Řecko - KYKLADSKÉ OSTROVY PAROS A SANTORINI S VÝLETEM NA MYKONOS, DÉLOS A NAXOS | Dovolená MagicBoxes 2021

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149

KYKLADSKÉ OSTROVY PAROS A SANTORINI S VÝLETEM NA MYKONOS, DÉLOS A NAXOS

Řecko

Zájezd zakoupilo klientů
12 fotografií
11.9. - 21.9.2021
10 nocí / 11 dní
Snídaně
Letecky
osoba od / zájezd 29 990
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Pobyt na mramorovém ostrově Paros je určen romantickým duším, které láká pohádkové prostředí řeckých ostrovů, označované za svět snů. Pokud nás omrzí odpočinek na pláži ostrova Paros, můžeme se vydat na procházky bílými kubistickými městečky a vystoupit na vyhlídky obklopené řetězcem dalších ostrovů. Lodní výlety nás zavedou na vyhlášená místa Kykladského souostroví: na domnělou Atlantidu ostrova Santorini s fantastickou kalderou, na Délos se zachovalým antickým velkoměstem nebo největší Naxos.

Pobytově poznávací zájezd do Řecka - Kykladské ostrovy provází Vlasta Necudová, garance skupiny max. 20 osob

Mykonos - Délos - Paros - Naxos - Antiparos - Santorini

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Řecko

Slunce, romantické pláže, ostrovy, retsina, starověké chrámy … co vás ještě napadne při pomyšlení na prázdniny v Řecku?

Cestovní kancelář IDEAL – TOUR PRAHA, s.r.o. Pro vás připravila poznávací zájezdy do ŘECKA. Slunce, romantické pláže, ostrovy, retsina, starověké chrámy … co vás ještě napadne při pomyšlení na prázdniny v Řecku? Při poznávacích zájezdech do Řecka poznáte nejen tvář starověké Makedonie, Thesálie, Atiky a Pelopnesu, ale také kláštery v oblacích, kouzlo Kykládských ostrovů nebo velebnost krétských hor. Vedle památek ochutnáte i lehkost života, zejména výbornou řeckou kuchyni.

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
Dle let. řádu odlet s průvodcem na OSTROV MYKONOS, jehož hlavní město je z celých Kyklad nejkrásnější, transfer do hotelu.

2. den
Pobyt u moře, fakultativně přejezd na posvátný antický OSTROV DÉLOS (UNESCO) s množstvím starověkých památek.

3. den
Přeplujeme na OSTROV PAROS, centrum Kykladských ostrovů, transfer na ubytování do letoviska PARIKIA, které je zároveň hlavním městem ostrova. Upravené bílé městečko nabízí obchůdky, taverny, půjčovny kol, skútrů a aut. Koupání na písečné pláži a v podvečer procházka uličkami Parikie s typickou modrobílou kykladskou architekturou a snad nejzajímavějším kostelem Kykladských ostrovů.

4. den
Pobyt u moře. Variantně výlet místním busem po ostrově PAROS, pitoreskní rybářské městečko NAUSSA s vyhlášenými plážemi, vnitrozemská civilizací nezasažená vesnice LEFKES a mramorové lomy.

5. den
Pobyt u moře, fakultativně výlet na nedaleký OSTROV NAXOS, největší a nejúrodnější z kykladských ostrovů. Mezi nejkrásnější místa na ostrově patří hlavní město Chora, z něhož vybíhá hráz spojující Naxos s malým ostrůvkem Palatia, na němž se dochovaly zbytky starověkého Apollónova chrámu, kde podle pověsti zanechal Theseus Ariadnu cestou z Kréty. Po procházce uličkami hlavního města možnost koupání na pláži.

6. den
Pobyt u moře, pro zájemce polodenní fakult. lodní výlet na nedaleký ostrůvek ANTIPAROS s proslulou krasovou jeskyní a středověkou pevností kastro, která sloužila benátským obchodníkům jako obranná pevnost proti pirátům.

7. den
Pobyt u moře, relaxace, individuální volno, nákup suvenýrů – rozloučení s ostrovem.

8. den
Po snídani přeplujeme lodí na OSTROV SANTORINI. Transfer z přístavu na ubytování v Perisse, koupání na černé pláži.

9. den
Pobyt u moře, fakultativně celodenní výlet s prohlídkou santorinské metropole FIRY, fantastické výhledy na kalderu, bílá architektura na temném vulkánu. Z historického přístavu Scala pokračujeme lodí ke kráteru sopky a kaldeře, výstup s možností koupání v teplých pramenech, krásné západy slunce v OIA.

10. den
Pobyt u moře, variantně dopoledne prohlídka starověké THÉRY. Fakult. výlet do starověkého minojského města AKROTIRI, možnost navštívit Červenou pláž s převážně červeným lávovým pískem a drobnými kamínky prohlídka města PYRGOS.

11. den
Dle let. řádu pobyt u moře, transfer na letiště a odlet s průvodcem do Prahy.

Cena zahrnuje

 • let. přepravu Praha - Mykonos, Santorini – Praha,
 • let. taxy a poplatky,
 • transfery z/na letiště,
 • lodní dopravu na ostrovy Santorini a Paros,
 • 10x ubytování v hotelech*** se snídaní – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (2x hotel v Mykonos, 3x na Santorini, 5x hotel / aparthotel na Parosu),
 • průvodce CK,
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

 • cestovní pojištění vč. storna zájezdu,
 • vstupné, pobytovou taxu (platí se na místě),
 • fakult. služby, výlety
 • příplatek 1lůžk.pokoj: 5900 Kč
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme