Česká republika - ZÁPADNÍ ČECHY A SLAVKOVSKÝ LES | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149

ZÁPADNÍ ČECHY A SLAVKOVSKÝ LES

Česká republika

16 fotografií
11.7. - 16.7.2023
5 nocí / 6 dní
Polopenze
Autokarem
osoba od / zájezd 8 590
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Západní Čechy a Slavkovský les je území plné kontrastů, známých lázeňských komplexů, kulturních památek a přírodních krás, kterých zdejší specifické klima poskytuje velké množství. Ubytujeme se v lázních Kynžvart a odtud budeme vyjíždět za poznáním. Kromě známého lázeňského trojúhelníku Karlovy Vary – Mariánské lázně – Františkovy lázně nás čeká metternichovské sídlo v Kynžvartu, Bečov nad Teplou, přírodní rezervace Kladské rašeliny a SOOS, romanticky položený Loket nebo klášter v Teplé.

hrad Loket – Karlovy Vary – Kynžvart – Bečov nad Teplou – Kladské rašeliny – Smraďoch – Mariánské Lázně – Chodová Planá – Cheb – Františkovy Lázně – přírodní rezervace Soos – Nový Drahov – Teplá

Ubytování

ubytování je zajištěno ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

Stravování

polopenze, ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů

Doplňující informace

Orientační ceny vstupů z roku 2021
- Loket - hrad Loket - 130 Kč; seniori 65+, studenti a děti ve věku 6-15 let 105 Kč
- Karlovy Vary - Vřídelní podzemí - 120 Kč
- Karlovy Vary - sklárna Moser - muzeum a prohlídka výroby - 300 Kč
- Karlovy Vary - lanovka Diana - 80 Kč/zpáteční 110 Kč; děti 6-15 let 40 Kč/zpáteční 65 Kč
- Karlovy Vary - motýlí dům Papilonia - 90 Kč; děti 3-15 let 50 Kč
- Bečov nad Teplou - zámek - relikviář sv. Maura - 160 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- Sokolov - hornické muzeum Krásno - 50 Kč; senioři, studenti a děti do 15 let 25 Kč
- zámek Kynžvart - zámecké interiéry metternichů - 160 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- muzeum a kabinet kuriozit 160 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- Mariánské Lázně - park Boheminium - 160 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- hrad Cheb - 100 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 6-15 let let 110 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
- Františkovy Lázně - přírodní rezervace SOOS - 100 Kč; senioři 65+, studenti 80 Kč; děti ve věku 7-15 let 50 Kč
- zámek Valeč - 110 Kč; senioři 65+, studenti a děti do 18 let 80 Kč; děti do 6 let vstup zdarma

Doporučujeme min. kapesné ve výši cca 1 500 Kč (dle individuálního zájmu o návštěvu objektů).

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Česká republika

Vnitrozemský stát situovaný na severní polokouli v mírném pásmu. Leží tzv. „v srdci Evropy“. Bohatá historie zanechala na území České republiky velké množství historických odkazů, zajímavých staveb i krásných kulturních děl.

Česká republika je vyspělou středoevropskou zemí se vzrůstající životní úrovní. Bohatá historie zanechala na území České republiky velké množství historických odkazů, zajímavých staveb i krásných kulturních děl. Chloubou České republiky zůstávají však také osobnosti minulosti a současnosti, jimž se často dostalo celosvětového uznání pro jejich přínos v různých vědních oborech, umělecké oblasti i sportu. Příroda České republiky, její údolí i hory byly odjakživa osídlovány a kultivovány. Přesto lze také dnes nalézt nádherná, nedotčená, divoká místa, jedinečná svými sceneriemi a formacemi. Zvířata, která zde stále ještě žijí – vlk, kočka divoká, rys, drop velký a tetřev – jsou jinde známá už jen z knížek nebo zoologických zahrad. Česká architektura má vždy osobitý ráz. Možná právě proto se českým architektům a designérům dostává uznání po celém světě. Jejich stavby můžete obdivovat na nejrůznějších místech České republiky, jejich designem se chlubí i světové galerie. České země mají bohaté a pestré dějiny. Lidé, kteří přišli ze všech koutů světa, zde postavili a vyzdobili stovky zámků, kostelů i klášterů a současně se podíleli na celkové architektonické podobě českých měst.
V České republice bylo také vyhlášeno šest biosférických rezervací UNESCO. Dvanáct památek již bylo zapsáno do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO: Praha; Telč; Český Krumlov; Žďár nad Sázavou; Kutná Hora; Lednicko – valtický areál; Kroměříž; Holašovice; Litomyšl; Olomouc – sloup Nejsvětější Trojice; Brno – vila Tugendhat; Třebíč – románsko-gotická bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť. V ČR byly vyhlášeny tyto biosférické rezervace UNESCO: Třeboňsko, Pálava, Křivoklátsko, Šumava, Krkonoše, Bílé Karpaty.
Nejvyšším pohořím jsou Krkonoše. Další pohoří: Jeseníky, Orlické hory, Jizerské hory, Lužické hory, Krušné hory, Šumava, Beskydy… K nejnavštěvo­vanějším oblastem patří Praha, Karlovarský kraj, jižní Morava, Žďárské vrchy.


Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
Ráno odjedeme do západních Čech. Před příjezdem na ubytování navštívíme v hluboce zaříznutém údolí Ohře romanticky položený královský hrad LOKET. Ubytování v penzionu v lázních Kynžvart, večeře.

2. den
KARLOVY VARY, historické stavby, lázeňské domy a kolonáda tvoří jedinečnou městskou památkovou rezervaci. Možnost návštěvy sklárny Moser. Lanovkou vyjedeme na rozhlednu Diana nad Grandhotelem Pupp, prohlídka Motýlího domu, zpět lanovkou do centra, prohlídka města s průvodcem, osobní volno. K večeru návrat na ubytování.

3. den
Dopoledne LÁZNĚ KYNŽVART, které byly od počátku 17. stol. majetkem rakouského rodu Metternichů a svou krásou měly konkurovat Mariánským Lázním. V době kancléře Václava Lothara Metternicha hostil zdejší honosný zámek Kynžvart nejednu korunovanou hlavu tehdejší Evropy. Dnes jsou v zámku vystaveny umělecké předměty a především kuriozity ze sbírek kancléře Metternicha. Unikátní je rovněž rozsáhlý zámecký park. Odpoledne příroda SLAVKOVSKÉHO LESA. Dále navštívíme BEČOV NAD TEPLOU, středověký hrad a barokní zámek, který skrývá ve svých zdech jeden z nejcennějších národních pokladů relikviář sv. Maura, který je po našich korunovačních klenotech to nejcennější, co máme. Na závěr přírodní rezervace KLADSKÉ RAŠELINY, procházka po dřevěných chodnících okolo Kladského rybníka u alpského zámku v Kladské, návštěva jedno z nejmalebnějších zákoutí Slavkovského lesa SMRAĎOCHU s probublávajícími vývěvami plynů.

4. den
Výlet do MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH, které se vždy těšily oblíbenosti u slavných osobností a šlechty. Lázně navštívil anglický král Eduard VII nebo skladatel J. W. Goethe. Čekají nás proslulé lázeňské parky, kolonády, architektonické budovy, Zpívající fontána desítky léčivých pramenů – Ferdinandův nebo Lesní pramen. K pitným kúrám slouží pramen Křížový, Karolinin a Rudolfův. Navštívíme také Park Boheminium, kde můžeme obdivovat miniatury českých památek. V nedaleké CHODOVÉ PLANÉ návštěva pivovaru Chodovar, možnost prohlídky sladovny a pivovarského provozu, která nás seznámí s historií pivovaru a tradičními výrobními postupy vaření originálního Chodského piva. Prohlídka je spojena i s ochutnávkou piva u kouzelné pivovarské kašny.

5. den
Město CHEB, kde svůj život neslavně skončil Albrecht z Valdštejna. Chebský hrad s Černou věží je jediným zástupcem císařských falcí na našem území. Skutečnou perlou historického centra je komplex středověkých domů na náměstí krále Jiřího z Poděbrad nebo kostel sv. Mikuláše. Výlet zakončíme procházkou a prohlídkou FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH, individuální volno, odpočinek v lázních. Pro aktivní zájemce je připraveno pokračování výletu našim busem do nedaleké Přírodní rezervace SOOS, evropský unikát. Vývěry minerální vody a výdechy oxidu uhličitého jsou dokladem pozdní vulkanické činnosti této oblasti. Naučná stezka nás povede po dně dávno vyschlého jezera, mezi mohutnými vrstvami křemeliny probublávajícími mofetami. Pitoreskní úzkokolejná železnice, která původně sloužila přepravě vytěženého léčivého bahna do Karlovarských lázní je dnes využívána k přepravě turistů. V nedaleké obci NOVÝ DRAHOV krátká prohlídka typické chebské lidové architektury hrázděných domů.

6. den
Po snídani odjezd domů. Cestou navštívíme proslulý premonstrátský klášter v TEPLÉ, který se pyšní druhou největší historickou klášterní knihovnou v Čechách.

Cena zahrnuje

  • dopravu klim. busem,
  • 5x ubytování v penzionu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 5x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře),
  • služby českého průvodce,
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje

  • pojištění storna zájezdu,
  • vstupné, rekreační poplatek, fakult. služby,
  • jednolůžkový pokoj 1500 Kč - na vyžádání
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme