Česká republika - ŠUMAVA - PO STOPÁCH ZLATÉ STEZKY | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149

ŠUMAVA - PO STOPÁCH ZLATÉ STEZKY

Česká republika

10 fotografií
27.8. - 2.9.2023
6 nocí / 7 dní
Polopenze
Autokarem
osoba od / zájezd 9 790
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Lesy a louky, ledovcová jezera, slatě, zaniklé vesnice a obzory plné hor a kopců s krásnými výhledy, to je Šumava. Náš zájezd nabízí a milovníky staré Šumavy potěší zaniklá osada Bučina, prameny Vltavy, Zadov s rozhlednou na bývalém skokanském můstku nebo vrch Boubín s rozhlednou. Vydáme se i k Plešnému jezeru, vystoupáme na Plechý – nejvyšší horu české části Šumavy. Pojedeme vlakem jednou z nejkrásnějších tratí u nás, která povede přes nepřístupné zóny NP Šumava a přes šumavské slatě. Nevynecháme ani Soumarský most, Stožeckou kapli. Navštívíme Prachatice s krásným historickým centrem, Volary s alpskými domy nebo Vimperk s celoročně otevřeným zámkem a krásné výhledy nám nabídne i plavba po Lipenské přehradní nádrži.

zámek Kratochvíle - Volary - Plechý - Schwarzenberský kanál – Plešné jezero – NP Šumava - Kvilda – prameny Vltavy - Zadov - Churáňov – Vimperk – památník Železné opony - Stožec – Soumarský most - Horní Planá – Lipenská nádrž – vrch Boubín - Prachatice - Husinec

Ubytování

ubytování je zajištění ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím (jednolůžkové pokoje nejsou možné)

Stravování

6x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře). Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů.

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Česká republika

Vnitrozemský stát situovaný na severní polokouli v mírném pásmu. Leží tzv. „v srdci Evropy“. Bohatá historie zanechala na území České republiky velké množství historických odkazů, zajímavých staveb i krásných kulturních děl.

Česká republika je vyspělou středoevropskou zemí se vzrůstající životní úrovní. Bohatá historie zanechala na území České republiky velké množství historických odkazů, zajímavých staveb i krásných kulturních děl. Chloubou České republiky zůstávají však také osobnosti minulosti a současnosti, jimž se často dostalo celosvětového uznání pro jejich přínos v různých vědních oborech, umělecké oblasti i sportu. Příroda České republiky, její údolí i hory byly odjakživa osídlovány a kultivovány. Přesto lze také dnes nalézt nádherná, nedotčená, divoká místa, jedinečná svými sceneriemi a formacemi. Zvířata, která zde stále ještě žijí – vlk, kočka divoká, rys, drop velký a tetřev – jsou jinde známá už jen z knížek nebo zoologických zahrad. Česká architektura má vždy osobitý ráz. Možná právě proto se českým architektům a designérům dostává uznání po celém světě. Jejich stavby můžete obdivovat na nejrůznějších místech České republiky, jejich designem se chlubí i světové galerie. České země mají bohaté a pestré dějiny. Lidé, kteří přišli ze všech koutů světa, zde postavili a vyzdobili stovky zámků, kostelů i klášterů a současně se podíleli na celkové architektonické podobě českých měst.
V České republice bylo také vyhlášeno šest biosférických rezervací UNESCO. Dvanáct památek již bylo zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO: Praha; Telč; Český Krumlov; Žďár nad Sázavou; Kutná Hora; Lednicko – valtický areál; Kroměříž; Holašovice; Litomyšl; Olomouc – sloup Nejsvětější Trojice; Brno – vila Tugendhat; Třebíč – románsko-gotická bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť. V ČR byly vyhlášeny tyto biosférické rezervace UNESCO: Třeboňsko, Pálava, Křivoklátsko, Šumava, Krkonoše, Bílé Karpaty.
Nejvyšším pohořím jsou Krkonoše. Další pohoří: Jeseníky, Orlické hory, Jizerské hory, Lužické hory, Krušné hory, Šumava, Beskydy… K nejnavštěvo­vanějším oblastem patří Praha, Karlovarský kraj, jižní Morava, Žďárské vrchy.


Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
Odjezd v dopoledních hodinách. Cestou na ubytování navštívíme unikátní vodní zámek KRATOCHVÍLE, renesanční klenot ležící mezi rybníky Netolické pánve. Ubytování v centru městečka VOLARY, krátká prohlídka města a jeho unikátních "alpských domů". Večeře a nocleh.

2. den
Turistický výlet na PLECHÝ (1378 m), nejvyšší horu české části Šumavy. Z Nové Pece v blízkosti Lipenské přehrady se vydáme podél Schwarzenberského plavebního kanálu k Plešnému jezeru, jednomu z pěti šumavských ledovcových jezer a odtud dále až na vrchol hory Plechý. Návrat do Volar, večeře a nocleh.
Turistická trasa: Nová Pec - Plešné jezero - Plechý a zpět cca 17 km, kratší varianta Nová pec - Plešné jezero a zpět 13 km nebo Nová Pec - procházka podél Schwarzenberského plavebního kanálu 6 km.

3. den
Celodenní výlet do NP ŠUMAVA, kde se z KVILDY, nejvýše položené a taky nejchladnější obce v ČR, vydáme k pramenům Vltavy. Kolem typických šumavských chalup a přes zaniklou obec Bučina se dostaneme až pod Černou horu k prameni Vltavy, nejdelší české řeky. Návrat na Kvildu, prohlídka kostela sv. Štěpána a v případě času zastávku u rysího výběhu. Návrat do Volar, večeře a nocleh.
Turistická trasa: Kvilda - Bučina - prameny Vltavy a zpět 17 km, pro kratší varianty lze využít turistického autobusu v libovolně dlouhém úseku.

4. den
Z šumavských Plání se vydáme krátkou procházkou až ke slavnému lyžařskému středisku ZADOV a jeho skokanským můstkům. Návštěva vyhlídkové plošiny na skokanském můstku. Dále budeme pokračovat k meteorologické stanici CHURÁŇOV, kde si poslechneme výklad o měření a předpovědi počasí. Cestou zpět se zastavíme v historickém městě VIMPERK, krátká prohlídka centra města a Vimperského hradu s nově zrekonstruovanými renesančními apartmány. Návrat na hotel, večeře a nocleh.

5. den
Z Volar se vydáme vlakem jednou z nejkrásnějších tratí v ČR, která nás povede přes nepřístupné 1. zóny NP ŠUMAVA, přes šumavské slatě (Mrtvý Luh) až na hraniční přechod Nové Údolí/Haidmühle. Zde si prohlédneme PAMÁTNÍK ŽELEZNÉ OPONY či nejkratší mezinárodní železnici na světě (105 m). Odtud budeme pokračovat do obce STOŽEC a dále vystoupáme ke Stožecké kapli, která díky svému léčivému prameni patřila v minulosti k významným šumavským poutním místům. Přejezd k Soumarskému mostu a prohlídka Muzea opevnění. Zájemci mohou pokračovat po starobylé ZLATÉ STEZCE, po které se v minulosti dopravovala sůl z Pasova do Čech, a také kolem vyhlídky "Srdce Šumavy" zpět do Volar. Ostatní návrat autobusem na ubytování, večeře a nocleh.
Turistická trasa: Nové Údolí - Stožecká kaple - Stožec 13 km, kratší varianta Nové Údolí - Stožec 5 km

6. den
Odjezd do HORNÍ PLANÉ a plavba po LIPENSKÉ PŘEHRADNÍ NÁDRŽI s krásnými výhledy do okolí. Krátká zastávka v Horní Plané, prohlídka rodného domu významného šumavského spisovatele A. Stiftera či krátká procházka k rozhledně DOBRÁ VODA s krásným výhledem na Lipno. Odpoledne volno ve Volarech, možnost návštěvy konopných lázní či saunového světa. Pro aktivní zájemce výšlap z Kubovy Huti na BOUBÍN (1362 m) s rozhlednou a výhledy na velkou část Šumavy. Večeře a nocleh.

7. den
Prohlídka PRACHATIC, "brány Šumavy" a perly renesanční architektury s krásně dochovanými kupeckými domy, unikátním kostelem sv. Jakuba i městským opevněním. Možnost návštěvy Muzea Zlaté stezky či Muzea hraček, výstup na kostelní věž s krásným výhledem na celé město. Zastávka v HUSINCI a návštěva rodného domu mistra Jana Husa, nejvýznamnějšího českého náboženského reformátora. Návrat do Prahy v odpoledních hodinách a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. busem,
 • 5. den dopravu vlakem přes šumavské slatě do Nového Údolí,
 • 6x ubytování v hotelu,
 • pobyt. taxu,
 • 6x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře),
 • služby českého průvodce,
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje

 • pojištění storna zájezdu,
 • vstupné, fakult. služby,
 • plavbu po Lipně,
 • jednolůžkový pokoj pokoj není možný
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme