Itálie - POKLADY ITÁLIE A PAMÁTKY UNESCO | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149

POKLADY ITÁLIE A PAMÁTKY UNESCO

Itálie

14 fotografií
20.9. - 24.9.2023
2 nocí / 5 dní
Snídaně
Autokarem
osoba od / zájezd 7 390
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Hodnocení

Popis

Obecný popis

Navštívíme jedinečný Řím, kolébku západoevropské civilizace a křesťanství, s bohatstvím uměleckých děl a architektonických památek. Slavné zahrady a vily Tivoli, kam se již po celá tisíciletí uchyluje před žárem léta římská společenská smetánka a podmanivou Florencii, která je jedním obrovským a úchvatným památníkem renesance a byly to právě obrazy a sochy, Botticelliho Zrození Venuše, Michelangelův velkolepý David a další, jež učinily z města jedno z předních center umění na světě.

Doprava

2x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

Ubytování

2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Doplňující informace

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020)
Florencie – Palazzo Vecchio muzeum 12,50 €
Florencie – Piazza del Duomo – zvonice 15 €
Florencie – Piazza del Duomo – muzeum + baptisterium 10 €
Florencie – Piazza del Duomo – Brunelleschi's Dome 20 €
Florencie – Dóm St. Croce 8 €
Florencie – kostel San Lorenzo 9 €
Florencie – Kaple Medicejských 9 €
Florencie – Santa Maria Novella 7,50 €
Florencie – MHD 1,50 € / 1 jízda max 90min (2,50 € při zakoupení přímo u řidiče), 4 jízdy 4,70 €
Florencie – místní průvodce (cca 2-3 hodiny) cca 5-7 € (cena je rozpočítána dle počtu klientů)
Florencie – sluchátka na výklad od průvodce 2,50 €
Řím – Tivoli – Villa d´Este 12 €
Řím – Tivoli – Hadriánova vila (variantně) 10 €
Řím – MHD 1,50 € / 1 jízda max 75min, 1-denní neomezená jízdenka 6 €
Řím – Andělský hrad 15 €
Řím – Kapitolská Muzea 15 €
Řím – bazilika sv. Petra ve Vatikánu – vstup zdarma, vyhlídka (výtah + 320 schodů) 8 €
Řím – bazilika sv. Petra ve Vatikánu – vstup zdarma, vyhlídka (bez výtahu, 551 schodů) 6 €

K zakoupení předem v CK:
- rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 590 Kč (do 18ti let 350 Kč)
- sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 520 Kč (18-25 let 290 Kč, do 18ti let 70 Kč)

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 150-200 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení.

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Itálie

Itálie - slunce, moře, víno, památky

Itálie patří mezi nejnavštěvovanější evropské země, kam každý rok míří na dovolenou tisíce turistů. Itálie nabízí nepřeberné možnosti, jak strávit dovolenou. Turisty lákají historická města, ve kterých mohou obdivovat mnoho kulturních památek. Milovníkům odpočinku u moře Itálie nabízí nádherné písečné pláže, na kterých mohou strávit báječnou dovolenou.
Všem svým návštěvníkům Itálie poskytuje kromě poznání a odpočinku také komfortní ubytování včetně kulinářských zážitků. Kdo raději volí odpočinek v přírodě, tomu Itálie nabízí například možnost aktivní dovolené v horách nebo odpočinek na nekonečných, písčitých plážích u moře.
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie.

2. den
VATIKÁN (UNESCO) hlava katolické církve, náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kopuli s krásným výhledem na celý Řím. VATIKÁNSKÁ MUZEA s úchvatnými sbírkami antického umění a Sixtinskou kaplí s Michelangelovým Posledním soudem. Dokončení prohlídky ŘÍMA, Piazza del Popolo s barokními kostely, Piazza Navona, nejkrásnější barokní náměstí s velkolepými fontánami.

3. den
Slavné zahrady a vily TIVOLI (UNESCO) populární letovisko bohatých Římanů v období renesance. Návštěva extravagantního paláce Villa d´Este, pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči, stinnými cestami a velkolepými fontánami - letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně rozsáhlý komplex Hadriánovy vily - antické sídlo a zahrady císaře Hadriána. Příjezd do „věčného města“ ŘÍM (UNESCO), málokde se svědectví minulosti a současnosti doplňují tak harmonicky, jako právě zde. Prohlídka nejzajímavějších pamětihodností - pěší procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, Koloseum – symbol města, Forum Romanum - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu „La Dolce Vita“ známá po celém světě, Španělské schody, večerní atmosféra uliček. Ubytování.

4. den
Ráno odjezd do FLORENCIE (UNESCO), kolébka renesance, domov Machiavelliho, Michelangela i Medicejských. Prohlídka Piazza della Signoria a Palazzo Vecchio, Piazza del Duomo s nepřehlednutelným Dómem, Giottova kampanila, dóm St. Croce, kostel San Lorenzo a kaple Medicejských s Michelangelovými náhrobky, Ponte Vecchio. Večer odjezd do ČR.

5. den
Návrat do republiky v poledních hodinách.

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 2x snídani,
 • služby českého průvodce,
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu,
 • vstupné, pobyt. taxu, fakult. služby
 • příplatek ze jednolůžk. pokoj 2000 Kč,
 • 2x večeře 600 Kč,
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí 790 Kč (do 18ti let 520 Kč),
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 550 Kč (18-25 let 300 Kč, do 18ti let 80 Kč),
 • pozn. u všech vstupů je nutné nahlásit rezervaci do CK min. 1,5 měsíce před odjezdem, cena vstupenek je orientační, případný vzniklý rozdíl je hrazen na místě
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme