoni, které patří k nejkrásnějším v celé Itálii. Návštěvníky ohromí nejen schodiště s balustrádami, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými květinovými záhony. Starobylé a podmanivé město Lucca, rodiště skladatele Giacoma Pucciniho, renesanční opevnění, významné kostely a muzea, románská katedrála San Martino, kostel San Michele, náměstí Piazza dell´Amfiteatro.
4. den: Pobyt u moře, individuální volno. Pro zájemce celodenní fakultativní výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví ostrov Elba, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, hory a omračující vyhlídky. Navštívíme Portoferraio, někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s terasovitou zahradou. Na prohlídku vesniček vyjedeme do hor - vesnička Poggio, příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. Marciana, malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - Monte Capanne - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova Marciana Alto s patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku Procchio. Odjezd na trajekt a návrat na pobřeží.
5. den: Polodenní výlet do Pisy, město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto, šikmá věž. Návrat na hotel, pobyt u moře.
6. den: Pobyt u moře, individuální volno. Pro zájemce fakultativní celodenní výlet za etruskými sídly. Vysoko nad jeskyněmi v útesech údolí Lente navštívíme město s jedinečnou polohou Pitigliano, bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. Pokračujeme do městečka Sovana, jedno z nejkrásnějších v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí etruské hrobky Toskánska – Necropoli di Sovana, via cave – hloubené cesty vytesané do skály Etrusky, hrobka Tomba Ildebranda. Saturnie, na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních pramenů. Relaxace v sirných termálních lázních.
7. den: Pobyt u moře, individuální volno. Pro zájemce možný celodenní fakultativní výlet na jih Toskánska, do hlavního města stejnojmenné provincie Grosseto s řadou kulturních památek - náměstí Piazza Dante s katedrálou sv. Vavřince, zvonicí, socha Canapone Monument, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi. Pokračujeme do "Toskánské oázy" - Monte Argentario, čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy „tomboll“, laguny. Individuální volno a odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších pěkných plážích.
8. den: Polodenní výlet do kouzelné Sieny, prohlídka středověkého centra (UNESCO) – hl. náměstí Piazza del Campo s Palazzo Comunale, zvonice Torre del Mangia, sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely, paláci a muzei. Návrat na hotel, pobyt u moře.
9. den: Po snídani odjedeme do Florencie (UNESCO), město můžeme právem označit za kolébku renesance, jejíž odkazy nalezneme všude v ulicích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel Santa Croce, Bargello, katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských, náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, most Ponte Vecchio, jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj. Večer odjezd do ČR.
10. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Podobné zájezdy

TOPlist