Turecko – antické památky orientu - bus


Edirne – Trója - Pergamon – Selcuk – Kusadasi - Efes - Milét – Didyma - Afrodisias - Hierapolis - Pamukkale - Istanbul

Zájezd do země, která je odedávna spojnicí mezi kontinenty a kulturami, most mezi Evropou a Asií. Poznáme historické památky křesťanské i osmanské architektury. Navštívíme klenoty antiky jako je mj. Efes, Pergamon, Milét, Didyma, ale i Istanbul, město odkud se řídily tři říše – římská, byzantská a osmanská a každá z nich zde zanechala své stopy. Turistickým magnetem budou i travertinové jezírka Pamukkale a odpočívat budeme u Egejského moře.

Ubytování: hotel ***

Ubytování je zajištěno v hotelech *** ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy.

Stravování: snídaně

Doprava: autokarem

Nástupní a svozová místa v ČR zdarma: Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady

Typ zájezdu:
Délka: 12 dní
Doprava: autokarem
Ubytování: hotel ***
Stravování: snídaně
Cena od: 17 990 Kč

Termíny a ceny

Termín Délka Poznámka Dospělí
30.09.20 st 12 dní 17 990 Kč rezervovat

Cena obsahuje

 • 9 ubytování
 • 9 snídaní
 • 6 večeří
 • dopravu luxusním autokarem
 • trajekt přes Dardanelskou úžinu
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje

 • vstupy, pobytovou taxu, místní dopravu, fakultativní služby, bakšišné cca 100 EUR

Příplatky

 • cestovní pojištění a proti stornu (max. plnění 12500 Kč) (příplatek: 400 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu (max. plnění 25000 Kč) (příplatek: 790 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 3900 Kč)
 • svoz Olomouc (příplatek: 250 Kč)
 • svoz Hranice, Frýdek Místek, Nový Jičín, Ostrava (příplatek: 500 Kč)

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách přes Slovensko, Maďarsko, Srbsko.
2. den: Dopoledne příjezd do Edirne. Ubytování v hotelu. Edirne, město nazývané „brána Orientu“, bývalé hlavní město osmanské říše a dokonalý začátek naší cesty po Turecku - překrásná Selimiye Camii - Selimova mešita (UNESCO), Eski Cami - Stará mešita, Edirnské muzeum s úžasnou archeologickou sbírkou, Mešita se třemi galeriemi – Ücserefeli Cami. Návštěva bazarů, večerní město, nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd k průlivu Dardanely – přeplutí Dardanelskou úžinou z Evropy do Asie a pokračujeme do starodávné Tróje (UNESCO), k prohlídce jedné z nejslavnějších světových archeologických lokalit odkrytých H.Schliemannem. Trojské ruiny - Dům vykopávek, Pithova zahrada, chrám bohyně Athény (Homérova Íllias, Trojská válka). Ubytování u moře v oblasti Ayvaliku.
4. den: Snídaně. Ráno odjedeme k návštěvě velkolepé akropole Pergamon (UNESCO), shlížející z návrší na novodobou Bergamu, jedna z nejpůsobivějších památek v Turecku. Prohlídka antického města z 2. stol. př. n. l. Akropole - působivé a neobyčejné divadlo vystavěné v 3. století před Kristem s 10000 sedadly, slavná knihovna, Trajánův chrám s mramorovými sloupy - jediná dochovaná stavba na Akropoli z období Říma, Diův oltář, Asclepion – starodávné lékařské centrum, Asclepiův chrám, výrobna onyxu. Poté navštívíme Selcuk, mohutné rozvaliny byzantské pevnosti s krásnou starou bazilikou sv.Jana, která údajně ukrývá hrob apoštola Jana. Ubytování v letovisku na břehu Egejského moře v oblasti Kusadasi, večeře.
5. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře – možnost návštěvy centra Kusadasi.
6. den: Snídaně. Nejzachovalejší antické město východního Středomoří Efes (UNESCO), bývalé významné obchodní středisko, zříceniny starověkého města s pozůstatky jednoho ze sedmi divů světa Artemidina chrámu, Mramorová cesta, Trajánova fontána, Hadriánův chrám, Celsova knihovna, Arkadiova cesta – nejvelkolepější ulice v Efesu, antické Velké divadlo, Slavičí vrch, místo posledního pobytu P. Marie v krásném prostředí národního parku. Milét, významné starověké město s Velkým divadlem, agorou a lázněmi císařovny Faustiny, které byly postaveny pro manželku císaře Marka Aurelia. Didyma, slavná starověká věštírna se zbytky Apollónova chrámu. Návrat na ubytování, večeře.
7. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře. Možnost fakultativního výletu na ostrov Sámos nebo plavba kolem pobřeží.
8. den: Snídaně. Cesta do vnitrozemí. Navštívíme jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v Turecku Afrodisias (UNESCO), areál s mnoha antickými památkami – Afroditin chrám, Tetrapylon – monumentální brána, stadion. Hierapolis (UNESCO), bývalé vznešené antické město s divadlem, lázněmi a rozsáhlou antickou nekropolí. Pamukkale (UNESCO), prohlídka třpytivě bílých vápencových kaskádovitých jezírek nazývaných „Bavlněný zámek“. Ubytování v okolí Pamukkale.
9. den: Snídaně. Ráno odjezd do Istanbulu, města protnutého Bosporskou úžinou a posetého kopulemi a minarety. Ubytování a první seznámení se Starým městem a uličkami Zlatého rohu, Večeře v centru města.
10. den: Snídaně. Istanbul, celodenní prohlídka města s úžasnou atmosférou. Prohlídku města začneme ve čtvrti Sultanahmet (UNESCO), na místě starého byzantského sídliště, zde je „starý Istanbul“. Hagia Sofia nejpůsobivější památka starého Istanbulu „chrám Boží moudrosti“, Modrá mešita s šesti krásnými minarety, Hippodrom, palác Topkapi, plný uměleckých pokladů mimo jiné i nádherných kachlí z Izniku aj. Večeře v centru města, návrat na hotel v Istanbulu.
11. den: Snídaně. Dokončení prohlídky Istanbulu, návštěva Velkého bazaru – Kapali Carsi, spletité středověké centrum, 4500 obchodů pohromadě s mešitami, bankami, dílnami. Odjezd do ČR.
12. den: Předpokládaný návrat v poledních hodinách.

Podobné zájezdy

TOPlist