Řecko - ŘECKO - STAROVĚKÉ PAMÁTKY A MONEMVASIA | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149

ŘECKO - STAROVĚKÉ PAMÁTKY A MONEMVASIA

Řecko

14 fotografií
1.10. - 11.10.2023
10 nocí / 11 dní
Polopenze
Letecky
osoba od / zájezd 33 990
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Jedinečný poznávací zájezd do Řecka s Danou Kelblovou nám umožní strávit několik nezapomenutelných dní v zemi, která dala světu Aischyla, Sofokla, ale i významné filozofy jako Sokrata, Platóna či Aristotela. V zemi, kde na nás dýchne kus historie, navštívíme nejznámější starověké památky, připomeneme si řecké báje, jež vyprávějí příběhy božstev a héroů. Vykoupeme se na plážích letoviska Tolo, navštívíme i nejromantičtější místo jižního Peloponésu, malý ostrov Monemvasia. Ochutnáme místní speciality, které spolu s pohostinností obyvatel učiní z bohatého poznávacího zájezdu neopakovatelný zážitek. Co navštívit v Řecku a kdy jet na poznávací zájezd do Řecka? Zájezd je koncipován tak, že navštívíme všechna významná místa od Soluně po Spartu, která by měl každý turista navštívit a nejlepší měsíce na poznávaní v Řecku jsou právě jaro a podzim, kdy jsou již příjemné teploty a přesto se můžeme vykoupat na krásných plážích jižního Řecka poloostrova Peloponés.

Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová, garance malé skupiny.

Soluň – pohoří Olymp - Meteora - Thermophyly - Delfy - Olympie - Sparta – Mystra - Monemvasia - pohoří Tayget - Tolo - Epidauros - Mykény – Nafplio - Korint - Athény

Ubytování

ubytování v hotelu ***/**** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

Stravování

polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Doplňující informace

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021) – ceny v EUR (€)
Soluň - Agios Dimítrios zdarma
Soluň - Bílá věž 4 €
Delfy s muzeem 12 € (zdarma děti do 18 let, senioři 6 €a studenti s ISIC do 26 let)
Osios Loukas 4 €
Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény 12 €
pevnost Náfplio 8 €
archeologické muzeum 6 €
Mystra 12 €
hrad Toron 4 €
Olympia + 2 muzea OH 12 €

Athény – pouze Akropolis 20 €
Athény – Akropolis + ostatní památky 30 € (sdružené vstupné do 6ti památek)
Jízdné v Athénách - metro 1,4 €/90 min.

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 180 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení.

Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Řecko

Slunce, romantické pláže, ostrovy, retsina, starověké chrámy … co vás ještě napadne při pomyšlení na prázdniny v Řecku?

Cestovní kancelář IDEAL – TOUR PRAHA, s.r.o. Pro vás připravila poznávací zájezdy do ŘECKA. Slunce, romantické pláže, ostrovy, retsina, starověké chrámy … co vás ještě napadne při pomyšlení na prázdniny v Řecku? Při poznávacích zájezdech do Řecka poznáte nejen tvář starověké Makedonie, Thesálie, Atiky a Pelopnesu, ale také kláštery v oblacích, kouzlo Kykládských ostrovů nebo velebnost krétských hor. Vedle památek ochutnáte i lehkost života, zejména výbornou řeckou kuchyni.

Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
Odlet z Prahy do Soluně, ubytování, večeře.

2. den
Prohlídka města SOLUŇ (UNESCO), druhé největší město Řecka, město antiky s byzantskou kulturou - pobřežní promenáda, Galériův oblouk, Rotunda, byzantské kostely - Agios Dimitrios - největší kostel v zemi, Agía Sofia - připomínající tu v Istanbulu, Bílá věž - nejslavnější památka města aj. Návrat na ubytování.

3. den
Pokračujeme kolem impozantních štítů pohoří OLYMP, kde dle bájí žil nejvyšší a nejmocnější řecký bůh Zeus, zastávka v údolí Tembi, kde se dle pověsti Apollón očistil po zabití netvora Pýthóna a navštívíme komplex jedinečných klášterů METEORA (UNESCO), tyčících se na vrcholcích bizarních skalních útvarů. Při pohledu na kláštery a při myšlence, jak vůbec před 600 lety byli lidé schopni něco tak monstrózního postavit, se nám zatají dech. Návštěva několika z 6 klášterů např.: Varlaám, Megálo Metéoro, Ag. Nikoláou. Odjezd na ubytování.

4. den
Návštěva památníku u THERMOPHYL (Thermopylský průsmyk), připomínající slavnou bitvu mezi vojsky perského krále Xerxa I. s aliancí 31 řeckých městských států pod vedením Sparty. Starověké DELFY (UNESCO), dle antické mytologie zde byl střed světa - posvátný Apollónův okrsek: Svatá cesta, Apollónův chrám, Tholos - Athénin chrám. Ubytování.

5. den
Přejezd na poloostrov PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti jako Sparta, Mykény, Korint nebo Olympie? Návštěva starověké OLYMPIE (UNESCO), posvátný okrsek náboženství a sportu. Olympie není jen dějištěm slavných olympijských her se stadiónem, ale také Svatým okrskem se zbytky Diova chrámu, kde byl jeden ze sedmi divů světa – socha boha Dia, Archeologické muzeum - jedno z nejbohatších a nejhezčích v celém Řecku. Ubytování.

6. den
Ráno odjedeme do významného antického města - starověké SPARTY, která patřila k nejmocnějším městským státům Řecka. Jen několik kilometrů od Sparty navštívíme architektonický skvost byzantského stylu - areál MYSTRA (UNESCO), prohlídka opevnění s hradem, bohatě zdobených kostelů, klášterů a dalších budov, které náležely tehdejšímu osídlení. Projedeme krásnou přírodou POHOŘÍ TAYGET. V závěru dne přejezd na romantický skalnatý OSTROV MONEMVASIA – Gibraltar východu s osmanskou a byzantskou historií. S poloostrovem a pobřežním městem Gefyra je propojený několik set metrů dlouhou silnicí až od roku 1971.

7. den
Hradní město MONEMVASIA – středověká atmosféra, klikaté kamenité uličky, byzantské kostelíky a domky s taškovými střechami. Mezi nimi stylové řecké restaurace a obchůdky. Ve středověké pevnosti Monemvasia, která se šikovně skrývá ve skalách na jihu Peloponéského poloostrova, na nás dýchne nostalgická atmosféra starých časů a trochu jiné Řecko. Odpoledne přejezd do letoviska Tolo na ubytování.

8. den
Navštívíme EPIDAUROS (UNESCO) - posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO) – významné centrum ranné řecké kultury, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. Elegantní NAFPLIO, mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Návrat na ubytování.

9. den
Ráno odjezd do Athén. Cestou navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). První část prohlídky ATHÉN, centrální náměstí Syntagma s budovou řeckého parlamentu, antická Agora a nejzachovalejší Hefaistův chrám, římská Agora s věží Větrů, Hadrianův oblouk, Panathénský stadion – starý olympijský stadion z roku 556 př. n. l., oválná stavba postavena z mramoru již více než 2500 let slouží stále původnímu účelu. Večerní Athény z vrchu Lykavittos (277 m n.m. a 227 m nad úrovní města), kam se dostaneme kabinovou lanovkou, výhledy na celé Athény v čele s Akropolí.

10. den
Celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), světoznámá Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem – nejposvátnější místo na Akropoli a také pohřebiště bájných králů polomýtických Athén, přilehlé archeologické památky a muzea – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké s jedinečnými výhledy na Saronský záliv, ostrov Egina, Peloponnes, Pireus, Salamis, Egaleoské a Poikilské kopce, Propylaje, Beuléova brána. Na jižním svahu Dionýsovo divadlo – nejstarší divadlo na světě, chrám Dia Olympského - pozůstatky největšího chrámu své doby zasvěcenému samotnému Diovi. Návštěva Archeologického muzea, které hostí největší sbírku antických předmětů na světě a patří mezi nejuznávanější světová archeologická muzea. Monastiraki – živoucí srdce Athén, procházka historickými uličkami čtvrti Pláka. Návrat na hotel.

11. den
Dle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje

 • 10 ubytování v hotelu***/**** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 10 polopenzí,
 • letecká doprava Praha – Soluň, Athény – Praha vč. letištních tax,
 • transfery z/na letiště,
 • doprava v Řecku,
 • výlety dle programu,
 • služby českého průvodce,
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
 • pozn. z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude zabezpečen svoz z/na letiště.

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytové taxy a fakult. služby
 • pozn. v závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os.
Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme