Česká republika - PUTOVÁNÍ PO JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2022

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149

PUTOVÁNÍ PO JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ

Česká republika

Zájezd zakoupilo klientů
3 fotografií
4.8. - 7.8.2022
3 nocí / 4 dní
Polopenze
Autokarem
osoba od / zájezd 5 990
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

PUTOVÁNÍ PO JIHOVÝCHODNÍ MORAVĚ

krajem nejlepších tradic moravského Slovácka – dobrého vína, utěšené krajiny a zajímavých historických památek s ochutnávkou vín v areálu vinných sklepů Petrov - Plže


Zámek Slavkov, Lednice, Valtice, Milotice


SLAVKOV U BRNA • STRÁŽNICE • LEDNICE • VALTICE • vinné sklepy PETROV-PLŽE • MODRÁ • VELEHRAD • MILOTICE • MIKULČICE

Ubytování

Ubytování je zajištěno ve Strážnici, v hotelu *** ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce

Stravování

Polopenze - 3 snídaně, 2 večeře  dle programu
ochutnávka vína a pohoštění  v areálu vinných sklípků Petrov Plže

Povinné poplatky na místě

pobytová taxa

Poznámka

HLAVNÍ ODJEZDOVÉ MÍSTO PRAHA

Předpokládaná trasa: Praha, Poděbrady, Hradec Králové, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Boskovice, Letovice, Blansko, Brno


Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Česká republika

Vnitrozemský stát situovaný na severní polokouli v mírném pásmu. Leží tzv. „v srdci Evropy“. Bohatá historie zanechala na území České republiky velké množství historických odkazů, zajímavých staveb i krásných kulturních děl.

Česká republika je vyspělou středoevropskou zemí se vzrůstající životní úrovní. Bohatá historie zanechala na území České republiky velké množství historických odkazů, zajímavých staveb i krásných kulturních děl. Chloubou České republiky zůstávají však také osobnosti minulosti a současnosti, jimž se často dostalo celosvětového uznání pro jejich přínos v různých vědních oborech, umělecké oblasti i sportu. Příroda České republiky, její údolí i hory byly odjakživa osídlovány a kultivovány. Přesto lze také dnes nalézt nádherná, nedotčená, divoká místa, jedinečná svými sceneriemi a formacemi. Zvířata, která zde stále ještě žijí – vlk, kočka divoká, rys, drop velký a tetřev – jsou jinde známá už jen z knížek nebo zoologických zahrad. Česká architektura má vždy osobitý ráz. Možná právě proto se českým architektům a designérům dostává uznání po celém světě. Jejich stavby můžete obdivovat na nejrůznějších místech České republiky, jejich designem se chlubí i světové galerie. České země mají bohaté a pestré dějiny. Lidé, kteří přišli ze všech koutů světa, zde postavili a vyzdobili stovky zámků, kostelů i klášterů a současně se podíleli na celkové architektonické podobě českých měst.
V České republice bylo také vyhlášeno šest biosférických rezervací UNESCO. Dvanáct památek již bylo zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO: Praha; Telč; Český Krumlov; Žďár nad Sázavou; Kutná Hora; Lednicko – valtický areál; Kroměříž; Holašovice; Litomyšl; Olomouc – sloup Nejsvětější Trojice; Brno – vila Tugendhat; Třebíč – románsko-gotická bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť. V ČR byly vyhlášeny tyto biosférické rezervace UNESCO: Třeboňsko, Pálava, Křivoklátsko, Šumava, Krkonoše, Bílé Karpaty.
Nejvyšším pohořím jsou Krkonoše. Další pohoří: Jeseníky, Orlické hory, Jizerské hory, Lužické hory, Krušné hory, Šumava, Beskydy… K nejnavštěvo­vanějším oblastem patří Praha, Karlovarský kraj, jižní Morava, Žďárské vrchy.


Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den

Odjezd v ranních hodinách. Nejdříve navštívíme město Slavkov u Brna, kde se nám představí jeden z nejmohutnějších a nejvýznamnějších barokních zámků Moravy, malé moravské Versailles s překrásným parkem. Po prohlídce zámku, kde byla podepsána dohoda o příměří mezi Rakouskem a Francií po slavné bitvě u Slavkova, zamíříme k nedalekému památníku Mohyla míru, který byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) významným stavitelem Josefem Fantou ve stylu české secese. Památník je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště. V muzejním objektu sousedícím s památníkem je umístěna zajímavá multimediální expozice„Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz 1805“. Po prohlídce tohoto památného místa budeme pokračovat do slovácké metropole Strážnice, města vína, lidových tradic a mezinárodního folklorního festivalu. Po ubytování v hotelu, si uděláme krátkou pěší prohlídku – seznámíme se s městem, které se stane na několik dnů naším domovem (kostely Panny Marie a Sv. Martina, piaristická kolej, kaple Sv. Rocha, strážnické brány, ukázky typických slováckých motivů na drobných městských stavbách), po procházce městem večeře v hotelu.

2. den

Po snídani odjedeme do Lednice, jejíž dominantu tvoří pohádková stavba původně barokního zámku s pozdějšími rozsáhlými úpravami ve stylu anglické gotiky, patřící k nejnavštěvovanějším památkám v naší republice. Novogotická přestavba v 19. století z něj vytvořila romantické sídlo obklopené jedním z největších evropských parků (téměř 200 ha) s francouzskou zahradou i anglickým parkem, kde nalezneme palmový skleník, benátskou kašnu, římský akvadukt, čínský pavilon, nejvyšší minaret v neislámské zemi, stejně jako umělou zříceninu Janův hrad. Díky unikátnímu propojení stavebních památek s okolní člověkem formovanou přírodou byl v roce 1996 celý lednicko - valtický areál zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Dopřát si budeme moci i romantickou plavbu zámeckým parkem k rozhledně Minaret a dále tajemnými meandry Staré Dyje. Z Lednice pojedeme do Valtic, k návštěvě rozsáhlého zámeckého komplexu, patřícího téměř po šest století rodu Liechtensteinů. Jejich bohatství a mocenský vliv vytvořily v průběhu staletí mohutné sídlo, které poskytovalo dostatek prostoru pro knížecí dvůr a zároveň vyjadřovalo prestiž knížat z Liechtensteinu, jednoho z nejmocnějších rodů v podunajském prostoru. Opustíme lednicko – valtický areál, abychom se na chvilku zastavili v našem hotelu ve Strážnici a pak vyjeli k návštěvě místa tak charakteristického pro moravské Slovácko, do malebného prostředí areálu vinných sklípků Petrov – Plže. Areál tvoří 80 vinných sklepů budovaných od 15. století, sklípky si zachovali ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky. Zde pro nás bude připravena ochutnávka vína a pohoštění. Návrat do hotelu ve večerních hodinách.

3. den

Po snídani se přesuneme do blízkosti obce Modrá k prohlídce jedinečné botanické a sladkovodní expozice „Živá voda“ - v proskleném tunelu pod hladinou rybníka uvidíme nejrůznější druhy vodních živočichů a rostlin řeky Moravy, přilehlých rybníků, potoků a tůní. Po osvěžující prohlídce přejedeme k blízkému Velehradu (možnost procházky asi 1.200 m okolo rybníků). Velehrad je nejvýznamnějším poutním místem Moravy, obdivovat budeme zejména barokní baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera, místa církevních poutí a cyrilometodějských oslav. Z Velehradu budeme pokračovat k zámku Milotice. Zámek Milotice, nazývaný Perla jihovýchodní Moravy, je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury. Zámecká instalace nabízí pohled do životního stylu a zvyklostí majitelů. Zámecká zahrada v Miloticích je mimořádně dochovaným barokním souborem. Opustíme Milotice, abychom si udělali pohodlnou, asi pětikilometrovou, procházku pohádkovou krajinou, kterou nenajdeme jinde v naší vlasti. „Moravské Toskánsko“ v Kyjovské pahorkatině. Do tohoto místa se sjíždějí fotografové z celého světa, aby zachytili úchvatnou líbivost lánů polí, barevných ploch, které se dotýkají nebe, dlouhé pásy hnědých či zelených polí táhnoucí se až k nekonečnému obzoru. Krajinu nenarušují žádné výškové budovy či komíny v dálce či konstrukce elektrického napětí. Zvlněné koberce různobarevných vinic a polí v krajině k dokonalosti dotváří solitérní stromy, kapličky, boží muka. Navečer se vrátíme do hotelu ve Strážnici a třeba si ještě uděláme procházku po městě. Večeře v hotelu.

4. den

Po snídani v hotelu, procházkou okolo strážnického židovského hřbitova (na území okolo 5000 m2 je dochováno na 1500 náhrobních kamenů - macev s nejstarším čitelným z roku 1647) pokračujeme ke strážnickému skanzenu, kde navštívíme rozsáhlou expozici seznamující návštěvníka se způsobem života a bydlení lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví. Po prohlídce se rozloučíme se Strážnicí, abychom na závěr našeho putování nahlédli do nejstarších dob Velké Moravy. Navštívíme slovanské hradiště Mikulčice, které s rozlohou kolem 10 ha představuje nejrozsáhlejší slovanské archeologické naleziště na našem území. Mikulčické hradisko patřilo k významným mocenským a duchovním střediskům. V areálu obehnaném opevněním byly nalezeny základy velmožského paláce, dvanácti kostelů, tři mosty a pohřebiště čítající přes 2 500 hrobů. Naše putování za krajinnými, architektonickými a historickými poklady Jihovýchodní Moravy tak zvolna končí návratem ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje

  • 3 ubytování
  • 3 snídaně
  • 2 večeře
  • dopravu luxusním autokarem
  • ochutnávka vína s pohoštěním ve vinařském areálu Petrov-Plže
  • služby českého průvodce
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

  • pobytové taxy, vstupy, fakultativní služby

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme