Švýcarsko - KRÁSY ŠVÝCARSKA A ALPSKÝCH VELIKÁNŮ | Dovolená MagicBoxes 2021

Po - Pá 9 - 17 hod +420 224 942 149

KRÁSY ŠVÝCARSKA A ALPSKÝCH VELIKÁNŮ

Švýcarsko

Zájezd zakoupilo klientů
10 fotografií
29.6. - 5.7.2021
6 nocí / 7 dní
Snídaně
Autokarem
osoba od / zájezd 10 990
Jiný termín
Popis Termíny Destinace Program Hodnocení

Popis

Obecný popis

Nabízíme bohatý a pestrý poznávací zájezd do Švýcarska pro obdivovatele této malé země. Statisíce turistů každoročně láká takřka nedotčená příroda a mnohotvárnost švýcarské architektury, jejíž stavební památky eviduje a chrání UNESCO. V průběhu poznávacího zájezdu navštívíme turisticky obdivované oblasti Wallisu, Bernských Alp – Jungfrauregionu, ale i okolí Ženevy nebo Luzernu. Nabízíme vám jeden z nejkrásnějších Alpských okruhů, kde poznáte všechny zajímavosti Švýcarska. Užijte si Švýcarsko s námi, užijte si dovolenou v Alpách!

Ženevské jezero - Montreux - Chillon - Yvoire - Ženeva - Chamonix - Mont Blanc - kanton Wallis - Zermatt - Matterhorn - Gornergratt - Aletsch - Jungfrauregion - Fiescheralp - Egishorn - Grimselpass - Luzern

Po - Pá 9 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

Po - Pá 9 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Vyhledávací filtr

Veškeré ceny zde uvedené jsou za osobu od nebo za jednotku od na zájezd či noc. Přesnou cenu zjistíte v detailu kalkulace zájezdu.

Švýcarsko

Země Alpských velikánů, čokolády a kouzelných jezer. Dovolenou prožijete v zemi, kte téměř každý pohled je zarámovaný panoramatem velehor, která nabízí vedle krásné přírody také připomínky bohaté historie a samozřejmě také obraz soužití člověka s velehorami, který vyžaduje kvalitní technická řešení.

Po - Pá 9 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme

Program

1. den
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách (cca v 22:30 hod. překročení hranic z ČR) do Německa.

2. den
Ráno příjezd do Montreux, město vína, přírody a slavných osobností – pobýval zde např. Charlie Chaplin, Freddie Mercury, procházka po promenádě, připomínající botanickou zahradu, pokračujeme k legendárnímu hradu Chillon, vystavěného na skále u břehů Ženevského jezera. Přejezd jižní cestou po Ženevské riviéře, nad hladinou nejhlubšího jezera Alp, do Yvoire, zcela zachovalého středověkého městečka. V případě hezkého počasí možnost koupání v Ženevském jezeře. Následuje odjezd do Ženevy, prohlídka města s proslulou fontánou Jet d´Eau. Odjezd na ubytování.

3. den
Dnešní den strávíme v Chamonix, moderním středisku Savojských Alp, pod nejvyšší horou Evropy Mont Blanc (4809 m n.m.). Vyjedeme lanovkami na okolní vrcholy Aiguille du Midi (3842 m n. m) nebo Le Brevent (2526 m n. m) s neopakovatelnými výhledy na nejvyšší evropský masiv. Odjezd přes sedlo Forclaz na ubytování do oblasti horských velikánů - Fiesch, hotel***.

4. den
Navštívíme kanton Wallis s deseti nejvyššími horami Švýcarska. Celodenní program do oblasti alpských velikánů začneme v Zermattu na úpatí Matterhornu, nejkrásnější hory Evropy. Prohlídka malebného městečka, které si i přes turistický ruch uchovává kouzlo pravé švýcarské horské vesnice. Fakultativní výlet horským vlakem do Gornergrattu (3100 m n. m) nebo lanovkou na Klein Matterhorn, odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Návrat na hotel.

5. den
„Švýcarský bonbónek“ - nádherný celodenní výlet do oblasti horských čtyřtisícovek Aletsch – Jungfrauregion, lanovkou z městečka Fiesch na Fiescheralp a na Eggishorn, odkud jsou překrásné výhledy na Aletschský ledovec (UNESCO), dlouhý 25 km a na Konkordiaplatz - zde je ledovec nejmocnější i na trojlístek Jungfrau, Mönch a Eiger. Zájemci vystoupají až na vrchol Eggishornu (2962 m n. m.). Možnost turistiky dle vlastních dispozic nebo průvodce na místě doporučí ideální turistiku. Návrat na ubytování do Fiesche.

6. den
Cesta přes vysokohorské sedlo Grimselpass a horské průsmyky do historického centra země Luzern, „brána do Centrálního Švýcarska“ i takto je někdy město označováno. Prohlídka Starého města proslaveného dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke. Doporučujeme výjezd lanovkou na Pitlatus – lodí po Vierwaldstättském jezeře a dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě, se sklonem 48°). Odjezd do republiky.

7. den
Příjezd do ČR v ranních hodinách, Praha cca 6:00 hod. a dále dle míst nástupů.

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem
  • jízdné Täsch – Zermatt a zpět
  • 4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x hotel*** ve Fieschi – sauna, fitness, WiFi, 1x v oblasti Ženevy na pomezí Švýcarska s Francií)
  • 4x snídani - z toho 3x formou bufetu
  • průvodce CK
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

  • komplexní pojištění vč. storna zájezdu
  • vstupné, lanovky
  • fakultativní služby
Po - Pá 9 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme
Po - Pá 9 - 17 hod +420 224 942 149
Zájezd prohlíží klientů
Zájezd zakoupilo klientů
Tento zájezd Doporučujeme