Slovensko - BRATISLAVA - VÍDEŇ - BUDAPEŠŤ S PLAVBOU PO DUNAJI | Dovolená IDEAL-TOUR PRAHA 2023

Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149

BRATISLAVA - VÍDEŇ - BUDAPEŠŤ S PLAVBOU PO DUNAJI

Slovensko

8 fotografií
26.10. - 29.10.2023
3 nocí / 4 dní
Snídaně
Autokarem
osoba od / zájezd 6 990
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Trvale oblíbený poznávací zájezd nás zve k návratu do dob, kdy tato města ležela v jedné zemi. Není bez zajímavosti shlédnout dnešní život metropolí, tak úzce spjatých s naší historií. Prohlédneme si metropole na Dunaji - Bratislavu, Budapešť i Vídeň a odpočineme si ve Velkém Mederu, kde se nachází známé slovenské termální lázně.

Bratislava – Budapešť – Velký Meder – Vídeň

Ubytování

Ubytování je zajištěno v Bratislavě - hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

Stravování

Snídaně, ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Doplňující informace

ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2020) – ceny v € a HUF
Bratislava – hrad 10 €
Bratislava – Michalská brána 4,50 €; děti, studenti, důchodci 2,50 €
Bratislava – Katedrála Sv. Martina - jednotlivci zdarma, s výkladem průvodce 2,50 €
Bratislava – vláček městem 12 €
Budapešť – Matyášův chrám – individuální vstupné 2 000 HUF, věž 2 200 HUF
Budapešť – Rybářská bašta – vyhlídková terasa cca 800 HUF
Budapešť – Lázně Széchenyi (dle čas. možností) – celodenní vstup ve všední den 5 900 HUF, víkendy a svátky 6 200 HUF
Termální lázně Velký Meder – skupinová vstupenka cca 10 €
Vídeň – sv. Štěpán (věž) 5 €
Vídeň – Figarohaus 12 €
Vídeň – Hofburg 15 €
Vídeň – Parlament 5 €
Vídeň – lístek na MHD 2,40 €
Vídeň – Schatzkammer (císařská klenotnice) 14 €

DOPORUČENÉ KAPESNÉ
Doporučujeme na vstupy cca 10 000 HUF a cca 100 EUR, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení.

Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Slovensko

Velká Fatra, Malá Fatra, Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Roháče, Podunajská pahorkatina, Slovenské rudohorie, Slovenský ráj.

Slovensko jako země spojuje několik geografických typů. Na jihu nížinná krajina přechází v pahorkatinu a vrchovinu, na severním okraji pak až ve velehory s četnými dolinami. Většina území Slovenska je však mírně zvlněná, kopcovitá (například východ země). Území Slovenska je jednou z hlavních geologických jednotek Evropy – alpidy, které vznikly mezi střední křídou a miocénou koliozou afrického a středoevropského kontinentu. Alpidy jsou zastoupené na slovenském území Karpatskou soustavou. Území Slovenska je jednou z hlavních geologických jednotek Evropy – alpidy, které vznikly mezi střední křídou a miocénou koliozou afrického a středoevropského kontinentu. Alpidy jsou zastoupené na slovenském území Karpatskou soustavou.
Mezi přírodními památkami v seznamu UNESCO reprezentují Slovensko jeskyně a propasti Slovenského krasu a Dobšinská ľadová jaskyně. V roku 2007 byli na seznam přidané také karpatské pralesy v Bukovských a Vihorlatských vrchách na východě Slovenska. Už v roce 1993 byli do seznamu kulturních památek UNESCO zařaděné tri lokality: Spišský hrad s okolím, Banská Štiavnica a Vlkolínec, v roku 2000 se přidalo historické šarišské město Bardejov a v roku 2008 dřevěné kostely Karpatského oblouku.
Na území Slovenska se nachází několik pohoří- Velká Fatra, Malá Fatra, Vysoké Tatry, Nízké Tatry, Roháče, Podunajská pahorkatina, Slovenské rudohorie, Slovenský ráj. Můžeme zde nalézt také termální prameny (Turčianské Teplice, Podhájska, Štúrovo, Velký Meder, Bešeňová Lázně, Dudince, Sklené Teplice, Slovenský ráj, Trenčianské Teplice, Lázně Lúčky, Nízké Tatry – TÁLE). Mezi turisticky nejnavštěvovanější oblasti patří např. Vysoké Tatry, Slovenský ráj, Liptovská kotlina, Horehroní, Spiší…atd.


Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
Odjezd v časných ranních hodinách z republiky na Slovensko, do bývalého Prešpurku, dnešní BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se většinou nachází v historickém jádru Starého města, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, Grasalkovičův palác - sídlo slovenského prezidenta, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol., kouzelné uličky Starého města aj. Ubytování v hotelu v Bratislavě.

2. den
Celodenní výlet do BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Okružní jízda městem, pěší prohlídka významných památek: BUDA, hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna, Královský habsburský palác). PEŠŤ, impozantní budova Parlamentu, tržnice a Váci utca, nákupy, variantně návštěva zdejších termálních lázní. Večer návrat na ubytování.

3. den
Odpočinkový a relaxační den v termálním koupališti VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí k jednomu z nejhezčích na Slovensku, nachází se v prostředí lesoparku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu (celodenní vstupné do termálů cca 10 €). Návrat na ubytování.

4. den
Do hlavního města mocnářství VÍDNĚ připlujeme lodí po Dunaji. Vídeň, to je především baroko a klasicismus, ale i světoznámý porcelán, luxusní Ples v opeře, společenský život. Málokde na světě jsou památky soustředěny na tak malé ploše kolem centra jako právě ve Vídni. Prohlídka historického centra - monumentální Dóm sv. Štěpána, Figarohaus - zde bydlel a složil Figarovu svatbu W. A. Mozart, Hofburg - bývalá císařská rezidence, jedinečná palácová stavba, jejíž vznik se datuje do 13. století - „město ve městě“, najdeme zde stopy po císařovně Marii Terezii, císaři Leopoldovi a dalších panovnících spojených s naší historií, procházka po Augustinerstrasse se souborem náměstí a paláců, navštívíme okolí radnice - Nová radnice, budova Parlamentu aj. Ve večerních hodinách odjezd do republiky.

Cena zahrnuje

  • 3x ubytování v Bratislavě,
  • 3x snídani,
  • dopravu klim. autobusem,
  • lodní lístek Bratislava – Vídeň (v termínu 26.10. - 29.10. je cesta do Vídně zajištěna busem, lodní doprava není možná),
  • pobytovou taxu,
  • služby českého průvodce,
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

  • komplexní cestovní pojištění vč. storna zájezdu,
  • vstupné, fakultativní služby,
  • 3x večeře 1050 Kč
Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 8:30 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Tento zájezd Doporučujeme