Izrael a Palestina

Caesarea - Haifa - Bahajské zahrady – Akko - Galilejské jezero - Kafarnaum - Nazaret - Safed - Golanské výšiny – Jericho – Jeruzalém - Betlém - Mrtvé moře – Massada - Tel Aviv - Jaffa

Ubytování: hotel ***

Ubytování je zajištěno v hotelech *** ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce. Jednolůžkové pokoje pouze na vyžádání.

Stravování: polopenze

Polopenze - 7 snídaní a 6 večeří nebo 6 snídaní a 7 večeří dle letového řádu

Doprava: letecky

Praha

Typ zájezdu:
Délka: 8 dní
Doprava: letecky
Ubytování: hotel ***
Stravování: polopenze
Cena od: 33 990 Kč

Termíny a ceny

Termín Délka Poznámka Dospělí
29.11.19 pá 8 dní 33 990 Kč rezervovat

Cena obsahuje

 • 7 ubytování
 • 7 snídaní
 • 6 večeří
 • leteckou přepravu Praha Tel Aviv Praha
 • letištní taxy a poplatky
 • transfer do/z hotelu
 • dopravu autokarem dle programu
 • vstupy dle programu
 • ochutnávku vína
 • lanovkay na Massadu
 • plavba lodí po Galilejském jezeře
 • služby česky mluvícího průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje

 • spropitné pro řidiče a průvodce cca 50 EUR

Příplatky

 • cestovní pojištění a proti stornu max. plnění 25000 Kč (příplatek: 850 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max. plnění 30000 Kč (příplatek: 1340 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max. plnění 40000 Kč (příplatek: 1540 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 6790 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu. Po příletu setkání s místním česky mluvícím průvodcem, transfer do hotelu na pobřeží Středozemního moře, večeře.
2. den: Nikde na světě není soustředěno tolik památek s historií starou až 6 000 let jako právě v Izraeli, který je jediným židovským státem na světě. Naše poznávání zahájíme na severu Izraele, kde se nachází původně starověké město Caesarea. V současnosti je historickou perlou a jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v zemi. Uvidíme zde mimo jiné divadlo a hippodrom, které se dochovaly z doby římské a byzantské, ale najdeme zde také památky z doby křižácké. Naší další zastávkou bude Haifa, přístavní město s impozantním pohledem na Středozemní moře. Snad největším lákadlem jsou úchvatné a dech beroucí Bahajské zahrady, které jsou právem zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Historické centrum starobylého města Akko (UNESCO) je jedním z nejzachovalejších v celém Izraeli a oplývá neopakovatelnou atmosférou. Navštívíme zde kromě shuku (tržnice) také křižáckou pevnost a pokocháme se pohledem na další nádherná místa. Odjezd na nocleh do oblasti Galileje, večeře.
3. den: Po snídani se vydáme ke Galilejskému jezeru, které je hlavním zdrojem pitné vody pro celý stát a je nejníže položeným sladkovodním jezerem na světě. Čeká nás plavba lodí po někdy také nazývaném Genezaretském ježeře, v jehož okolí se údajně odehrála většina z putování a zázraků Ježíše Nazaretského. Zastavíme se ve městě Kafarnaum, kterému se také říká Ježíšovo. Prohlédneme si zde synagogu a dům svatého Petra, u kterého Ježíš bydlel. Biblické město Nazaret je místem, kde podle Nového zákona došlo ke zvěstování Panny Marie a narození Ježíše Krista. Nejvýznamnější památkou je bazilika Zvěstování, která je dominantou města a jejíž kopule do výšky mnoha metrů ční nad Nazaretem a malý, komorní kostel svatého Josefa s jeskyní Svaté rodiny. V horní Galileji navštívíme nejvýše položené město v Izraeli, Safed na hoře Kanaán, které je jedním ze čtyř svatých měst judaismu a kde vznikla mystická kabala. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Dnešní den začneme výjezdem na Golanské výšiny, nejsevernější a nejzelenější region přezdívaný “zahrada Izraele” s množstvím vinic, sadů jablek, stády krav a s úchvatnými přírodními scenériemi. Důkazy o výrobě vína v oblasti Golanských výšin existují již před 2 000 lety a právě to je důvodem, proč Golanské výšiny dostaly své druhé jméno „Země vína.“ Také my se zde necháme zlákat k ochutnávce kvalitních izraelských vín. Poté pojedeme Jordánským údolím do prastarého Jericha, nejníže položeného města na světě a také nejstaršího souvisle osídleného města na světě. Nad Jerichem se vypíná z jordánské nížiny „Hora Pokušení“, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání. Judskou pouští vystoupáme až do Jeruzaléma, který již několikrát v historii povstal z popela a který je nejposvátnějším městem na světě s neuvěřitelnou směsicí náboženství a kultur. Nejobdivuhodnější částí je tzv. Staré město, jenž je zapsáno na seznamu UNESCO – je obehnáno hradbami a nachází se zde jedenáct bran. Večeře a nocleh v Betlémě.
5. den: Po snídani si prohlédneme Jeruzalém – nejhezčí pohled na Staré město se nám naskytne z Olivové hory, kde se nacházejí prastaré olivovníky a také největší židovský hřbitov na světě. Na úpatí nalezneme Getsemanskou zahradu s bazilikou Všech národů s Kamenem utrpení, kde se modlíval Ježíš, a pravoslavným kostelem s údajným hrobem Panny Marie. Přes hluboké údolí Cedron se dostaneme do Starého města, jehož centrem prochází Via Dolorosa neboli „Cesta bolesti“ – křížová cesta sledující poslední útrpné kroky Ježíše Krista až ke chrámu Božího hrobu na vrcholu Golgoty, nejvýznamnějším křesťanském poutním místě. V Betlémě, rodišti Ježíše Nazaretského, si prohlédneme dominantní stavbu a nejvýznamnější památku – baziliku Narození Páně, která je jednou z nejstarších křesťanských svatyní, a kostel sv. Kateřiny, který byl založen na místě augustiniánského kláštera z 12. století. Večeře a nocleh v Betlémě.
6. den: Po snídani budeme pokračovat v dalším prozkoumávání Jeruzaléma – Yad Va Shem, památník věnovaný více než 6 milionům obětí holocaustu, projdeme se židovskou čtvrtí Starého města, která byla během své existence několikrát zbořena a následně znovu vystavěna. Cardo, hlavní jeruzalémská ulice v době byzantské (6. století) s honosnou Kolonádou se sloupořadím, Zeď nářků, nejposvátnější památka judaismu, kam chodí židovští poutníci vkládat své modlitby zapsané na papírcích mezi kameny. Budeme se toulat tímto kouzelným městem, kde na každém kroku objevíme další zajímavá místa, a večer se vrátíme na večeři a nocleh do Betléma.
7. den: Tento den strávíme v oblasti Mrtvého moře. Navštívíme tajemstvím opředenou pevnost Massada (UNESCO) na izolovaném skalním útesu. Herodes Veliký ji nechal opevnit a vybudoval z ní svůj úkryt pro případ útoku (výjezd lanovkou). Poté budeme relaxovat u pozoruhodného, strmými skalními stěnami obklopeného Mrtvého moře. Jeho hladina je více než 400 metrů pod úrovní moře, obsahuje 6× více soli než voda v oceánu a jeho voda je na dotek jemně mazlavá. Marně byste v ní hledali nějakého živočicha – až na pár mikrobů je voda skutečně „mrtvá“. „Koupání“ v Mrtvém moři je zážitek, který by měl vyzkoušet alespoň jednou ve svém životě každý cestovatel. Dle časových možností se projdeme Národním parkem Nachal David s oázou Ein Gedi nebo navštívíme Qumran, proslulé naleziště svitků s texty Starého zákona. Večeře a nocleh v Betlémě.
8. den: Po snídani přejedeme do Tel Avivu, kde se projedeme historickým centrem s nádhernou eklektickou a funkcionalistickou architekturou a prohlédneme si také malebný přístav Jaffa, který patří k nejstarším na světě. (Program se uskuteční první nebo poslední den zájezdu dle letového řádu). Odlet z letiště Tel Aviv-Ben Gurion do Prahy.

Podobné zájezdy

TOPlist