Itálie - NEAPOLSKÝ ZÁLIV - POBŘEŽÍ AMALFI | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149

NEAPOLSKÝ ZÁLIV - POBŘEŽÍ AMALFI

Itálie

14 fotografií
Zvolený termín již bohužel nemá volné kapacity. Prosím zvolte jiný termín.
24.10. - 29.10.2023
3 nocí / 6 dní
Polopenze
Autokarem
24. října 2023 (út) 00:00 00:00

Časy odjezdů jsou uvedeny v lokálním čase, jsou pouze orientační a budou upřesněny před Vaším odjezdem.

Nástupní stanice

Praha

Výstupní stanice

DESTINACE BUS
28. října 2023 (so) 00:00 00:00

Časy odjezdů jsou uvedeny v lokálním čase, jsou pouze orientační a budou upřesněny před Vaším odjezdem.

Nástupní stanice

DESTINACE BUS

Výstupní stanice

Praha
osoba od / zájezd 8 990
Jiný termín
Vyprodaný
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Oblíbený zájezd do Itálie, jehož předností je jarní termín a termín podzimních prázdnin 2023, vám nabídne to nejzajímavější z této oblasti. Vydáme se na výlety, kde je největší koncentrace historických památek a přírodních zajímavostí. Zamíříme na rozhraní útesů a temných vulkánů, pocítíme sirný zápach sopky, budeme proplouvat Smaragdovou jeskyní i podél útesů mytických Sirén, připomeneme si bájného Herakla a necháme se ohromit neapolským barokem i pozemským rájem na ostrovech Capri a Procida.

Zájezd provází Mgr. Michal Hrazdil

Neapol – ostrov Procida - Pompeje - Herculaneum – Vesuv – ostrov Capri – Sorrento - Salerno - Amalfi – Atrani - Ravello

Ubytování

3x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím v oblasti Torre del Greco

Stravování

3x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Doplňující informace

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2022) – ceny v EUR (€)
Výlet na ostrov Procida cca 35 €
Pompeje archeologický park 17 € (včetně povinného průvodce a sluchátek cca 27 €)
Herculaneum 13 €
Výlet na ostrov Capri (plavba, vstupní taxa, Augustovy zahrady, minibus po ostrově, povinný místní průvodce) cca 67 €
ostrov Capri – lanovka na Monte Solaro 12 €
ostrov Capri – výlet člunem kolem ostrova cca 18 €
ostrov Capri – Grotta Azzura cca 30 €
Amalfi – lodní výlet cca 18 €
Amalfi – katedrála San´t Andrea cca 3 €
Amalfi – Smaragdová jeskyně (včetně lodě a vstupu) 17 €
Ravello – autobusový výlet z Amalfi cca 15 €
Ravello – zahrady 7-8 €
Torre del Greco – vstupné na pláž 2 osoby (lehátka + slunečník) min. 16 €/den

Vstupy rezervované předem v CK (nutná rezervace min. 1,5 měsíce předem)
výlet na Vesuv cca 32 € - platba na místě dle aktuální výše (kráter cca 14,50 € dospělá osoba, 12 € do 25ti let, místní autobus cca 20 €)


DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 250 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení.

Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den (program autobusem)
Odjezd z ČR v poledních hodinách.

2. den (program autobusem)
Ráno příjezd do města NEAPOL. Dopoledne odplujeme na fakult. výlet, na třetí největší ostrov Neapolského zálivu PROCIDA. Projdeme se fotogenickou rybářskou čtvrtí La Corricella, po stopách natáčení filmu Talentovaný pan Ripley. Historické centrum NEAPOLE, čtvrť Santa Lucia, hrad Castel Nuovo, palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola, opera San Carlo, gotické a barokní kostely. Ubytování v hotelu a večeře.

3. den (program autobusem)
Po stopách vulkanické erupce. Prohlédneme si POMPEJE, velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Zkamenělé HERCULANEUM, jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské rezidenční město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje. Možnost fakult. výletu na VESUV, výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv.

4. den (program autobusem)
Fakult. celodenní výlet na ostrov CAPRI. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s bílými kamennými domy a ANACAPRI s výhledy na Neapolský záliv. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k Modré jeskyni. Individuální volno k posezení v místních kavárničkách. Večer prohlídka SORRENTA, města na skalní plošině nad Neapolským zálivem, které se jmenuje podle bájných Sirén.

5. den (program autobusem)
Po stopách apoštolů. Přejezd do města SALERNO a prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana (UNESCO), do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod modrou hladinou, uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního městečka RAVELLO zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). K večeru odjezd do ČR.

6. den (program autobusem)
Kolem poledne předpokládaný návrat do ČR.

Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Itálie

Itálie - slunce, moře, víno, památky

Itálie patří mezi nejnavštěvovanější evropské země, kam každý rok míří na dovolenou tisíce turistů. Itálie nabízí nepřeberné možnosti, jak strávit dovolenou. Turisty lákají historická města, ve kterých mohou obdivovat mnoho kulturních památek. Milovníkům odpočinku u moře Itálie nabízí nádherné písečné pláže, na kterých mohou strávit báječnou dovolenou.
Všem svým návštěvníkům Itálie poskytuje kromě poznání a odpočinku také komfortní ubytování včetně kulinářských zážitků. Kdo raději volí odpočinek v přírodě, tomu Itálie nabízí například možnost aktivní dovolené v horách nebo odpočinek na nekonečných, písčitých plážích u moře.
Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
Odjezd z ČR v poledních hodinách.

2. den
Ráno příjezd do městečka Torre Del Greco, kde budeme po 3 noci ubytovaní. Dopoledne odplujeme na fakult. výlet, na třetí největší ostrov Neapolského zálivu PROCIDA. Projdeme se fotogenickou rybářskou čtvrtí La Corricella, po stopách natáčení filmu Talentovaný pan Ripley. Odpoledne historické centrum NEAPOLE, čtvrť Santa Lucia, hrad Castel Nuovo, palác Palazzo Reale a kostel San Francesco di Paola, opera San Carlo aj.. Návrat na ubytování do hotelu a večeři.

3. den
Po stopách vulkanické erupce. Prohlédneme si POMPEJE, velkolepý příklad starořímského města zničeného erupcí sopky. Zkamenělé HERCULANEUM, jedna z nejlépe zachovalých antických památek, římské rezidenční město a přístav s podobným osudem jako nedaleké Pompeje. Možnost fakult. výletu na VESUV, výjezd na temně se tyčící sopku nad Neapolí, procházka kolem samotného jícnu vulkánu, rozhledy na Neapolský záliv.

4. den
Fakult. celodenní výlet na ostrov CAPRI. Nejnavštěvovanější ostrov Tyrhénského moře, který byl již ve středověku pobytovým místem císařů Augusta a Tiberia, možnost okružní plavby kolem ostrova, návštěva městečka CAPRI s bílými kamennými domy a ANACAPRI s výhledy na Neapolský záliv. Milovníkům přírodních scenérií doporučujeme výlet člunem k Modré jeskyni. Individuální volno k posezení v místních kavárničkách. Večer prohlídka SORRENTA, města na skalní plošině nad Neapolským zálivem, které se jmenuje podle bájných Sirén.cleh.

5. den
Po stopách apoštolů. Přejezd do města SALERNO a prohlídka katedrály s hrobem evangelisty Matouše, procházka po promenádě a fakult. lodní výlet podél Amalfského pobřeží - Costiera Amalfitana (UNESCO), do nejkouzelnější oblasti Kampánie, kde voňavé háje citronovníků pokrývají útesy, které záhy mizí pod modrou hladinou, uvidíme bělostné vily přilepené na strmých svazích. Navštívíme středověké AMALFI s dómem sv. Ondřeje a krásnou polohou u moře. Procházka do ATRANI, nalepeného na Dračí kaňon a místa, kde byla korunována dóžata Amalfské republiky. Fakult. plavba do SMARAGDOVÉ JESKYNĚ nebo výlet místní dopravou vysoko do kopců nad Amalfi do elegantního městečka RAVELLO zavěšeného mezi mořem a oblohou s neskutečnými výhledy a krásnými zahradami (Villy Cimbrone a Villy Rufolo). K večeru odjezd do ČR.

6. den
Kolem poledne předpokládaný návrat do ČR.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem,
  • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím – oblast Torre del Greco,
  • 3x polopenzi,
  • průvodce CK,
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

  • komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu,
  • vstupné, fakultativní výlety, pobytovou taxu,
  • jednolůžkový pokoj: 2 100 Kč,
  • výlet – Vesuv cca 32 € - platba na místě, do CK je nutné nahlásit min. 1 měsíc před odjezdem
Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme