Itálie - KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149

KRÁSY SEVERNÍ ITÁLIE

Itálie

7 fotografií
14.7. - 23.7.2023
7 nocí / 10 dní
Snídaně
Autokarem
osoba od / zájezd 16 990
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Oblíbený a zajímavý zájezd s výlety za poznáním jedinečné Itálie a hotel u moře. Formou výletů pak navštívíme skvosty severní Itálie - renesanční paláce, historická města. Umbrii navštívíme Perugii, Assisi, shlédneme hory Apenin, údolí, vinice a především malá středověká města na kopcích a úžasný venkov. Kraj Marche nám nabídne Urbino. Koupat se budeme v Jaderském moři, ochutnáme zdejší vyhlášená vína a speciality. Program plný poznání ale i relaxace s ubytováním v hotelu u moře.

Verona - Lago di Garda - Sirmione - Rimini - Perugia – Assisi - Faenza - Ravenna - Urbino - San Marino - Bologna - Ferrara - Benátky

Doprava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování

7x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

Stravování

7x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Doplňující informace

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2022) – ceny v EUR (€)
Lago di Garda – Sirmione – lodní výlet kolem ostrova 8 € (cca 25 min)
Lago di Garda – Sirmione – Scaligerský hrad cca 6 €
Verona – Aréna 10 €, 7,50 € skupinová cena
Verona – Dům Julie 4,50 € (skupinová cena)
Verona – Torre dei Lamberti 8 €
Urbino – Palazzo Ducale 8 €
Urbino – dům Raffaela 4 €
Bologna – Věž Asinelli 5 €
Ferrara – dóm 6 €
Ferrara – Castello Estense 12 €
Ravenna – sdružené vstupné 12,50 € (vstup do Basilica of St.Vitale, Basilica of St. Apollinare Nuovo, Archiepiscopal Museum (St. Andrew’s Chapel and Ivory Throne), + za příplatek 2 € i do Neonian Baptistery, Mausoleum of Galla Placidia)
San Marino – 1 věž 4,50 €, 2 věže 6,50 €
San Marino – kombinované vstupné do obou věží, muzea San Francesco a Modern Art Gallerie 10,50 €
Benátky – Dóžecí palác 25 € (zahrnuje společné vstupné do pěti muzeí)
Benátky – muzeum Baziliky S. Marco 3 €
Benátky – Kampanila (zvonice) 8 €
Benátky – projížďka lodí včetně ostrova Murano cca 18 €
Benátky – 45 min. jízda na gondole cca 120 €/6 osob
Benátky – MHD jízdenka na 75 minut 7,50 €, jízdenka přes Canal Grande 2 €, neomezená jízdenka na 12h 18 €, 24h 20 €, 36h 23 €, 48h 30 €, 72h 40 €
Benátky – ostrov Murano – muzeum skla (Museo del Vetro) 10 €
Benátky – ostrov Murano – Murano Art Glass - ukázka tradiční výroby skla s galerií a obchůdkem 3 €

K zakoupení předem v CK:
- fakultativní výlet: 4. den pobytu Perugia - Assisi 700 Kč (min. 22 účastníků)
- fakultativní výlet: 5. den pobytu Faenza - Ravenna 300 Kč (min. 22 účastníků)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ

Doporučujeme na vstupy cca 170 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení.

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Itálie

Itálie - slunce, moře, víno, památky

Itálie patří mezi nejnavštěvovanější evropské země, kam každý rok míří na dovolenou tisíce turistů. Itálie nabízí nepřeberné možnosti, jak strávit dovolenou. Turisty lákají historická města, ve kterých mohou obdivovat mnoho kulturních památek. Milovníkům odpočinku u moře Itálie nabízí nádherné písečné pláže, na kterých mohou strávit báječnou dovolenou.
Všem svým návštěvníkům Itálie poskytuje kromě poznání a odpočinku také komfortní ubytování včetně kulinářských zážitků. Kdo raději volí odpočinek v přírodě, tomu Itálie nabízí například možnost aktivní dovolené v horách nebo odpočinek na nekonečných, písčitých plážích u moře.
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie (cca 22:30 hod. překročení hranic z ČR).

2. den
Ráno přijedeme do VERONY (UNESCO), městské hradby, bazilika sv. Zena, římský amfiteátr, Juliin dům, paláce významných rodů. Následuje jezero LAGO DI GARDA, krátká prohlídka městečka SIRMIONE, střeženého hradem a spoustou římských zřícenin. Odjezd na ubytování do přímořského letoviska.

3. den
Pobyt u moře, pro zájemce je připravena dopolední prohlídka RIMINI, historické centrum města - dóm, fontána della Pigna, římský oblouk, most z doby císaře Augusta, Piazza Cavour. Odpoledne pobyt u moře.

4. den
Formou fakultativního výletu navštívíme metropoli Umbrie, město PERUGIA, atmosféra doby etruské, římské i středověku. Historické centrum, katedrála sv. Lorenze, Velká fontána, Palazzo dei Priori, středověké uličky, Arco Etrusko, Etruská hrobka Volumniů – Ipogoe dei Volummi. Odpoledne ASSISI, rodiště sv. Františka v kopcích Apeninského pohoří, scenérie terasovitě postavených domků, dominanta města bazilika sv. Františka (UNESCO) s freskami od Giotta, Lorenzettiho, kaple sv. Martina a středověké centrum, náměstí s kašnami, bazilika sv. Kláry, kostel sv. Petra, Oretorio dei Pellegrini – hospic pro poutníky aj.

5. den
Formou fakultativního výletu navštívíme městečko FAENZA, které se stalo synonymem pro fajáns, typická faenzská majolika se tu dodnes vyrábí v bezpočtu malých továren, prohlídka vč. muzea s jednou s největších sbírek keramiky v Itálii. Následuje RAVENNA (UNESCO), významné přístavní středisko proslavené krásnými raně křesťanskými církevními mozaikami, ale i starými uličkami, krámky a tichými náměstími.

6. den
Pobyt u moře, individuální volno.

7. den
Celodenní výlet za poznáním klenotu renesanční architektury města URBINO (UNESCO), rodiště malíře a stavitele Raffaela Santiho, předního malíře italské renesance, Palazzo Ducale, historické centrum s řadou kostelů, rodný dům malíře Raffaela. Odpoledne SAN MARINO plné památek, muzeí a uměleckých děl. V podvečer návrat na ubytování.

8. den
Ráno odjedeme k návštěvě kulinářského města BOLOGNA, středověké panorama, paláce z červených cihel, renesanční věže, nejstarší evropská univerzita. FERRARA (UNESCO), město s bohatou minulostí dynastie d´Este, historické centrum, ferrarský dóm, hradní sídlo Estetů Castello Estense. Ubytování v oblasti.

9. den
Ráno příjezd do benátského přístavu Fusina. Celodenní lodní výlet za klenoty BENÁTSKÉ LAGUNY. Plavba mezi ostrovy benátského venkova na půvabné BURANO, ostrov pestrobarevných domků a ruční výroby krajek. Poté prohlídka historického města BENÁTKY (UNESCO) s průvodcem, Piazza S. Marco s úchvatnou bazilikou - vzpomínka na spojení Benátek s Byzancí, triumf gotické architektury Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, Kampanila - možnost vyjet výtahem na zvonici s vyhlídkou, která ilustruje, proč se o Benátkách hovoří jako o městu ostrovů, Canal Grande a okázalé paláce, tržnice, Basilica dei Frari (františkánský klášterní kostel s díly Tiziana, Belliniho i Donatella). Projdeme se benátskými uličkami s paláci, kostely, mosty, až ke slavnému mostu Ponte Rialto, nejstarší benátský most vedoucí přes Velký kanál. V podvečer návrat lodí k busu a odjezd domů.

10. den
Předpokládaný návrat do republiky v ranních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 7x ubytování v hotelu
 • 7x snídani,
 • průvodce CK,
 • zákonné pojištění ve změní zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu,
 • vstupné, pobytovou taxu,
 • lodní dopravu a vstupní taxu do Benátek,
 • fakultativní výlety,
 • 7x večeře - menu 3500 Kč,
 • jednolůžkový pokoj 3500 Kč,
 • fakultativní výlet: 4. den pobytu Perugia - Assisi 700 Kč (min. 22 účastníků)
 • fakultativní výlet: 5. den pobytu Faenza - Ravenna 300 Kč (min. 22 účastníků)
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme