Norské fjordy a vyhlídky - bus

Preikestolen a Zlatá cesta severu, velmi podrobný okruh Norskem s návštěvou Lysefjoru, možnost výstupu na slavnou skalní plošinu Kazatelna

Hirtshals – Grimstad – Lillesand – Risor – Flekkefjord – Egersund - Stavanger – Lysefjord – vyhlídka Preikestolen - Latefossen - Eidfjord – Hardangerfjord – Bergen - Voss – Tvindefoss – Sognefjord - Jostedalsbreen - Brigsdalsbreen - Dalsnibba - Geirangerfjord - Orlí stezka - cesta Trollů - stěna Trollů – soutěska Romsdalen - údolí Gudbrandsdalen – Lillehammer - Oslo

Podrobný a atraktivní zájezd do nejkrásnějších částí Norska. Navštívíme oblast bílých městeček jižního pobřeží, Stavanger - vstupní bránu do oblasti jihozápadních fjordů, norskou ikonu krásný Lysefjord s atraktivní vyhlídkou Preikestolen. Zastavíme u mohutných vodopádů Latefossen, vyjdeme k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, shlédneme nádherné přírodní scenérie největšího norského fjordu Sognefjord. Prohlédneme si Bergen s unikátními hanzovními domy, čtvrť Bryggen, vyjedeme na vyhlídku Floyen. V druhé části zájezdu nás čekají monumentální soutěsky, městečka, fjordy, vodopády a legendární „Zlatá cesta severu“ vč. vyhlášeného Geirangerfjordu, Dalsnibby, Orlí stezky nebo cesty Trollů.

Ubytování: hostel

Ubytování je zajištěno v hostelech a turistických norských hotelech ve 4lůžkových pokojích převážně s vlastním příslušenstvím. Za příplatek možno zajistit ubytování v hostelech ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Jednolůžkový pokoj není možný.

Stravování: snídaně

Snídaně převážně formou bufetu.

Doprava: autokarem

Nástupní a svozová místa v ČR zdarma Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady

Typ zájezdu:
Délka: 11 dní
Doprava: autokarem
Ubytování: hostel
Stravování: snídaně
Cena od: 21 990 Kč

Termíny a ceny

Termín Délka Poznámka Dospělí
15.07.20 st 11 dní 21 990 Kč rezervovat
(TourOperátor: IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o.)

Cena obsahuje

 • 8 ubytování
 • 8 snídaní
 • dopravu luxusním autokarem
 • trajekty dle programu
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje

 • vstupy, pobytovou taxu, místní dopravu, vyhlídkovou plavbu Geiranger fjord, fakultativní služby cca 1200 NOK

Příplatky

 • cestovní pojištění a proti stornu max. plnění 12500 Kč (příplatek: 380 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max. plnění 25000 Kč (příplatek: 770 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max. plnění 30000 Kč (příplatek: 870 Kč)
 • ubytování v hostelu 2lůžkové pokoje s příslušenstvím za osobu (příplatek: 3900 Kč)
 • 8 večeří (minimum 10 osob) (příplatek: 4650 Kč)
 • 4lůžková kabina na trajektu Trellebork Rostock (příplatek: 800 Kč)
 • svoz Olomouc (příplatek: 250 Kč)
 • svoz Hranice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Ostrava (příplatek: 500 Kč)

Slevy

 • stálý klient (sleva: -440 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v pozdních večerních hodinách přes Německo do Dánska.
2. den: Cesta Jutským poloostrovem, kolem poledne příjezd do Hirtshals, před naloděním na trajekt do Norska krátká prohlídka městečka, ev. návštěva jedinečného akvária Severního moře. V podvečerních hodinách přejezd trajektem do Skandinávie, vylodění v Norsku, ubytování v Kristiansand nebo okolí.
3. den: Snídaně. Výlet po jižním pobřeží Norska za bílými městečky usazenými v mnoha skalnatých zátokách a zálivech. Krásný Grimstad na pobřeží Skagerraku, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Nabílené domy a atmosféra městečka Lillesand. Risor další bílé město na Skagerraku, patřící k těm nejkrásnějším v jižním Norsku, centrum kolem přístavu, barevné rybářské čluny. Po prohlídce pokračujeme k Flekkefjordu (flekkefjordský kostel) a jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska přijedeme do blízkosti Stavengeru na ubytování. Cestou úžasná krajina plná kolmých skal a vodopádů.
4. den: Snídaně. Vstupní brána do oblasti jihozápadních fjordů Stavanger , prohlídka zachovalého historického centra s dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem a zbytek dne budeme poznávat výjimečnou krásu Lysefjordu, možnost projížďky lodí po fjordu nebo středně náročná delší vycházka na legendární skalní plošinu - vyhlídku Preikestolen - Pulpit rock (Kazatelna), jedinečný žulový skalní útvar, jehož stěny klesají do hloubky 604 m až do fjordu ležícího pod ním.
5. den: Snídaně. Oblastí Haugelandet, pojedeme přes hory a četné fjordy kde si prohlédneme jeden z nejstarších dřevěných kostelů Norska - Roldal Stavkyrkje, zastavíme se u mohutných vodopádů se dvěma rameny Latefossen a dojedeme přes Eidfjord do oblasti Bergenu. Cestou to nejlepší z Hardangerfjordu, ubytování poblíž Bergenu, možnost večerního pěšího výstupu na Ulriken – překrásný výhled na Bergen .
6. den: Snídaně. Bergen , historické centrum (UNESCO), neopakovatelná atmosféra trhu, unikátní hanzovní domy Bryggen (UNESCO) - středověké kostely, stará čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Floyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. Odjezd na ubytování do oblasti Vossu.
7. den: Snídaně. Zastávka u kaskádovitého vodopádu Tvindefoss. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu Sognefjordu (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu Brigsdalsbreen.
8. den: Snídaně. Zlatá cesta severu - Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou Dalsnibba (1440 m) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Městečko Geiranger, ležící v romantických scenériích Geirangerfjordu (UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme Orlí stezkou, překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou cestou Trollů – Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Příjezd na ubytování do oblasti Andalsnes.
9. den: Snídaně. Zastávka u pověstné převislé stěny Trollů – Trollveggen. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský Lillehammer, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do Osla na ubytování, fakultativně večerní prohlídka města.
10. den: Snídaně, dokončení prohlídky Osla - světoznámá budova radnice, budova Opery, Vigeland park. V poledne odjedeme do Trelleborgu na trajekt. Přes území Německa pokračujeme do ČR.
11. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Podobné zájezdy

TOPlist