Řecko - ANTICKÉ PAMÁTKY S POBYTEM U MOŘE V TOLU - BUS | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149

ANTICKÉ PAMÁTKY S POBYTEM U MOŘE V TOLU - BUS

Řecko

10 fotografií
29.8. - 9.9.2023
7 nocí / 12 dní
Polopenze
Autokarem
osoba od / zájezd 18 990
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Poznávací zájezd do Řecka s ubytováním u moře, vyvážená kombinace poznání i odpočinku. Přijměte pozvánku do „kolébky evropské civilizace“, za hrdiny a bohy bájného Řecka. Doba starověkého Řecka zde zanechala ohromné kulturní bohatství, které přijíždí každoročně obdivovat milióny návštěvníků. Náš zájezd spojuje prohlídky těchto světově proslulých míst s koupáním na oblíbeném pobřeží Peloponéského poloostrova. Není divu, že je Peloponés turisticky tolik populárním místem, takové množství starodávných památek jen těžko najdeme na kterémkoliv jiném místě Evropy, mimo Řecko. Čeká nás Olympie, Epidauros, Mykény, Delfy, Athény, kláštery Meteora... Ubytováni budeme v letovisku Tolo, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

Meteora - Delfy - Tolo - Athény - ostrov Hydra - ostrov Spetses - Korint - Mykény - Epidauros - Náfplio - Olympie

Ubytování

Ubytování je zajištěno 1x v hotelu v Kalambace 4* a  6x v hotel v Tolu 3*vždy ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. 

Stravování

7 snídaní a 6 večeří, ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků

Doplňující informace

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021) – ceny v EUR (€)
Meteora 3 €/1 klášter - do klášterů v Meteoře musí mít muži dlouhé kalhoty, ženy delší sukně.
Delfy s muzeem 12 €
Athény souhrné vstupné 30 € vč. Akropolis
Athény - pouze Akropolis 20 €
Olympijský stadion 10 €
Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény 12 €
pevnost Náfplio 8 €
muzeum Náfplio 6 €
Olympia s muzeem 12 €
Výlet lodí - pobřeží Tolo 12 €
Jízdné v Athénách 1,40 €/90 min.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 100 € + event.fakult.výlety (Hydra a Spetses) cca 34 € dle individuálního zájmu, není podmínkou všechny objekty navštívit.

Povinné poplatky na místě

Pobytová taxa

Poznámka

Na trajektu pouze polohovací sedadla. DOPORUČUJEME s ohledem na délku plavby připlatit kajutu na trajektu.
Vzhledem k aktuální situaci v lodní dopravě, negarantuje každá loď možnost kajut. Pokud nebudou k dispozici, budeme vás informovat 1 měsíc před akcí.

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Řecko

Slunce, romantické pláže, ostrovy, retsina, starověké chrámy … co vás ještě napadne při pomyšlení na prázdniny v Řecku?

Cestovní kancelář IDEAL – TOUR PRAHA, s.r.o. Pro vás připravila poznávací zájezdy do ŘECKA. Slunce, romantické pláže, ostrovy, retsina, starověké chrámy … co vás ještě napadne při pomyšlení na prázdniny v Řecku? Při poznávacích zájezdech do Řecka poznáte nejen tvář starověké Makedonie, Thesálie, Atiky a Pelopnesu, ale také kláštery v oblacích, kouzlo Kykládských ostrovů nebo velebnost krétských hor. Vedle památek ochutnáte i lehkost života, zejména výbornou řeckou kuchyni.

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
Odjezd z republiky v večerních hodinách do Itálie (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR).

2. den
Příjezd do Itálie, nalodění na trajekt. Plavba Středozemním mořem, noční plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových kajutách nebo 2lůžkových kajutách.

3. den
Vylodění v řecké Igoumenitse, odjezd k prohlídce skalních klášterů v METEOŘE (UNESCO). V minulosti těžko dostupné kláštery na skalních stěnách bizarních útvarů. Nocleh v okolí.

4. den
Navštívíme věhlasné DELFY (UNESCO), sídlo Apollóna, Svatá cesta, Apollónova svatyně a chrám - známý též jako Posvátný okrsek, tvořící srdce komplexu, jenž zahrnuje stadion a posvátný pramen, slavná Delfská věštírna - kde bůh Apollon uděloval rady prostřednictvím Pýthie. Odjezd na poloostrov PELOPONÉS, kde se dochovalo nespočet antických a středověkých pozůstatků, neboť se tu především v době bronzové a starověku často psaly dějiny Evropy a někdy i celého tehdy známého světa, proto je mezi obdivovateli památek tak velmi populární. Ubytujeme se na 6 nocí v letovisku TOLO, které se pro své pláže a tyrkysově modré moře řadí k nejvyhledávanějším v zemi.

5. den
Pobyt u moře, individuální volno.

6. den
Celodenní výlet do ATHÉN (UNESCO), metropole Řecka. Prohlídka města osídleného již po 7000 let - opěvovaná Akropolis (Propylaje, chrám Athény Niké, slavný chrám Parthenón, Dionýsovo divadlo), Athénská agora, politické centrum starověkých Athén - chrám Héfaisteion, krásná Attalova stoa, Hadriánova socha, Archeologické muzeum. V centru Athén navštívíme Diův chrám - největší chrám v Řecku, Hadrianův oblouk - který označoval hranici mezi starověkou částí města a novými Hadrianovými Athénami. Návrat na ubytování.

7. den
Pobyt u moře. Doporučujeme fakult. lodní výlet na ostrovy Hydra a Spetses (cca 35 €). Ostrovy se pyšní svěží přírodou, borovicovými lesy a křišťálově čistou vodou. Ke koloritu ostrovů patří oslí i koňské povozy, auta zde jezdit nesmějí.

8. den
Archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octaviin chrám, Odeion). Na mykénské období, které bylo pro Homéra dobou slávy a činů velkých hrdinů, dnes upomíná především archeologická lokalita – MYKÉNY (UNESCO), která dala celé civilizaci jméno. Navštívíme toto hlavní středisko mykénské kultury s vykopávkami mohutného hradu - opevněný palácový komplex, kde archeolog H. Schliemann našel zlaté poklady, Átreovoa pokladnice, královské šachtové hroby, proslulá Lví brána - hlavní vstup do města, která vznikla kolem roku 1260 př. n. l. EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia, kruhový Asklépiův chrám ze 4. stol. př. n.l., Asklépiova svatyně byla svého času největším léčitelským centrem, nacházelo se zde 160 ložnic, fascinující amfiteátr s 55 řadami a dokonalou akustikou, největší amfiteátr v Řecku. NÁFPLIO, mramorem dlážděné chodníky, hrady a pevnosti, ale také pozoruhodně sourodá architektura činí z Náfplia nejelegantnější město pevninského Řecka, jehož dominantou je pevnost Palamídi – největší komplex svého druhu v Řecku. Z vrcholu lze přehlédnout celé okolí Argolského zálivu.

9. den
Pobyt u moře, individuální volno.

10. den
Starověká OLYMPIE (UNESCO), dějiště starořeckých sportovních her, posvátný okrsek náboženství a sportu, archeologický areál a Archeologické muzeum, které schraňuje mnoho klenotů Olympie a řadí se k nejbohatším a nejhezčím v Řecku. Ve večerních hodinách nalodění na trajekt do Itálie.

11. den
Plavba Středozemním mořem, noční plavba, doporučujeme přikoupit si ubytování ve 4lůžkových nebo 2lůžkových kajutách a po vylodění v Anconě, jízda Itálií do ČR.

12. den
Předpokládaný návrat v ranních hodinách (přejezd hranic do ČR cca v 05:00 hod).

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • trajekt do Řecka a zpět (polohovací sedadla),
 • 7x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (1x hotel v Kalambace, 6x hotel v Tolu),
 • 7x snídani,
 • 6x večeři,
 • průvodce CK,
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
 • pozn. v závislosti na nových lodních řádech se může změnit místo a čas nalodění a vylodění.

Cena nezahrnuje

 • komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu,
 • vstupné, fakult. služby, lodní výlet,
 • příplatek 1lůžk. pokoj: 4 550 Kč,
 • 4.lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 1600 Kč/os., vzhledem k aktuální situaci v lodní dopravě, negarantuje každá loď možnost kajut. Pokud nebudou k dispozici, budeme vás informovat 1 měsíc před akcí
 • 2lůžk. kabina na trajektu tam i zpět 2400 Kč/os., vzhledem k aktuální situaci v lodní dopravě, negarantuje každá loď možnost kajut. Pokud nebudou k dispozici, budeme vás informovat 1 měsíc před akcí
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme