Rumunsko - RUMUNSKO - TAJEMNÁ TRANSYLVÁNIE S KOUPÁNÍM U ČERNÉHO MOŘE | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149

RUMUNSKO - TAJEMNÁ TRANSYLVÁNIE S KOUPÁNÍM U ČERNÉHO MOŘE

Rumunsko

13 fotografií
Zvolený termín již bohužel nemá volné kapacity. Prosím zvolte jiný termín.
20.8. - 27.8.2023
5 nocí / 8 dní
Snídaně
Autokarem
20. srpna 2023 (ne) 00:00 00:00

Časy odjezdů jsou uvedeny v lokálním čase, jsou pouze orientační a budou upřesněny před Vaším odjezdem.

Nástupní stanice

Praha

Výstupní stanice

DESTINACE BUS
26. srpna 2023 (so) 00:00 00:00

Časy odjezdů jsou uvedeny v lokálním čase, jsou pouze orientační a budou upřesněny před Vaším odjezdem.

Nástupní stanice

DESTINACE BUS

Výstupní stanice

Praha
osoba od / zájezd 12 390
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Poznávací zájezd do Rumunska - Transylvánie, za tajemnými hrady hraběte Drákuly, do půvabných měst protkaných nezaměnitelnou historickou atmosférou, do hornaté a kulturně bohaté oblasti nacházející se ve střední části Rumunska. Transylvánie známá též Sedmihradsko, není jen Drákula, ale především strhující příroda – krásné louky, hory, jeskyně a majestátní Karpaty, které tuto část Rumunska lemují ze tří stran. Pojeďte s námi poznat místa, kde se dodnes žije tradičním způsobem. Na závěr zájezdu si dopřejeme odpočinek na mořském pobřeží, v známém letovisku Constata – Mamaia.

Sibiu – Codlea – Bran – Brašov – Sinaia – Sinaiský klášter – Velký a Malý Peleš – pohoří Bucegi – Bábelská sfinga – Bukurešť – Constanta - Mamaia

Zájezd provází Petr Horák.

Ubytování

5x ubytování v hotelech *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

Stravování

5x snídaně formou bufetu. Za příplatek v CK večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Doplňující informace

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2018) – ceny v RON
Sibiu – Skanzen 12 Lei/os., senior 10 Lei, dítě/student 3,50 Lei
Sibiu – Protestanský chrám 5 Lei/os.
Coldea – opevněný kostel 5 Lei/os.
Hrad Bran 40 Lei/os., senior 30 Lei, student 25 Lei, dítě 7 Lei
Brašov – Černý kostel 10 Lei/os., dítě 3 Lei, student 6 Lei
Sinaia – zámek Velký Peleš 60 Lei/os., senior 30 Lei., dítě/student 15 Lei
fotografování v zámku 35 Lei
pohoří Bucegi - lanovka Babele 75 Lei, kombinace s jeepy 90 Lei, nebo celodenní jeepy 120 Lei
Bukurešť – Parlament 40 Lei/os., studenti 20 Lei/os, do 18 let 10 Lei, fotografování je v ceně
Bukurešť – Národní galerie 25 Lei/os., senior 12,50 Lei, dítě 6,50 Lei
Bukurešť – Historické muzeum 10-15 Lei
Jízdenky metro a bus 18 Lei/os.

Pro vstup do Parlamentu v Bukurešti je nutné předložit platný doklad totožnosti, bez něj nebudete puštěni na prohlídku.

Doporučujeme na vstupy cca 300 RON (není podmínkou všechny objekty navštívit) + pár drobných EUR a HUF (4x 0,5 EUR, 2x 100 HUF) na WC při průjezdu Slovenskem a Maďarskem. Pozn.: Na první den programu je potřeba mít s sebou již rumunskou měnu na vstupné do Skanzenu v Sibiu, 12 Lei/os. Směnárna bude k dispozici až v centru Sibiu. Další kapesné dle vlastního uvážení.

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Rumunsko

Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
Odjezd v podvečerních hodinách z ČR (cca 21:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Slovensko a Maďarsko.

2. den
Brzy ráno překročíme rumunské hranice a vydáme se za poklady Sedmihradska – Transylvánie. Přejedeme přes řeku Mureš u Aradu a pokračujeme do SIBIU. Dopoledne návštěva jednoho z největších evropských muzeí pod otevřeným nebem v oblasti Dumbravského lesa u Sibiu. Jedinečný skanzen nahlíží do starých vesnic a mlýnů, na tradiční pestrou škálu unikátních technických zařízení rumunského venkova a skrývá se zde téměř celé Rumunsko. Ubytování v hotelu ve městě dle časových možností po prohlídce skanzenu nebo až večer. Odpoledne návštěva historického centra města SIBIU - pravoslavná bazilika rumunské církve Boží moudrosti, protestanský kostel, školy německých obyvatel, kupecké domy z 16. a 17. stol., Lhářův most opředený pověstmi, evangelická katedrála, v jejíž kryptě je uloženo tělo Drákulova syna a mnoho dalších zajímavosti města.

3. den
Cesta Transylvánií. Zastavíme v městečku CODLEA s typickým opevněným kostelem, sýpky v opevnění kostelů. Navštívíme hrad BRAN, kde údajně pobýval kníže Drácula. Odpoledne BRAŠOV, město obklopené Jižními Karpatami tzv. „Transylvánskými Alpami“. Prohlídka a procházka „černým Salcburkem“ Brašovem, středověké centrum, zachovalé hradby, klenot gotické architektury Katedrála z čediče, židovská čtvrť, nejužší ulička Strada Sforri a Stará radnice. Ubytování v horském městečku Sinaia.

4. den
V údolí řeky Prahovy navštívíme SINAISKÝ KLÁŠTER, který založil rytíř Mihail Cantacuzio r. 1695, po svém návratu z cesty ke klášteru sv. Kateřiny na Sinaji. Pravoslavný klášter skýtá vzácné náboženské objekty, ikony, knihy, keramiku. Následují zámky VELKÝ a MALÝ PELEŠ, postavené jako letní sídla rumunským králem Carolem I. Pracoval zde i český architekt Karel Limann. Odpoledne vyjedeme do pohoří BUCEGI, které je součástí horského pásma Karpat, Pokračujeme jeepy pod skalní útvar BÁBELSKÁ SFINGA a výšlap k ní (malé převýšení, ale turistické boty podmínkou) s panoramatickými výhledy do okolí, v případě nepřízni počasí je možná alternativa jeepy na náhorní plošiny a do malebných údolí pohoří Bucegi s možností návštěvy jeskyně Ialomita, která má krápníkovou výzdobu a kapli pravoslavných poustevníků. Návrat na hotel. Možnost individuální procházky po horských lázních SINAIA s mnoha vilami a parky, obdoba naší Karlovy Studánky. Sinaia byla také letním sídlem velkého rumunského skladatele George Enescu, dle časových možností návštěva jeho muzea Vila Luminis. Odjezd na ubytování.

5. den
Prohlídka hl. města Rumunska BUKUREŠT, navštívíme majestátní budovu Parlamentu, uvidíme hrob prezidenta Ceaušesca, podíváme se k Hlavní katedrále rumunské ortodoxní církve se sídlem jejich metropolity – patriarchy, projdeme se historickým centrem města se Starým knížecím dvorem – místo řemeslnických dílen, shlédneme secesní nákupní pasáže, Památník nezávislosti, bývalý Královský palác. Odpoledne přejedeme k nedalekému pobřeží Černého moře do letoviska Constanta - Mamaia na ubytování.

6. den
Odpočinek u moře, koupání na plážích letoviska Mamaia s délkou cca 8 km. S průvodcem možná prohlídka letoviska CONSTANTA - symbol města Kasino (exteriér), katedrála sv. Petra a Pavla, Janovský maják aj.

7. den
Pobyt u moře, letovisko Mamaia, odpočinek. V podvečerních hod. odjezd do ČR.

8. den
V poledních hodinách příjezd do ČR.

Cena zahrnuje

  • 5x ubytování,
  • 5x snídani formou bufetu,
  • dopravu klim. autobusem,
  • služby českého průvodce,
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

  • komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu,
  • vvstupné, lanovky, jeepy,
  • 5x večeře 1800 Kč
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 18 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme