Polsko - POLSKO - MAZURSKÁ JEZERA A BALTSKÉ PŘÍSTAVY | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149

POLSKO - MAZURSKÁ JEZERA A BALTSKÉ PŘÍSTAVY

Polsko

11 fotografií
18.7. - 23.7.2023
5 nocí / 6 dní
Snídaně
Autokarem
osoba od / zájezd 11 200
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Zajímavý zájezd Polskem nás zavede od Baltského moře z tzv. Trojměstí – Gdyně, Sopoty a Gdaňsk do jezerní oblasti Mazurská jezera, která je považována za přírodní skvost Polska a nabízí pestrou paletu možností, přes rozlehlé vodní plochy, skvělé koupání, sledování ptactva až po kulturní a historické zajímavosti. Navštívíme srdce Mazurských jezer městečko Mikołajki, ležící na březích stejnojmenného jezera a postupně přecházejícího v největší jezero Mazur – Śniardwy. S válečnými stopami se na Mazurách setkáme v Mamerkách a u městečka Ketrzyn (Vlčí doupě).

Čenstochová – Toruň – Gdyně – Sopoty – klášter Oliva – Gdaňsk – hrad Malbork – Mragovo – Mikolajki – Gizycko – Swieta Lipka – Ketrzyn/Vlčí doupě – Mamerki – Varšava

Ubytování

5x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

5x snídaně, 1x 2chodové menu 1.den zájezdu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Doplňující informace

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) – ceny v PLN
Toruň – muzeum perníku 24 PLN, děti a studenti 19 PLN, senioři 65+ 21 PLN
Toruň – dům Mikuláše Koperníka (stálá expozice) 18 PLN, 4D film (20 min) 18 PLN
Gdaňsk – bazilika Panny Marie - vyhlídková věž 10 PLN
Gdaňsk – Radnice 16 PLN
Gdaňsk – Muzeum jantaru 16 PLN
Gdaňsk – Zelená brána cca 15 PLN
hrad Malbork 40 PLN, venkovní prostory a zahrady 20 PLN
Mikołajki – vyhlídková plavba k jezeru Śniardwy a zpět cca 38 PLN
Wolisko – chov zubrů cca 5 PLN
Gizycko – pevnost Boyen 15 PLN
Gizycko – vyhlídková věž 12 PLN
Ketrzyn – ruiny Vlčího doupěte 20 PLN
Mamerki – bunkry 20 PLN
Varšava – Národní muzeum 20 PLN
Varšava – zámek 30 PLN

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 300 PLN, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení.

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Polsko

Náš severní soused vás zve na návštěvu měst spojených s naší vlastní minulostí, ve kterých naleznete architektonické i výtvarné poklady, a také na návštěvu míst spojených s křižáky a životem na jižní straně Baltu.

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
Ráno cesta přes Olomouc a Ostravu do Polska. ČENSTOCHOVÁ je hlavním duchovním centrem Polska a 5. nejvýznamnějším poutním místem světa. Za ikonou Černé Madony Čenstochovské se do kláštera na Jasné Hoře každoročně sjíždějí miliony lidí. Odpoledne rodiště Mikuláše Koperníka a město perníku TORUŇ (UNESCO). Procházka dokonale zachovaným středověkým centrem města, sevřeným mohutnými hradbami. Nespočet zdejších stavebních skvostů dokládá nesporný hanzovními vliv. Ubytování v hotelu v Gdaňsku.

2. den
Námořní přístav GDYNĚ je pulzující brána do Baltského moře. Suchozemcům jistě učarují s mořem spojené zajímavosti soustředěné kolem Jižního mola. Najdeme zde Oceánografické muzeum a akvárium, pro veřejnost přístupnou školní fregata Dar Pomorza a vojenský torpédoborec, nebo vlastní Námořní muzeum. Přímořské letovisko SOPOTY získalo svůj věhlas především díky hudebnímu festivalu. Neméně známé je však i zdejší molo vybíhající do Baltského moře, považované za nejdelší dřevěné molo v Evropě. Nejstarší památkou Gdaňského Pomoří je cisterciácký klášter a bazilika Nejsvětější Trojice v městečku OLIVA, nesoucí hned několik unikátních prvenství. Večer návrat do hotelu.

3. den
GDAŇSK, prohlídka nejstaršího města Polska a jednoho z významných členů Hanzy. Procházka po hlavní ulicí Dluga a Hlavním náměstí – slavná Neptunova fontána z r. 1633, barokní královská kaple, ikonická budova radnice, bazilika Panny Marie. Návštěva starého přístavu na řece Motlawa s historickým jeřábem a typickými budovami sýpek. Odpoledne prohlídka křižáckého hradu MALBORK, jednoho z největších hradních komplexů a současně největší gotické stavby světa. Večer ubytování v hotelu na břehu Mazurských jezer.

4. den
Prohlídka centra MAZURSKÝCH JEZER, kouzelné městečko a přístav MIKOLAJKI – nábřeží s vesnicí námořníků, nepopsatelná atmosféra jezerního města s nespočtem restaurací s rybími specialitami. Fakultativně vyhlídková plavba až na největší mazurské jezero Śniardwy. Odpoledne návštěva největšího přístavu Mazurských jezer GIZYCKO, tvořícího spojnici mezi jednotlivými jezery. Unikátní technickou památku je otočný most z 19. století nebo starý vodojem, přeměněný na vyhlídkovou věž s fantastickým výhledem na okolní jezerní krajinu. Návrat do hotelu a relaxace u vody.

5. den
Jezuitský klášterní komplex SWIETA LIPKA je skutečným barokním skvostem Polska. Největší atrakcí zdejší baziliky jsou varhany z 18. století s pohyblivými soškami Panny Marie a anděla Gabriela. V lese u městečka KETRZYN se skrývají ruiny rozsáhlého komplexu Vlčí doupě z II. světové války, kde byl v červenci 1944 spáchán neúspěšný atentát na Adolfa Hitlera. Nedaleký komplex bunkrů MAMERKI byl vybudován pro potřeby předních nacistických generálů a jejich pobočníků. Komplex zahrnoval neuvěřitelných 250 objektů, jehož část dnes slouží jako zajímavé muzeum II. světové války. Pověsti praví, že by se tu někde mohla skrývat pověstná Jantarová komnata. Večer návrat do hotelu.

6. den
Ráno odjezd z kraje Mazurských jezer, cestou domů VARŠAVA (UNESCO), krátká prohlídka hlavního města Polska, zaměřená na poznání Starého města – Královská cesta, Královský zámek, katedrálu sv. Jana a další zajímavosti. Návrat do ČR nočních hodinách.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem,
  • 5x ubytování v hotelu ***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
  • 5x snídani formou bufetu,
  • pobytovou taxu,
  • služby průvodce CK,
  • zákonné pojištění ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

  • komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu,
  • 5x večeře 1 450 Kč,
  • jednolůžkový pokoj 3300 Kč,
  • vstupy a fakult. služby
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme