Cesta po Slovensku

Bratislava – Trnava – Nitra – Banská Štiavnica (UNESCO) – Hronsek (dřevěný kostel) (UNESCO) - Špania dolina – Banská Bystrica - Vlkolínec (UNESCO) – Demänovská jeskyně svobody – Levoča (UNESCO) – Košice – Bardejov (UNESCO) - Hervartov (dřevěný kostel) (UNESCO) - Spišský hrad (UNESCO) – Spišská kapitula (UNESCO) – Žehra (kostel Sv. Ducha) (UNESCO) - Štrbské pleso - Žilina – Strečno – Rajecké Teplice - Trenčín

Ubytování: hotel

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Typ zájezdu:
Délka: 8 dní
Doprava: autokarem
Ubytování: hotel
Stravování: snídaně
Cena od: 9 990 Kč

Termíny a ceny

Termín Délka Poznámka Dospělí
15.08.20 so 8 dní 9 990 Kč rezervovat
12.09.20 so 8 dní 9 990 Kč rezervovat

Cena obsahuje

  • doprava luxusním klimatizovaným autokarem dle programu
  • 7 x ubytování ve 2lůžkových pokojích (v případě přání 3lůžkových)
  • 7 x snídaně v hotelu
  • služby průvodce
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje

  • vstupy
  • stravovací služby vyjma výše uvedených
  • cestovní pojištění a proti stornu

Příplatky

  • příplatek za 1lůžkový pokoj (příplatek: 2900 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odjezd z Prahy do Brna v 7:00 hod., odjezd z Hradce Králové v 7:00 hodin (možnost nástupu v Pardubicích, Litomyšli, Holicích, Svitavách, Brně). Hned na počátku naší cesty Slovenskem zamíříme do hlavního města našich sousedů, do Bratislavy. V historická metropoli někdejších žup Prešpurské a Bratislavské, rozkládající se po obou březích Dunaje, si prohlédneme centrum města s nejvýznamnějšími sakrálními památkami katedrálou sv. Martina (Dóm svätého Martina), kdysi korunovačním chrámem uherských králů, kostelem sv. Alžběty (tzv. Modrý kostolík). Ve Starém Městě stojí známá Michalská brána, jediná dochovalá městská brána. Na Primaciálnom námestí si prohlédneme Starou radnici (Muzeum historie města) a Primaciálny palác. Mezi nejznámější bratislavské paláce patří Grassalkovichov palác, sídlo prezidenta. Dominantou města je Bratislavský hrad a také Most SNP, je visutý most přes řeku Dunaj, v jehož hlavici pylonu ve výšce 880 metrů je restaurace a vyhlídková plošina (tzv. UFO). Po prohlídce města zamíříme na ubytování do hotelu.
2. den: Snídaně v hotelu, odjezd do Trnavy, města jehož význam dokazuje jeho druhé jméno – malý Řím a také skutečnost, že se Trnava stala prvním svobodným městem na území dnešního Slovenska (od r. 1238). Historický střed města krášlí množství významných monumentálních církevních staveb (bazilika sv. Mikuláše, katedrála sv. Jana Křtitele, kostel svaté Heleny, arcibiskupský palác, jezuitská kolej se sídlem dnešní university). Město je obehnáno hradbami s 57 m vysokou Městskou věží. Při procházce městem nezapomeňte navštívit ortodoxní synagogu, dnes noblesní kavárnu s kouzelnou atmosférou studentského města a možná nezapomeňte ochutnat nebo si s sebou odvézt typickou medovinu z Dolného Považí. Z Trnavy se vydáme do staroslavné Nitry, slovenské „Matky měst“, nejstaršího města na Slovensku, důležitého města velkomoravské říše. Prohlédneme si Nitranský hrad s katedrálou sv. Emeráma, biskupským palácem a mohutným opevněním, zajímavé je Pribinovo náměstí – střed Horního Města s církevními paláci a domy kanovníků, při procházce pěkným centrem univerzitního města nesmíme vynechat hezkou stavbu nitranské Synagogy. Odjezd na ubytování do hotelu.
3. den: Po snídani v hotelu se přesuneme do Banskej Štiavnice, bývalého hornického města (UNESCO 1993), ukrytém v klínu Štiavnických vrchů. Půvabná směs významných sakrálních i světských staveb a památek na starou zašlou hornickou slávu musí učarovat všem návštěvníkům. A tak i my se vnoříme do svažitých křivolakých uliček, které nás vyvedou na náměstí Svaté Trojice s monumentálním morovým sloupem, gotický kostel svaté Kateřiny a také romantickým Domem Mariny. Náměstí Svaté Trojice ná dovede na Radniční náměstí s evangelickým kostelem a obchodní zónou. Nad historickým centrem se tyčí Starý zámek s kostelem a muzeum a na protější straně města zase Nový zámek. Na kopci za městem se nachází dominanta města - Banskoštiavnická barokní kalvárie - jedinečný komplex architektonických, sochařských a malířských děl z 18. století na Ostrém vrch (kalvárie je korunována třemi kostely a nádherným výhledem na město). Banská Štiavnica byla zvána též „stříbrným městem“ a dodnes zde nalezneme mnoho staveb a bývalých vstupů do štol. Největší slovenský báňský skanzen s věží Klopačkou nám pak připomene dobu největšího rozkvětu hornické slávy města. Dále pokračujeme do obce Hronsek, kde si při krátké zastávce prohlédneme dřevěný artikulární evangelický kostel s dřevěnou zvonicí, velmi vzácnou historickou památku světového významu (UNESCO 2008). Další cesta nás povede do Španiej doliny, malé hornické obce, kde se od 11. století těžila měď a stříbro. Zachovala se zde tradiční architektura malých hornických domků tvořících unikátní souvislou zástavbu vesnice (památková rezervace lidových staveb) a tradice krajkářství. Odsud je to již jen kousek do Banské Bystrice, nejvýznamnějšího města Pohroní. Městu dominuje Městský hrad v centru města na vyvýšenině nad hlavním náměstím, jehož součástí je původně pozdně gotický kostel sv. Kríža a budova staré radnice (Pretórium), farní kostel Nanebevzetí Panny Marie a Matejov dom. Při procházce městem nás upoutá hlavní náměstí s měšťanskými domy a dvojvěžová katedrála svatého Františka Xaverského. Po prohlídce města odjezd do hotelu k ubytování.
4. den: Po snídani pojedeme zajímavou krajinou pohoří Veľkej Fatry do podhorské osady Vlkolínec (UNESCO 1993). V osadě se zachovala původní lidová architektura horské osady pastýřů a dřevorubců. Dřevěné sruby se šindelovou střechou s unikátním sú ošetřením různobarevným vápenným nátěrem. To nejkrásnější na celé vesničce je, že není žádným neživoucím skanzenem. Je živým dokumentem doby, čas se zde jakoby zastavil, takto to tu muselo vypadat i v polovině 19. století… Naše další cesta zamíří k přírodnímu skvostu Nízkých Tater, nejznámější jeskyni Slovenska, Demänovskej jaskyni Slobody. Demänovská jeskyně patří k nejkrásnějším krasovým útvarům v Evropě. Jeskyně se skládá z dómů, síní a chodeb, vytvořených v šesti výškových úrovních. Na stropě se objevují sklovitá brčka a stalaktity, na dně robustní stalagmity a stalagnáty, na stěnách krápníkové vodopády. Největším zpřístupněným prostorem je Velký dóm s výškou 66 metrů. Po této úžasné přírodní památce nás již čeká staroslavné město Levoča (UNESCO 2009). Levoča je ojedinělou ukázkou mimořádně zachovalého středověkého jádra města, v minulosti obehnaného hradbami a plnícího úlohu pevnosti. Nejzajímavější památky jsou přímo na hlavním náměstí Majstra Pavla - gotický kostel sv. Jakuba, ve kterém se nachází 11 oltářů včetně nejvyššího dřevěného gotického oltáře na světě Mistra Pavla z Levoče, nádherná renesanční radnice a dále měšťanské domy a paláce (Thurzov dom, Veľký župný dom). Po prohlídce města odjedeme k ubytování do hotelu.
5. den: Po snídani si prohlédneme druhé největší město Slovenska a přirozenou metropoli východoslovenského regionu Košice. Historický střed Košíc tvoří největší památkovou rezervaci na Slovensku. Umělecky a historicky nejhodnotnější stavby jsou v okolí původního středověkého náměstí – katedrála sv. Alžběty, kaple sv. Michala, Urbanova věž, dále pak městské domy a paláce -Levočský dom, Andrášiho palác, Župný dom, Jakabov palác, budova radnice, Bargócziho palác, morový sloup – sousoší Immaculata, četné městské kostely, synagogy. Košice jsou známy svými zajímavými restauracemi a kavárničkami a v jedné z nich si jistě odpočinete před pokračování naší cesty do dalšího významného východoslovenského města – do Bardejova (UNESCO 2009). Bardejov je považován za jedno z nejkrásnějších slovenských měst – nejvzácnější část města tvoří historické jádro se souborem staveb židovského suburbia z počátku 18. století. Na první pohled nás zaujme Radniční náměstí s nádhernými gotickým domy měšťanů, bazilika minor Sv. Egídia, bývalá radnice s expozicí Šarišského muzea. Jedinečný je celý fortifikační systém Bardejova, patřící k nejdokonalejším a nejzachovalejším měststkým opevněním Evropy. Ozdobou města je i františkánský klášter s kostelem sv. Jána Krstiteľa a židovské město. Velmi vyhledávané jsou i Bardejovské kúpele s léčivými minerálními prameny. Nedaleko Bardejova navštívíme další vzácnou památku, dřevěný gotický kostel z konce 15. století ve vesničce Hervartov (UNESCO 2008). Kostel má krásnou vnitřní výmalbu a bohatou historii, vždyť již slouží více než 500 let… Odjezd na ubytování v hotelu.
6. den: Dnes nejdříve zamíříme k jednomu z nejúžasnějších souborů stavebních památek na Slovensku, navštívíme Spišský hrad spolu s přilehlou Spišskou kapitulou a Spišským podhradím - jedinečný historický sídelní komplex založený na vzájemné spolupráci hospodářského centra s královským a církevním sídlem (UNESCO 1993). Spišský hrad je nejrozsáhlejším dochovanou zříceninou hradu na Slovensku. Ve Spišské Kapitule je zachovaná hradební zeď s Dolní a Horní bránou, domy kanoniků, některé původně gotické, jiné renesanční a barokní, biskupský palác, hodinová věž a budova semináře. Po prohlídce Spišského hradu a přilehlé památkové rezervace se vydáme až pod strmé vrcholy Vysokých Tater – do známého střediska Štrbské pleso. Pleso je morénovým ledovcovým jezerem položeným ve výšce 1346 m.n.m. v místě, kde se spojují Furkotská a Mlynická dolina na konci hřebenu Soliska a je druhé největší na slovenské straně. Okolo plesa si můžete udělat turisticky nenáročnou procházku, při které budete obdivovat krásné horské scenérie, také je možno si vypůjčit loďku a projet se po jezeře. Odtud se již vydáme do hotelu v Žilině, cíli dnešního dne. Cestou se ještě zastavíme v typické slovenské salaši Krajinka, kde budete moci ochutnat a koupit si krajové speciality z ovčího sýra.
7. den: Ráno po snídani se vydáme na blízký hrad Strečno – perlu Váhu. Hrad ze 14. století se vypíná strmě na skalním ostrohu nad řekou Váh a střeží tak Strečenský průsmyk. Hrad je velmi dobře dochován a tak budeme obdivovat jeho mohutnou hranolovou obytnou věž přístupnou z mostu přes hradní příkop, dvoupatrový hradní palác, hradní kaplí, renesanční předhradí s opevněním. Ze Strečna pojedeme přes Žilinu (a kdo bude mít zájem může zůstat v tomto městě) do nedalekých Rajeckých Teplic. Lázeňské městečko zasazené do malebné přírody je světoznámé svými termálními prameny (39 st. C), léčí se zde zejména choroby pohybového ústrojí. Jedinečnou relaxací pro vás jistě bude návštěva termálních bazénů a saunového světa nádherně vybavených lázní. Navečer se vrátíme k ubytování do hotelu v Žilině.
8. den: Poslední den naší cesty – ještě se zastavíme v centru Stredného Považia, v Trenčíně. Historickou zajímavostí města je římský nápis vytesaný ve skále, který je možné sledovat pouze z hotelu Elizabeth. Z hlavního náměstí města s morovým sloupem uprostřed jsou pěkné výhledy na hlavní památku města – trenčínský hrad. Hrad je jedním z největších hradů Slovenska a tvoří jedinečný a malebný goticko-renesanční areál. Po prohlídce města opustíme Trenčín a po chvilce cesty i Slovensko. Návrat bude v pozdních odpoledních hodinách.

TOPlist