Česká republika - JIŽNÍ MORAVA S VÝLETY | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149

JIŽNÍ MORAVA S VÝLETY

Česká republika

15 fotografií
30.7. - 5.8.2023
6 nocí / 7 dní
Polopenze
Autokarem
osoba od / zájezd 8 890
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Atraktivní zájezd za poznáním jižní Moravy s výletem do Rakouska, do oblasti Neziderského jezera. Čekají nás výlety do zajímavých měst, městeček a k přírodním památkám – Pálava, Lednicko-Valtický areál, Mikulov, královské Znojmo, Křížový sklep v Příměticích nebo unikátní Malovaný sklep v Šatově. Ochutnáme výborná vína a navštívíme skanzeny lidové architektury.

Vila Tugendhat-Brno - Neziderské jezero – Eisenstadt – Rust - Lednicko-Valtický areál – Lednice – Valtice - Mikulčice – Mikulov – Pálava - Pavlov - Znojmo – Přímětice – Šatov - Strážnice

Ubytování

Ubytování je zajištěno ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

Stravování

Polopenze, ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů

Doplňující informace

Orientační ceny vstupného z roku 2020
- Brno - Vila Tugendhat (nutná rezervace v CK) - 350 Kč
- Lednicko - Valtický areál - Janohrad - 80 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 60 Kč
- Lednicko - Valtický areál - plavba Janohrad - Minaret - 180 Kč
- Lednicko - Valtický areál - zámek Lednice - 210 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 150 Kč
- Lednicko - Valtický areál - minaret - 80 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 60 Kč
- Lednicko - Valtický areál - skleník - 80 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 60 Kč
- Lednicko - Valtický areál - grotta - 60 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 40 Kč
- Lednicko - Valtický areál - zámek Valtice 200 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 140 Kč
- Lednicko - Valtický areál - výstava kostýmů Marie Terezie - 70 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 50 Kč
- Lednicko - Valtický areál - barokní divadlo - 100 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 70 Kč
- Lednicko - Valtický areál - Dianin chrám Rendez-vous - 70 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 50 Kč
- Lednicko - Valtický areál - kolonáda - 30 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 20 Kč
- Mikulov - zámek - 180 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 7-15 let 90 Kč
- Mikulov - zámecké sklepení s obřím sudem - 60 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 7-15 let 30 Kč
- Mikulov - zámecká knihovna - 60 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 7-15 let 30 Kč
- Břeclav - zámeček Pohansko - 50 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 6-15 let 25 Kč
- Dolní Věstonice - expozice - 40 Kč
- Strážnice - skanzen - 140 Kč; senioři 60+, studenti a děti ve věku do 15 let 70 Kč
- Eisenstadt - zámek Esterházy - 12 €
- Eisenstadt - dům Josepha Haydna - 5€
- Neziderské jezero - lodní výlet - 10 €

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1300 Kč a cca 50 € (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Česká republika

Vnitrozemský stát situovaný na severní polokouli v mírném pásmu. Leží tzv. „v srdci Evropy“. Bohatá historie zanechala na území České republiky velké množství historických odkazů, zajímavých staveb i krásných kulturních děl.

Česká republika je vyspělou středoevropskou zemí se vzrůstající životní úrovní. Bohatá historie zanechala na území České republiky velké množství historických odkazů, zajímavých staveb i krásných kulturních děl. Chloubou České republiky zůstávají však také osobnosti minulosti a současnosti, jimž se často dostalo celosvětového uznání pro jejich přínos v různých vědních oborech, umělecké oblasti i sportu. Příroda České republiky, její údolí i hory byly odjakživa osídlovány a kultivovány. Přesto lze také dnes nalézt nádherná, nedotčená, divoká místa, jedinečná svými sceneriemi a formacemi. Zvířata, která zde stále ještě žijí – vlk, kočka divoká, rys, drop velký a tetřev – jsou jinde známá už jen z knížek nebo zoologických zahrad. Česká architektura má vždy osobitý ráz. Možná právě proto se českým architektům a designérům dostává uznání po celém světě. Jejich stavby můžete obdivovat na nejrůznějších místech České republiky, jejich designem se chlubí i světové galerie. České země mají bohaté a pestré dějiny. Lidé, kteří přišli ze všech koutů světa, zde postavili a vyzdobili stovky zámků, kostelů i klášterů a současně se podíleli na celkové architektonické podobě českých měst.
V České republice bylo také vyhlášeno šest biosférických rezervací UNESCO. Dvanáct památek již bylo zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO: Praha; Telč; Český Krumlov; Žďár nad Sázavou; Kutná Hora; Lednicko – valtický areál; Kroměříž; Holašovice; Litomyšl; Olomouc – sloup Nejsvětější Trojice; Brno – vila Tugendhat; Třebíč – románsko-gotická bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť. V ČR byly vyhlášeny tyto biosférické rezervace UNESCO: Třeboňsko, Pálava, Křivoklátsko, Šumava, Krkonoše, Bílé Karpaty.
Nejvyšším pohořím jsou Krkonoše. Další pohoří: Jeseníky, Orlické hory, Jizerské hory, Lužické hory, Krušné hory, Šumava, Beskydy… K nejnavštěvo­vanějším oblastem patří Praha, Karlovarský kraj, jižní Morava, Žďárské vrchy.


Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
Dopoledne odjedeme směr jižní Morava. Před příjezdem na ubytování krátce navštívíme BRNO, kde si prohlédneme VILU TUGENDHAT (UNESCO), skvost brněnské architektury, kde si vychutnáme noblesu, luxus i jedinečnost exteriéru a interiéru vily. Ubytování v Hodoníně, večeře.

2. den
Výlet do oblasti NEZIDERSKÉHO JEZERA (UNESCO), klenot Burgenlandu. Největší stepní jezero ve Střední Evropě. Navštívíme hlavní město Burgenlandska EISENSTADT, prohlídka centra rodného města skladatele Josepha Haydna, návštěva kulturní památky Burgenlandu - zámek Esterházy. Na západním břehu jezera starobylé městečko RUST, možnost plavby po jezeře s mnoha druhy ptactva (biosférická rezervace)

3. den
Celodenní program v „Zahradě Evropy“ v LEDNICKO – VALTICKÉM AREÁLU (UNESCO), nejrozsáhlejší parkově upravená krajina na světě. Navštívíme zámek Lednice a Valtický zámek. Kromě zámků najdeme v krajině řadu drobných staveb, kolonády, umělou zříceninu, vítězný oblouk. Prohlédneme si Janův hrad, Minaret či Lovecký zámeček, který dříve sloužil jako myslivna.

4. den
Dokončení prohlídky Lednicko-Valtického areálu. Nedaleko Valtic budeme obdivovat např. Chrám Tří Grácií se známou sochou tří žen aj. Odpoledne MIKULČICE, národní kulturní památka Slovanské hradiště s rozlehlou akropolí, předhradím a podhradími s cennými archeologickými nálezy.

5. den
Odjedeme na samý jih Moravy. Královské město ZNOJMO. Důmyslný systém podzemí města, románská rotunda sv. Kateřiny - jedna z nejstarších staveb na našem území, muzeum Znojemského hradu, Křížový sklep v obci PŘÍMĚTICE u Znojma - pro své rozměry je světovou raritou, prohlídka a ochutnávka vín. Pohraniční obec ŠATOV, sídlo vinařství Znovín Znojmo, najdeme zde unikátní Malovaný sklep, dlouhých 36 let vytvářel jeho krásné plasické malby jednoruký vojenský vysloužilec Maxmilian Appeltauer.

6. den
Navštívíme MIKULOV a CHKO PÁLAVA - Pálavské vrchy (UNESCO), vápencová skaliska, louky, přírod. rezervace Děvín, zříceniny Sirotčí hrádek a Dívčí hrady. ARCHEOPARK PAVLOV - jedinečná stavba ukrytá v terénní vlně, prohlédneme si exponáty z doby lovců mamutů. Pro ty co nechtějí na Pálavu variantně Novomlýnské nádrže, koupání, relaxace.

7. den
Po snídani si ve STRÁŽNICI prohlédneme skanzen lid. architektury – areály Moravských Kopanic, luhačovického Zálesí, Horňácka. Návrat v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu klim. busem,
  • 6x ubytování v hotelu,
  • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře),
  • služby českého průvodce,
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje

  • pojištění storna zájezdu a pojištění léčebných výloh při výletu do Rakouska,
  • vstupné, fakult. služby,
  • prohlídka Vily Tugendhat – 350 Kč - nutná rezervace předem v CK,
  • jednolůžkový pokoj není možný
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme