Řecko - TO NEJ Z ŘECKA - ATHÉNY A PELOPONÉS | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149

TO NEJ Z ŘECKA - ATHÉNY A PELOPONÉS

Řecko

11 fotografií
Zvolený termín již bohužel není v naší nabídce. Prosím zvolte jiný termín.
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Vybavení hotelu

Trezor
Kuchyňský kout
Venkovní bazén
Minibar
Balkón/Terasa
Fén
Internet / WIFI
Klimatizace
Mořská strana
SAT TV
Sprcha / WC
Telefon
Domácí mazlíček
Vnitřní bazén
Bezbariérový přístup
Vodní atrakce
Wellness

Obecný popis

To nejlepší z Řecka a několik nezapomenutelných dní v kolébce civilizace. Navštívíme slavné Athény - to je fascinující minulost, sláva starověku, vznik demokracie, Sokrates a Aristoteles, Akropolis - nejdůležitější a nejdokonalejší chrám starověkého města, zasvěcený patronce Athén, Parthenon - vrcholný výdobytek antické řecké civilizace, Hadriánova knihovna, agora či křivolaké uličky. Přejedeme na poloostrov Peloponés s největší koncentrací antických památek, které bychom jen těžko hledali na jiném místě Evropy. Prohlédneme si slavný Epidauros, Mykény, Starý Korint, Nafplio. Peloponés je i krásná příroda, příjemné pláže, výtečné víno, tradiční kuchyně. Užijte si s námi pohodový poznávací zájezd do Řecka a to v době, kdy je nelepší Řecko navštívit.

Zájezd provází Mgr. Dana Kelblová s garancí malé skupiny.

Athény - Korint - Epidauros - Mykény - Tolo - Nafplio - Athény

Ubytování

ubytování je zajištěno v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 2x Athény, 3x letovisko Tolo)

Stravování

5x snídani, 3x večeři. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Doplňující informace

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2021)
Náfplio, pevnost 8 €
Nafplio, muzeum 6 €
Athény, souhrné vstupné vč. Akropolis 30 €
Athény, pouze Akropolis 20 €
Athény, metro 90 min. 1,40 €
Athény, Olympijský stadion 10 €
Athény, lanovka na Lykavittos (oba směry) 7,50 €
Athény, Národní archeologické muzeum 12 €
Starý Korint s muzeem 8 €
Epidauros 12 €
Mykény – Archeologická naleziště, Muzeum, Atreova pokladnice 12 €

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 80-100 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení.

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Řecko

Slunce, romantické pláže, ostrovy, retsina, starověké chrámy … co vás ještě napadne při pomyšlení na prázdniny v Řecku?

Cestovní kancelář IDEAL – TOUR PRAHA, s.r.o. Pro vás připravila poznávací zájezdy do ŘECKA. Slunce, romantické pláže, ostrovy, retsina, starověké chrámy … co vás ještě napadne při pomyšlení na prázdniny v Řecku? Při poznávacích zájezdech do Řecka poznáte nejen tvář starověké Makedonie, Thesálie, Atiky a Pelopnesu, ale také kláštery v oblacích, kouzlo Kykládských ostrovů nebo velebnost krétských hor. Vedle památek ochutnáte i lehkost života, zejména výbornou řeckou kuchyni.

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
Odlet s průvodcem z Prahy/Vídně do Athén. Transfer na hotel, ubytování v centru města. Dle časových možností první procházka řeckou metropolí s průvodcem.

2. den
Celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), světoznámá Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem – nejposvátnější místo na Akropoli a také pohřebiště bájných králů polomýtických Athén, přilehlé archeologické památky a muzea – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké, Propylaje, Beuléova brána. Dionýsovo divadlo – nejstarší divadlo na světě, chrám Dia Olympského - pozůstatky největšího chrámu své doby zasvěcenému samotnému Diovi, centrální náměstí Syntagma s budovou řeckého parlamentu, Antická agora a nejzachovalejší Hefaistův chrám, Římská agora s věží Větrů, Hadrianův oblouk, Panathénský stadion – starý olympijský stadion z roku 556 př. n. l., oválná stavba postavena z mramoru již více než 2500 let slouží stále původnímu účelu. V roce 2004 dokonce hostil část soutěží letních olympijských her (lukostřelbu). Z Panaténajského stadionu vždy odchází olympijský oheň do konkrétní hostitelské země. Monastiraki – živoucí srdce Athén, procházka historickými uličkami čtvrti Pláka, večerní Athény z vrchu Lykavittos (277 m n.m. a 227 m nad úrovní města), kam se dostaneme kabinovou lanovkou, výhledy na celé Athény v čele s Akropolí.

3. den
Dokončení prohlídky Athén vč. Národního archeologického muzea, které hostí největší sbírku antických předmětů na světě a patří mezi nejuznávanější světová archeologická muzea. Odpoledne přejezd na poloostrov Peloponés s největší koncentrací antických památek. Ve starověku zde vznikala nejmocnější řecká palácová města a vznikl zde i první novodobý řecký stát. Ubytování v letovisku Tolo, odpočinek u moře, večerní městečko.

4. den
Výlet po poloostrově PELOPONÉS "kolébka civilizace". Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti. Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO), významné centrum první řecké civilizace, která vznikla po mínojské kultuře na Krétě, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou, Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann.

5. den
Návštěva elegantního NAFPLIA, mramorem dlážděné chodníky, pevnost Palamidi, malebný přístav. Po zbytek dne pobyt u moře, individuální volno variant. lodní výlet kolem pobřeží Tola, zátoky, ostrůvky.

6. den
V návaznosti na let. řád, transfer na letiště a odlet domů.

Cena zahrnuje

 • let. dopravu Praha/Vídeň – Athény – Praha/Vídeň vč. let. tax,
 • transfery v Řecku z/na letiště,
 • příruční zavazadla dle podmínek let. společnosti,
 • dopravu minibusem na výlety v Řecku,
 • 5x ubytování,
 • 5x snídani,
 • 3x večeři,
 • služby českého průvodce,
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
 • pozn. z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude zabezpečen svoz z/na letiště.

Cena nezahrnuje

 • komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu,
 • vstupné, pobytovou taxu, fakult. služby,
 • odbavené zavazadlo do 20 kg dle podmínek let. společnosti 1500 Kč,
 • pozn. v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os.
 • Poznámka: Z důvodu přetrvávajících covidových opatření a doposud nevydaných let. řádů na r. 2023 změna programu vč. místa odletu vyhrazena.
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme