Černá Hora - ČERNÁ HORA - NÁRODNÍ PARKY A BOKA KOTORSKÁ | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149

ČERNÁ HORA - NÁRODNÍ PARKY A BOKA KOTORSKÁ

Černá Hora

14 fotografií
25.8. - 3.9.2023
7 nocí / 10 dní
Polopenze
Autokarem
osoba od / zájezd 17 590
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Vydejte se s námi do nejmenší jadranské republiky. Představte si zemi, kde na ploše jen o něco málo větší než Středočeský kraj, se až do dvoutisícových výšek vypínají hradby vápencových hor, do nichž se hluboko zařezává největší středomořský fjord i nejhlubší kaňon Evropy. Představte si zemi, jejíž břehy omývá průzračné a teplé moře korunované živými promenádami a okrášlené korálky malých ostrůvků s pitoreskními kostelíky. Představte si zemi posetou středověkými opevněnými městečky a obydlenou hrdými lidmi, kteří hovoří jazykem, jemuž budete rozumět i bez studia cizích řečí. Současnost Černé Hory v sobě zrcadlí prolínání a narážení vlivů západního světa, orientálního islámu a vlastní pravoslavné identity. Na malé ploše si tak můžete vychutnat koktejl tří odlišných kultur. Ubytujte se ve **** hotelu, odpočívejte u moře a zároveň se s námi vydávejte na výlety po průsečících černohorských dějin a přírodních krás mezi Jadranem a největším balkánským jezerem.

Sutomore – NP Lovčen – Cetinje – Budva – Sv. Stefan – NP Skadarské jezero – Starý Bar – Ulcinj – NP Durmitor – kańon Tary – Ostrog – Boka Kotorská – Kotor – Perast – Gospa od Škrpjela

Ubytování

Ubytování je zajištěno v hotelu s bazénem Sato Resort Spa**** v Sutomore - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím a klimatizací

Stravování

Polopenze formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků

Doplňující informace

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ - ceny v €
NP Lovćen 2 €
NP Skadarské jezero 4 €
Budva (citadela - hradby) 3 €
Cetinje - vstup do města 1 €
Cetinje - dvorac (zámek) 5 €
Lovćen - mauzoleum Njegoše 5 €
Stari Bar - prohlídka 2 €
Skadarské jezero (lodní výlet + oběd (skadarská ryba, salát, víno) 14 €
Kotor - vstup do města 1 €
Kotor - vstup na hradby 8 €
Boka Kotorska - lodní výlet s fish-piknikem 26 €
Plavba loďkou do mořské „Modré jeskyně-Plava Špilja“ 4 €
Kostel - muzeum na ostrůvku Gospa od Škrpjela 1 €

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme, že z důvodu zákazu provádění výkladu zahraničními průvodci ze strany místní finanční policie je výklad před příjezdem do Kotoru prováděn v autobusu.
Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít s sebou turistickou obuv a turistické oblečení.

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Černá Hora

Cestovní kancelář IDEAL – TOUR PRAHA, s.r.o. Pro vás připravila poznávací zájezdy do BOSNY A HERCEGOVINY A DO ČERNÉ HORY. Nejen Chorvatsko ale i ostatní republiky bývalé Jugoslávie stojí za to abyste v nich strávili svou dovolenou. Překrásné pláže v blízkosti mohutných hor – to je Černá Hora. V Bosně a Hercegovině najdete kouzelná historická města. A ať už prázdniny strávíte v Černé Hoře nebo v Bosně a Hercegovině, všude najdete skvělé místní speciality, sýr, pršut a výborné víno.
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
V poledních hodinách odjezd z ČR, přejezd přes Slovensko a Maďarsko do Černé Hory.

2. den
Příjezd do ČERNÉ HORY, do turisticky atraktivní oblasti Barské riviéry s nedotčenou přírodou a proslulými písečnými plážemi. Od nepříznivých vlivů z vnitrozemí je oblast chráněna vysokými horami masivu Sozina. Ubytování v hotelu na pláži, odpočinek, pobyt u moře.

3. den
Pobyt u moře.

4. den
Výlet do NP LOVČEN, pohoří s členitým reliéfem, proslulé nezapomenutelné výhledy do údolí, na Jaderské moře, Skaderské jezero a na severní černohorská pohoří. Na vrcholu Jezerski vrh (1657 m) navštívíme slavné mauzoleum proslulého básníka a filozofa Petra Petroviće Njegoša, nejuznávanějšího černohorského vládce. Městečko CETINJE, které bylo po staletí pro svoji nedostupnost hlavním městem Černé Hory (nejznámější pravoslavný klášter země – Cetinski monastýr, Etnografické muzeum). Návštěva největšího černohorského letoviska BUDVA – procházka po promenádě a prohlídka opevněného Starého města (Stari Grad). Cestou na ubytování zastávka u jednoho z nejfotografovanějších míst Černé Hory – poloostrova SVETI STEFAN s opevněnou středověkou vesnicí.

5. den
Pobyt u moře. Polodenní výlet do NP SKADARSKÉ JEZERO, k největšímu balkánskému jezeru na černohorsko-albánském pomezí. Místo je vyhlášené ostrovními kláštery, plovoucími koberci leknínů a širokou plejádou druhů vodních ptáků. Možnost koupání, fakultativně projížďka po jezeře motorovou lodí. Prohlídka historického vesnice VIRPAZAR.

6. den
Výlet do nejjižnějšího a orientálně laděného města na černohorském pobřeží ULCINJ, rozlehlé staré opevněné centrum na mysu mezi dvěma zátokami, pravoslavná katedrála sv. Nikoly, místní tržiště, orientální mešity a obchůdky. Cestou krátce navštívíme STARÝ BAR – město duchů s kostely, tureckými lázněmi a mešitou, olivové háje s 2.000 let starým olivovníkem. Odpoledne se vykoupeme na VELKÉ PLÁŽI dlouhá téměř 13 km a široká až 100 m s velmi jemným pískem, díky vysokému obsahu jódu a dalších prvků má léčivé účinky.

7. den
Pobyt u moře. Pro zájemce celodenní fakultativní výlet do nejvyšších hor Černé Hory – NP DURMITOR (UNESCO) s vápencovými velehorskými štíty, procházka podél smaragdového ČERNÉHO JEZERA pod nejvyššími vrcholky země. Přímo nad námi se bude vypínat 2300 m vysoký Meded. Zastávka v horském středisku ŽABLJAK. Zastávka na mostu přes 1300 m hluboký KAŇON ŘEKY TARY. Fantastické výhledy na nejhlubší evropskou soutěsku, možnost překonat kaňon na zipline. Na závěr výletu vystoupáme ke skalnímu klášteru OSTROG, který představuje duchovní centrum Černé Hory.

8. den
Výlet do malebného mořského zálivu BOKA KOTORSKÁ, který svou scenérií připomíná severské fjordy, zkrášlené bujnou subtropickou vegetací a půvabnou středomořskou architekturou. Majestátní horské hradby zvedající se přímo z moře vytváří fantastickou kulisu. Navštívíme starobylý KOTOR (UNESCO), s pěšími zónami ve středověkém městě, impozantním opevněním nebo románskou katedrálou sv. Tripuna. A vydáme se i do malebného historického městečka PERAST s několika kostely a domy kapitánů. Místo zhmotňuje historickou přítomnost Benátské republiky. Možnost fakultativního lodního výletu po Boce Kotorské se zastávkou na ostrůvku GOSPA OD ŠKRPJELA s poutním kostelem.

9. den
Pobyt u moře, letovisko Sutomore a v odpoledních hodinách odjezd do republiky.

10. den
Návrat do ČR v dopoledních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem,
  • 7x ubytování v hotelu 4* - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 7x polopenzi formou bufetu,
  • výlety dle programu,
  • služby českého průvodce,
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje

  • komplex. cestovní pojištění vč. storna zájezdu,
  • vstupné, lodní a fakult. výlety,
  • pokoj s výhledem na mořskou stranu 1000 Kč/os,
  • výlet do NP Durmitor 700 Kč (nutná rezervace v CK, min. 20 osob)
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme