Česká republika - ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO S VÝLETEM DO DRÁŽĎAN | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149

ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO S VÝLETEM DO DRÁŽĎAN

Česká republika

11 fotografií
3.9. - 9.9.2023
6 nocí / 7 dní
Polopenze
Autokarem
osoba od / zájezd 8 290
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Atraktivní zájezd za poznáním romantické krajiny Česko-saského Švýcarska. Čekají nás nádherné pěší i autobusové výlety k zajímavým skalním vyhlídkám a památkám, k Pravčické bráně, k divokým soutěskám Kamenice, plavba po Labi do saského Bad Schandau, návštěva Drážďan i romantického zámku Moritzburg.

Benešov nad Ploučnicí - Hřensko - Pravčická brána - Divoká a Tichá soutěska - pevnost Königstein - Bastei - Bad Schandau - Nový Bor - Jetřichovické stěny - Drážďany - zámek Moritzburg - Děčín

Ubytování

2 lůžkové pokoje s příslušenstvím, jednolůžkové pokoje nejsou možné!

Stravování

Polopenze (snídaně formou bufetu, večeře)

Doplňující informace

Orientační ceny vstupů z roku 2020:
- zámek Benešov na Ploučnicí - 120 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 80 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- skalní hrad a poustevna - Sloup v Čechách 70 Kč; senioři 65+ a studenti do 26 let a děti ve věku 6-16 let 40 Kč; děti do 5 let vstup zdarma
- Česko-saské Švýcarsko - Pravčická brána 95 Kč; senioři 65+, studenti a děti 6-14 let 30 Kč
- Drážďany - zámek Moritzburg - 8€; senioři 65+ a studenti 6,50€; děti 6-16 let 1€; děti do 6 let vstup zdarma
- Drážďany - Zwinger - 14 €; snížené 10,50€; do 17 let vstup zdarma
- Bad Shandau - lázně Toskana Terme – 3 hodiny skupinová 12€, děti 6€
- Česko - saské Švýcarsko - pevnost Königstein - skupinová 10 €
- Nový Bor - sklářská huť bez průvodce - 80 Kč; dítě, student, senior 65+ 50 Kč
- Hřensko - Edmundova soutěska - 120 Kč; senioři a děti ve věku 3-15 let 50 Kč
- Hřensko - Divoká soutěska - 80 Kč; senioři a děti ve věku 3-15 let 40 Kč
- loď Děčín – Bad Schandau - 200 Kč
- Bad Schandau - tramvaj 6 €/cesta
- Bd Schandau - botanická zahrada - 2,50 €
- Bad Schandau - výtah - 1,80 €

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 700 Kč a cca 60 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Česká republika

Vnitrozemský stát situovaný na severní polokouli v mírném pásmu. Leží tzv. „v srdci Evropy“. Bohatá historie zanechala na území České republiky velké množství historických odkazů, zajímavých staveb i krásných kulturních děl.

Česká republika je vyspělou středoevropskou zemí se vzrůstající životní úrovní. Bohatá historie zanechala na území České republiky velké množství historických odkazů, zajímavých staveb i krásných kulturních děl. Chloubou České republiky zůstávají však také osobnosti minulosti a současnosti, jimž se často dostalo celosvětového uznání pro jejich přínos v různých vědních oborech, umělecké oblasti i sportu. Příroda České republiky, její údolí i hory byly odjakživa osídlovány a kultivovány. Přesto lze také dnes nalézt nádherná, nedotčená, divoká místa, jedinečná svými sceneriemi a formacemi. Zvířata, která zde stále ještě žijí – vlk, kočka divoká, rys, drop velký a tetřev – jsou jinde známá už jen z knížek nebo zoologických zahrad. Česká architektura má vždy osobitý ráz. Možná právě proto se českým architektům a designérům dostává uznání po celém světě. Jejich stavby můžete obdivovat na nejrůznějších místech České republiky, jejich designem se chlubí i světové galerie. České země mají bohaté a pestré dějiny. Lidé, kteří přišli ze všech koutů světa, zde postavili a vyzdobili stovky zámků, kostelů i klášterů a současně se podíleli na celkové architektonické podobě českých měst.
V České republice bylo také vyhlášeno šest biosférických rezervací UNESCO. Dvanáct památek již bylo zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO: Praha; Telč; Český Krumlov; Žďár nad Sázavou; Kutná Hora; Lednicko – valtický areál; Kroměříž; Holašovice; Litomyšl; Olomouc – sloup Nejsvětější Trojice; Brno – vila Tugendhat; Třebíč – románsko-gotická bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť. V ČR byly vyhlášeny tyto biosférické rezervace UNESCO: Třeboňsko, Pálava, Křivoklátsko, Šumava, Krkonoše, Bílé Karpaty.
Nejvyšším pohořím jsou Krkonoše. Další pohoří: Jeseníky, Orlické hory, Jizerské hory, Lužické hory, Krušné hory, Šumava, Beskydy… K nejnavštěvo­vanějším oblastem patří Praha, Karlovarský kraj, jižní Morava, Žďárské vrchy.


Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
Ráno odjedeme do oblasti Labských pískovců. Před příjezdem na hotel navštívíme komplex dvou zámeckých celků v Benešově Nad Ploučnicí – fenomén „saské renezance“.

2. den
Atraktivní okruh nejznámějšími partiemi Českého Švýcarska. HŘENSKO - Tři prameny - PRAVČICKÁ BRÁNA - nejkrásnější přírodní útvar a symbol celé oblasti, zámeček Sokolí hnízdo - skalní útvary nad Gabrielinou stezkou - Mezní louka - DIVOKÁ SOUTĚSKA - TICHÁ SOUTĚSKA (Edmundova), romantická plavba lodičkou po říčce Kamenici.

3. den
Saské Švýcarsko. Navštívíme pevnost KÖNIGSTEIN, z jejichž hradeb jsou nádherné výhledy na Labské pískovce a symbol této oblasti BASTEI, skalní most z pískovce, dlouhý 76 m, jenž spojuje Bastei a skalní hrad Neurathen.

4. den
Plavba po Labi výletní lodí po trase Děčín - Hřensko - Bad Schandau. Cestou se nám budou nabízet krásy NP České Švýcarsko. Poplujeme kaňonem řeky Labe, budeme se kochat okolními pískovcovými skalami. Uvidíme vyhlídku Růžový hřeben, Belvedér a další. Kolem 11:00 hod. připlujeme do lázeňského městečka BAD SCHANDAU, v samém centru Saského Švýcarska. Procházka po Labské promenádě, centrum městečka s Dómem, Sendigova kašna, čtvrť Postelwitz s hrázděnými domy, výjezd elektrickým výtahem nad město, krásné vyhlídky. Odpoledne odpočinek a koupání v místních lázních Toskana Terme nebo variantně pro ty kdo nechtějí do lázní např: návštěva Botanické zahrady. V podvečerních hodinách návrat na hotel.
Poznámka: V případě nízké hladiny vody v Labi bude plavba z Hřenska do Bad Schandau řešena alternativně autobusem.

5. den
Ráno se vydáme do NOVÉHO BORU, prohlídka sklářské hutě, ruční výroba skla. Romantika NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, Jetřichovické stěny, středně náročná turistika a procházky v jednom z nejkrásnějších území střední Evropy - labyrint pískovcových skalních měst, kaňonovitá údolí, Mariina skála, Vilemínina stěna a další.

6. den
Celodenní výlet do Drážďan. Cestou navštívíme zámek MORITZBURG, nám tak známý z pohádky Tři oříšky pro Popelku, vystavěný Augustem Silným, králem polským a kurfiřtem saským. Následují DRÁŽĎANY "Labská Florencie", prohlídka významných památek města, Brühlská terasa na nábřeží Labe s výhledy, kostel Frauenkirche, renesanční zámek, budova Semperovy opery, galerie Zwinger aj.

7. den
Po snídani prohlídka DĚČÍNA a děčínského zámku – jednoho z nejvýznamnějších historických památek severních Čech. Odjezd domů.

Cena zahrnuje

  • dopravu klim. autobusem,
  • 6x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře),
  • služby českého průvodce,
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje

  • komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu,
  • vstupné, fakult. služby, lodní výlety,
  • rekreační poplatek
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme